znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-08-17w y n i k i    w y s z u k i w a n i aABC fizyki budowli - znaleziono 1

mikroklimat i komfort cieplny
...pobytu w nim człowieka, jest ocenasamopoczucia człowieka i oczywiste dążenie do osiągnięcia stanu komfortu cieplnego. przyjęto na całymświecie, że niezależnie od strefy klimatycznej, rasy czy upodobań, za komfortcieplny uważa się taki stan mikroklimatu, w którym człowiek czuje siękomfortowo. ...


O co pytali inni? - znaleziono 3

Pytanie nr 41
...ch ustalonych dla ściany grubości 25 cm w stanie istniejącym, uzyskuje się: - sumaryczny opór cieplny r = 0,543 m2k/w - obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła u = 1,84 w/m2k - gęstość strumienia ciepła przenikającego q = 73,66 w/m2 - sumaryczny opór dyfuzyjny rv = 3433 m2h pa/g ...

Pytanie nr 119
... zmieniają znacznie wilgotność (od 0,85 do 1,65 kg/m3). będzie to powodować zmienny (obniżony) opór cieplny w stosunku do podawanego przez producenta styropianu. na pewne usprawiedliwienie trzeba zaznaczyć, że maksymalna wilgotność styropianu wypada nie w środku zimy, lecz na przełomie marzec-kwieci...

Pytanie nr 212
...pożądanych objawów jak:- wykwity solne na elewacji, - odpadanie płytek,- utrata własności cieplnych ścian (większa wilgotność, to większe przewodnictwo cieplne),- korozja biologiczna - szczególnie od strony północnej (patrz: korozja biologiczna materiałów),- uszkodzenia przez mróz (patrz: ...2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©