porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

producenci informują

2019-03-24

steinodur ® PSN LD - termoizolacyjno-drenażowa płyta twardego styropianu

Termoizolacyjno-drenażowa, hydrofobizowana płyta z twardej pianki polistyrenowej o szerokim zakresie zastosowania. Przeznaczona do izolacji termicznej fundamentów, ścian piwnic, cokołów, fasad, tarasów, dachów płaskich i dachów odwróconych oraz podłóg i parkingów. Specjalna technologia wysokociśnieniowego spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej. Po jednej stronie płyta steinodur ® PSN LD posiada wyprofilowane rowki drenażowe służące do odprowadzenia wód gruntowych do systemu drenażowego, a po drugiej stronie zagłębienia tworzące drobną siatkę kwadratową, zapewniającą doskonałą przyczepność klejów i tynków. Każda płyta posiada felc na obrzeżu dający pewne i szczelne połączenie, nie pozwalające na powstanie mostków termicznych. Wyrób nie zawiera antypirenu HBCD ani freonu.

 

Klasa reakcji na ogień E, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 W/mK, klasa wytrzymałości na ściskanie CS(10)200, klasa wytrzymałości na zginanie BS300, klasa wytrzymałości na rozciąganie TR150. Płyty 1250 x 600 mm z felcem. Grubość 30-240 mm.

 

Przed przystąpieniem do montażu płyt na fundamentach, cokołach, ścianach piwnic i fasadach należy wykonać hydroizolację oraz opcjonalnie drenaż obwodowy. Nie stosować mechanicznego mocowania płyt poniżej poziomu gruntu, ponieważ może spowodować to uszkodzenie hydroizolacji i powstanie nieszczelności. Powyżej poziomu gruntu dopuszcza się mechaniczne mocowanie za pomocą kotew. Zaleca się pokrycie płyt włókniną filtracyjną mocowaną mechanicznie, która zapobiega zamulaniu rowków drenażowych. Przy niskim poziomie wody gruntowej włóknina pozwala skuteczniej ochraniać ścianę w okresie wchłaniania przez grunt wody opadowej. Włóknina przeciwdziała również dostawaniu się drobin gruntu w szczeliny na połączeniach płyt, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

 

Układanie płyt należy rozpocząć od podstawy fundamentu. Klej nanosić punktowo i obwodowo na płytę, a następnie przyklejać ją do podłoża (fundamentu, ściany, itd.). Przy układaniu płyt steinodur ® PSN LD należy pamiętać, aby rowki drenażowe znajdowały się od strony gruntu prostopadle do jego powierzchni. Spełniają one podstawową funkcję w systemie drenażowym izolowanego budynku.

 

Powyżej poziomu terenu (izolacja cokołu) należy mocować płytę w taki sposób, aby strona o wzorze siatki kwadratowej znajdowała się na zewnątrz. Siatkowa struktura zapewnia doskonałą przyczepność klejów, tynków, itp.

 

Przed przystąpieniem do montażu płyt na podłogach, parkingach i tarasach należy ocenić stan techniczny podłoża. Podłoże powinno być odpowiednio wytrzymałe, równe, płaskie, suche oraz posiadać izolację przeciwwodną. Przy montażu płyt nie stosować klejów, hydroizolacji i innych materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne.


steinodur ® PSN LD - termoizolacyjno-drenażowa
twardy polistyren firmy Steinbacher
specyfikacja techniczna
właściwości produktu
struktura powierzchni
zastosowanie
izolacja pod płytą budynku
metoda szalunku traconego
nasi doradcy techniczni


2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.