znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-04-20w y n i k i    w y s z u k i w a n i aABC fizyki budowli - znaleziono 1

dyfuzja pary wodnej
jest to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. zjawisko dyfuzji pary wodnej istnieje dzięki faktowi...


Cechy fizyczne - znaleziono 2

przepuszczalność pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową po-wietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. przepuszczalność pary wodnej jest okr...

opór dyfuzyjny wobec pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często stosowanym międzynarodowym para...


O co pytali inni? - znaleziono 2

Pytanie nr 236
...łyta gipsowa – s=12,5 [mm].2. drewno miękkie – s=150 [mm], wełna mineralna – s=50 [mm], bariera dla pary wodnej, płyta gipsowa – s=12,5 [mm].3. mur z cegły pełnej – s=150 [mm], wełna mineralna – s=50 [mm], folia pa, płyta gipsowa – s=12,5 [mm].4. mur z cegły pełnej – s=150 [mm], wełna mineralna – s=...

Pytanie nr 250
...zczeń będą otwarte. przy drzwiach zamkniętych, także to zjawisko zajdzie - tyle, że nieco później. dyfuzja pary wodnej przez przegrody typu strop nad ostatnią kondygnacją, będzie niemal identyczna z kuchni, jak i korytarza. oczywiście, podczas np. gotowania czy kąpieli w łazience, chwilowo ciśnieni...


Publikacje - znaleziono 2

nowa instrukcja ocieplania ścian bezspoinowymi systemami izolacji
...res dokumentacji projektowej dla budynków nowych i poddawanych termomodernizacji (grubość izolacji, dyfuzja pary wodnej, detale). warunki techniczne wykonania i odbioru ociepleń z zastosowaniem styropianu i wełny mineralnej....

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz.2)
omówiono mechanizmy i modele ruchu wilgoci w materiałach budowlanych. dyfuzja pary wodnej. paroprzepuszczalność. opór dyfuzyjny. kondensacja pary wodnej. ruch kapilarny....


czy wiesz, że? - znaleziono 4

Podpowiedź 11
...etrza w pomieszczeniu zimą oraz im chłodniej jest na zewnątrz, tym większe jest ciśnienie cząstkowe pary wodnej, i tym silniejsze jej przenikanie (dyfuzja) przez przegrody - niezależnie od kształtu i położenia (ściany pionowe i pochyłe, dachy, stropy, stropodachy). ...

Podpowiedź 141
...ższe do miejsc, gdzie jest ono niższe - aż do czasu ich zrównania. nazywa się to zjawiskiem dyfuzji pary wodnej. im różnica ciśnień jest wyższa, tym dyfuzja jest większa....

Podpowiedź 142
...) nazywana jest suchą. jeżeli równocześnie z wymianą suchą zachodzi także proces parowanie wody i dyfuzja pary do powietrza lub skraplanie się pary wodnej zawartej w powietrzu i opadanie jej do wody, to taka wymiana ciepła i masy nazywana jest wilgotną. ...

Podpowiedź 643
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. przepuszczalność pary wodnej jest określ...2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©