historia serwisu doradztwa budowlanego BDB

Baza Doradztwa Budowlanego

pierwszy w Polsce specjalistyczny portal świadczący    
profesjonalne doradztwo techniczne w budownictwie

w szerokim zakresie i tematyce - ze szczególnym uwzględnieniem fizyki budowli
w wersji testowej "alfa" uruchomiony został 01 grudnia 2006 r. , w wersji testowej "beta" uruchomiony został trzy tygodnie później, zaś w wersji oficjalnej uruchomiony został 

18 stycznia 2007 r. 

Organizacja i opracowanie serwisu BDB trwały ponad trzy lata. Zajęło się tym „Biuro Doradztwa Budowlanego" prowadzone przez mgr inż. Jerzego Bogdana Zembrowskiego, którego doświadczenie z pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie wymiany ciepła, termodynamiki oraz systemów grzewczych, wentylacyjnych i ciepłowniczych na Politechnice Białostockiej w latach 1976-1986, a także ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie technicznym w budownictwie  na ponad 1400 obiektach w kraju i za granicą, jak też publikacje i wykłady szkoleniowe dla inżynierów i architektów - pozwoliły osiągnąć postawiony przed serwisem cel. Wykorzystano przy tym także liczne doświadczenia z bliskiej współpracy z wieloma wiodącymi producentami zagranicznymi i krajowymi branży budowlanej, a także doświadczenia ze współpracy z firmami wykonawczymi z całego kraju. O złożoności struktury serwisu świadczy fakt, iż informatyczny zapis kodu źródłowego skryptów zawiera się na ponad 230 000 linii.

Inspiracją do stworzenia serwisu BDB stała się szeroka dyskusja zawodowa i coraz większa ilość pytań od uczestników szkoleń i wykładów oraz niezliczone wręcz zapytania i prośby o konsultacje nadsyłane od osób budujących domy we własnym zakresie. Coraz większe zainteresowanie poprawnymi rozwiązaniami technicznymi oraz domami energooszczędnymi, uświadomiło nas o potrzebie stworzenia szerokiego doradztwa technicznego dla każdego - realizowanego także przez internet.

 

Zdajemy sobie sprawę, że nie ustrzegliśmy się potknięć lub niedomówień. Będziemy wdzięczni za przesyłanie do nas wszelkich uwag i spostrzeżeń zwiększających poziom serwisu.

 

Państwa zadowolenie z naszej działalności, jest naszym sukcesem!


REDAKCJA

 

 


_________________________________________

Serwis BDB mojej nieodżałowanej Mamie poświęcam

Jerzy Bogdan Zembrowski

06 kwietnia 2007 r.

_________________________________________

 

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©