ABC fizyki budowli - znaleziono 1

dyfuzja pary wodnej
dyfuzja pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.zjawisko dyfuzji pary wodnej ...

cechy fizyczne - znaleziono 2

przepuszczalność pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową po-wietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. przepuszczalność pary wodnej jest...

opór dyfuzyjny wobec pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często stosowanym międzynarodowym ...

bibliografia - znaleziono 2

nowa instrukcja ocieplania ścian bezspoinowymi systemami izolacji
...res dokumentacji projektowej dla budynków nowych i poddawanych termomodernizacji (grubość izolacji, dyfuzja pary wodnej, detale). warunki techniczne wykonania i odbioru ociepleń z zastosowaniem styropianu i wełny mineralnej....

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz.2)
omówiono mechanizmy i modele ruchu wilgoci w materiałach budowlanych. dyfuzja pary wodnej. paroprzepuszczalność. opór dyfuzyjny. kondensacja pary wodnej. ruch kapilarny....

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©