porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

błędy i usterki w budownictwie

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 052

Upadek zabytkowego kasyna czy człowieka?


Tym razem przykład nie tyle błędów i usterek budowlanych, co błędów w zarządzaniu obiektem bądź co bądź - zabytkowym. Budynek kasyna wzniesiono w roku 1890 z przeznaczeniem na cele wojskowe. Od czasów zakończenia II wojny światowej budynek znajdował się pod zarządem wojskowym. Niestety, żaden zarządca nie wykazał nawet elementarnej dbałości o obiekt zabytkowy. Owszem, użytkowano go, aż do czasu, gdy powstało zagrożenie katastrofą czyli zawaleniem.


Zniszczenia w strefie cokołowej.
Jerzy Zembrowski

W narożu kiedyś była miedziana rura spustowa z rynien.
Jerzy Zembrowski

Fundamenty w stanie skrajnej destrukcji.
Jerzy Zembrowski

Współczesna rura spustowa w ostatnim stadium zniszczenia.
Jerzy Zembrowski

Spękania ścian nośnych spowodowane destrukcją fundamentów.
Jerzy Zembrowski

Po rynnach zostały tylko wspomnienia.
Jerzy Zembrowski

Spękania ścian w miejscu podparcia belek stalowych.
Jerzy Zembrowski

Zielony dach - samoistnie, a nie celowo.
Jerzy Zembrowski

Jerzy Bogdan Zembrowski

Ściany nadziemne murowane z cegły ceramicznej (ręcznie formowanej) na zaprawie wapiennej, zaś naprawy powojenne na cementowo-wapiennej. Fundamenty murowane z takiej samej cegły na zaprawie wapiennej oraz wtrącenia murowane z kamienia polnego. Ilość kondygnacji 2. Budynek niepodpiwniczony (teren podmokły). Stropy oryginalne drewniane, zaś remontowane po wojnie jako Kleina. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne wapienne malowane farbą wapienną. Więźba dachowa drewniana kryta oryginalnie blachą miedzianą, która po wojnie "wyparowała" więc zamieniono na stalową ocynkowaną - obecnie przypominała ser szwajcarski. Stolarka okienna drewniana. Instalacja c.o. (powojenna) z rur stalowych spawanych zasilana z własnej kotłowni - pierwotnie były piece kaflowe. Instalacja wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych - powojenna. Instalacja kanalizacyjna z rur żeliwnych - powojenna. Kubatura 5701 m3.

Mimo, że w roku 1996 po przeglądzie technicznym obiektu, zakwalifikowano go do pilnego remontu kapitalnego, przez 11 lat nie poczyniono żadnych czynności w tym kierunku. Powód? Brak funduszy.


W efekcie budynek tak silnie uległ destrukcji, że ponowna kontrola techniczna wykazała zużycie budynku na 80%, zaś stan techniczny jako „zupełnie zły”. Gdyby budynek ratować, to tylko metodą odtworzenia, co miałoby kosztować ok. 5 mln zł. Ponieważ architektura obiektu nie wskazywała na jego wyjątkową wartość zabytkową, zapadła decyzja o jego rozbiórce.

patrz także: obiekty zabytkowe remonty renowacje zawilgocenia zasolenia zagrzybienia
2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.