porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

błędy projektowe i wykonawcze

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 009

Wadliwy komin w elewacji domu


Przykład błędu projektowego polegającego na usytuowaniu komina w ścianie zewnętrznej domu. Nie wykonano też obróbki komina na styku z tynkiem ściany.


Błędnie ulokowany komin w elewacji.
fot. Jerzy Zembrowski

Jerzy Bogdan Zembrowski

Popełniono dwa błędy:
1. Nie ocieplono od zewnątrz (łącznie ze ścianą zewnętrzną) tak usytuowanego komina, czym doprowadzono do powstania gigantycznego liniowego mostka cieplnego i przemarzania ściany na wysokości komina - skutkującego rozsadzaniem tynku przez zamarzającą wodę (patrz: Destrukcja materiałów przez lód oraz rozdział 2.7.3. w książce). Po nagrzaniu się kanałów komina, występuje się zjawisko skraplania pary wodnej w warstwie tynku na kominie oraz tuż pod nim (patrz: Kondensacja pary wodnej w przegrodach). Powstające skropliny zawierają kwasy (patrz: Spalanie paliw oraz rozdział 2.9. w książce) i powodują destrukcję tynku oraz materiału komina - co widać po zaplamieniach, zawilgoceniach i przebarwieniach na kominie.

2. Nie wykonano obróbki blaszanej komina w linii zakończenia tynku elewacyjnego, czym doprowadzono do zaciekania wody deszczowej fugami między cegłami pod tynk - skutkującego zamarzaniem tam wody i odspajaniem tynku.

patrz także: domy jednorodzinne elewacje kominy dachy błędy wykonawcze
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.