ABC fizyki budowli - znaleziono 1

mikroklimat i komfort cieplny
...pobytu w nim człowieka, jest ocenasamopoczucia człowieka i oczywiste dążenie do osiągnięcia stanu komfortu cieplnego. przyjęto na całymświecie, że niezależnie od strefy klimatycznej, rasy czy upodobań, za komfortcieplny uważa się taki stan mikroklimatu, w którym człowiek czuje siękomfortowo. ...

O co pytali inni? - znaleziono 1

Pytanie nr 41
...ch ustalonych dla ściany grubości 25 cm w stanie istniejącym, uzyskuje się: - sumaryczny opór cieplny r = 0,543 m2k/w - obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła u = 1,84 w/m2k - gęstość strumienia ciepła przenikającego q = 73,66 w/m2 - sumaryczny opór dyfuzyjny rv = 3433 m2h pa/g ...

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©