porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

błędy i usterki w budownictwie

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 042

Błędnie obsadzone okna


Dwa lata wcześniej, jesienią do wielorodzinnego budynku wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. Już po pierwszej zimie pojawiły się pierwsze "kwiatki". Wokół okien i drzwi balkonowych wystąpiła lokalnie pleśń i zawilgocenia. W kolejnym roku już było groźnie.Widok ościeża przy parapecie.
Jerzy Zembrowski

Ościeże przy parapecie po prawej stronie okna.
Jerzy Zembrowski

Ościeże na wysokości zawiasu.
Jerzy Zembrowski

Ościeże nad oknem.
Jerzy Zembrowski

Jerzy Bogdan Zembrowski

Jak wynikło ze zbadania tematu, powodem tego stanu jest błędny montaż stolarki okiennej i drzwi balkonowych.Przemarzania występują w okolicach kotwienia i klinowania podczas montażu ram stolarki do muru. Po usunięciu klinów montażowych, nie wypełniono tych przestrzeni pianką poliuretanową ani wełną. Jest to karygodny błąd wykonawcy! Po prostu, jeden wykonawca beztrosko obsadził stolarkę, a drugi beztrosko przykrył to ociepleniem BSO.

Na skutek przerw w izolacji termicznej pomiędzy ościeżnicą a murem powstaje zwiększony strumień ciepła przenikającego przez ościeże w tych miejscach. Obniża to temperaturę ościeży poniżej temperatury punktu rosy i w rezultacie zachodzi skraplanie się tam pary wodnej (patrz: Kondensacja pary wodnej w przegrodach) a potem rozwój pleśni i grzybów. Pleśń i grzyby są niedopuszczalne, bowiem grożą zdrowiu i życiu mieszkańców i wymagają niezwłocznej interwencji naprawczej (patrz: Korozja biologiczna materiałów).

 

Okazało się, że mamy tu do czynienia także z błędnym wykonaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych w obrębie stolarki okiennej i drzwi balkonowych. W projekcie przewidziano usytuowanie stolarki otworowej w ścianach zewnętrznych ze zrównanym licem ścian i ram. Jest to rozwiązanie wymuszające dokładne wykonanie murów w zakresie pionowości oraz równości lica muru. Wynika to z wymaga­nej płaszczyznowości ramy okiennej zakrywanej przez warstwę ocieplenia styropianem czy wełną mineralną. Wy­konawca ocieplenia mając do czynienia z nierównymi ścianami (brak zgrania lica), szczeliny pomiędzy ramą stolarki a ociepleniem wypełnił ... masą szpachlowo-klejową - doprowadzając do powstawania silnych mostków termicznych - skutkujących przemarzaniem i kondensacją tam pary wodnej i rozwojem pleśni.

patrz także: budownictwo mieszkaniowe okna stolarka aluminiowa stolarka drewniana stolarka PCV ocieplenia zawilgocenia błędy wykonawcze
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.