ABC fizyki budowli - znaleziono 1

mikroklimat i komfort cieplny
całokształt warunków otoczenia człowieka we wnętrzu pomieszczenianazywa się mikroklimatem i stanowiszereg czynników fizycznych oddziaływujących na straty cieplne organizmu isposób oddychania człowieka tj.: temperatura i wilgotność powietrza, prędkośćprzepływu, temperatura promieniowania otacza...

Błędy i usterki - znaleziono 1

przedszkole po remoncie i ociepleniu. zambrów
...żym oporze dyfuzyjnym) oraz przeważającej ilości do powietrza wewnątrz budynku - silnie pogarszając mikroklimat pomieszczeń.   w związku z ciągłym napływem wilgoci do pomieszczeń parteru (niezależnie od pory roku), w ciepłych warunkach rozwijają się grzyby, pleśń i bakterie. oprócz zagadnień...

O co pytali inni? - znaleziono 2

Pytanie nr 16
...as pracy na skutek promieniowania ciepła zwiększa jedną i drugą, a mieszkańcy odczuwają polepszenie mikroklimatu - własnie z tego powodu. koniec pracy kominka, to koniec niestety promieniowania. wtedy odczuwa się wyraźny chłód, ale to potwierdza tylko istnienie zawilgoceń w ścianach. jeśli ściany bę...

Pytanie nr 41
... zastosowanie wentylacji mechanicznej i rekuperacji ciepła, co pozwoliłoby na lepsze - pod względem mikroklimatu - rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego. wymaga to jednak sporządzenia analizy ekonomicznej tego rozwiązania....

SALON fizyki budowli - znaleziono 2

opracowanie i walidacja modelu obliczeniowego mikroklimatu pomieszczeń
w artykule przedstawiono nowy program komputerowy o nazwie wufi+ służący do obliczeń niestacjonarnych przepływów ciepła i wilgoci w całych budynkach. opisano w skrócie model obliczeniowy, działanie programu oraz niektóre wyniki obliczeń walidacyjnych wykonanych w ramach projektu „iea annex 41”....

preventing moisture problems in retrofitted pitched roofs
.... uwzględniano wpływ klimatu zewnętrznego, orientacji, nachylenia jak również wewnętrznych warunków mikroklimatycznych. obliczenia pokazały, że najmniej korzystny, ze względu na możliwość wysychania, jest stromy dach o wystawie północnej. zastosowanie wilgotnościowej folii adaptacyjnej rozwiązuje w ...

bibliografia - znaleziono 1

wpływ docieplenia na mikroklimat wnętrza budynku
...ejszenie infiltracji powietrza zewnętrznego, zmniejszenie wilgotności materiałów ścian oraz poprawę mikroklimatu pomieszczeń i wynikającą stąd możliwość obniżenia temperatury powietrza....

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©