znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-08-17w y n i k i    w y s z u k i w a n i aABC fizyki budowli - znaleziono 1

dyfuzja pary wodnej
dyfuzja pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.zjawisko dyfuzji pary wodnej ...


Cechy fizyczne - znaleziono 2

przepuszczalność pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową po-wietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. przepuszczalność pary wodnej jest...

opór dyfuzyjny wobec pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często stosowanym międzynarodowym ...


O co pytali inni? - znaleziono 2

Pytanie nr 236
...łyta gipsowa – s=12,5 [mm].2. drewno miękkie – s=150 [mm], wełna mineralna – s=50 [mm], bariera dla pary wodnej, płyta gipsowa – s=12,5 [mm].3. mur z cegły pełnej – s=150 [mm], wełna mineralna – s=50 [mm], folia pa, płyta gipsowa – s=12,5 [mm].4. mur z cegły pełnej – s=150 [mm], wełna mineralna – s=...

Pytanie nr 250
...zczeń będą otwarte. przy drzwiach zamkniętych, także to zjawisko zajdzie - tyle, że nieco później. dyfuzja pary wodnej przez przegrody typu strop nad ostatnią kondygnacją, będzie niemal identyczna z kuchni, jak i korytarza. oczywiście, podczas np. gotowania czy kąpieli w łazience, chwilowo ciśnieni...


Publikacje - znaleziono 2

nowa instrukcja ocieplania ścian bezspoinowymi systemami izolacji
...res dokumentacji projektowej dla budynków nowych i poddawanych termomodernizacji (grubość izolacji, dyfuzja pary wodnej, detale). warunki techniczne wykonania i odbioru ociepleń z zastosowaniem styropianu i wełny mineralnej....

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz.2)
omówiono mechanizmy i modele ruchu wilgoci w materiałach budowlanych. dyfuzja pary wodnej. paroprzepuszczalność. opór dyfuzyjny. kondensacja pary wodnej. ruch kapilarny....


czy wiesz, że? - znaleziono 4

Podpowiedź 11
...etrza w pomieszczeniu zimą oraz im chłodniej jest na zewnątrz, tym większe jest ciśnienie cząstkowe pary wodnej, i tym silniejsze jej przenikanie (dyfuzja) przez przegrody - niezależnie od kształtu i położenia (ściany pionowe i pochyłe, dachy, stropy, stropodachy). ...

Podpowiedź 141
...ższe do miejsc, gdzie jest ono niższe - aż do czasu ich zrównania. nazywa się to zjawiskiem dyfuzji pary wodnej. im różnica ciśnień jest wyższa, tym dyfuzja jest większa....

Podpowiedź 142
...) nazywana jest suchą. jeżeli równocześnie z wymianą suchą zachodzi także proces parowanie wody i dyfuzja pary do powietrza lub skraplanie się pary wodnej zawartej w powietrzu i opadanie jej do wody, to taka wymiana ciepła i masy nazywana jest wilgotną. ...

Podpowiedź 643
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. przepuszczalność pary wodnej jest określ...2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©