porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

historie i przypadki budowlane z życia wzięte

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB - kierownik budowy, DB - dziennik budowy, INA - inspektor nadzoru autorskiego, c-w - analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB - masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa.

Wpisz nieodmienialną część szukanej frazy, np. "ław",
a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany:
ław, ławą, ławami, ławy, ława, ławie itd.
 

ilość tematów: 17
 
 
2
 
1
 
 
 
Jerzy B. Zembrowski

dział 709
temat nr 017

Nowe, a już przeciekające balkony wspornikowe


Jedna ze znanych na rynku budowlanym firm developerskich zwróciła się do mnie o pomoc w rozwiązaniu poważnego problemu z 48 balkonami, które po 4 miesiącach od oddania budynku do eksploatacji już przeciekały i zdążyły wyrządzić sporo szkód. Stanąłem przed zadaniem nie tylko zbadania przyczyn tego stanu i podania technologii robót naprawczych, ale także ustalić winowajcę.


Z oddali balkony prezentowały się okazale.
Jerzy B. Zembrowski
Z bliska jednak pachniało fuszerką - tyle, że nie wiadomo czyjego autorstwa.
Jerzy B. Zembrowski
Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budownictwo mieszkaniowe błędy projektowe błędy wykonawcze balkony projekty wykonawcze projekty budowlane porady architektom porady inwestorom

Jerzy B. Zembrowski

dział 709
temat nr 016

Odpadający tynk gipsowy z sufitów


Duży i znany w Polsce deweloper zwrócił się do mnie o pomoc w rozwiązaniu pewnej zagadki, z którą jego inżynierowie nie potrafili dać sobie rady. Otóż, w kilkupiętrowym budynku biurowo-usługowo-handlowym po kilku latach od oddania go do eksploatacji, wystąpiły dziwne objawy masowego odpadania tynków gipsowych z sufitów. Nie sam fakt odpadania tynków wywołał zdziwienie dewelopera, gdyż z takimi usterkami już nie raz mieli do czynienia, lecz fakt, iż tynki odpadły w okresie letnim, zaś zimą nie stwierdzono ani jednego takiego przypadku!


Odpadające płaty tynku w ciągu komunikacyjnym na III kondygnacji.
Jerzy B. Zembrowski
Odpadające płaty tynku w ciągu komunikacyjnym na III kondygnacji.
Jerzy B. Zembrowski
Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze tynki gipsowe tynki wewnętrzne uszkodzenia wady budynku porady inwestorom naprawy

Jerzy B. Zembrowski

dział 709
temat nr 015

Niekonwencjonalny taras z problemami


Pewien minister kupił od developera okazały dom pod Warszawą, do którego projekt wykonała pracownia architektoniczna. Już podczas pierwszej zimy pojawiły się mokre plamy na stropie parteru, nad którym znajdował się rozległy taras. Inwestor zażądał od developera usunięcia wad, co ten wezwawszy podwykonawcę zdemontował wszystkie warstwy tarasu i ... ułożył je ponownie - zgodnie z projektem budowlanym. Podczas najbliższej zimy mokre plamy na stropie pojawiły się znowu i to z większym nasileniem. Wezwany developer i wykonawca bezradnie rozłożyli ręce, a potem wezwali projektanta, by ten określił przyczynę takiego stanu.


Architekt po kilku dniach przemyśleń i  analizy swojego projektu błędów nie znalazł i odpisał, iż przyczyna leży w niedbałym wykonawstwie lub zastosowanych przeterminowanych produktach. Developer więc roszczenia ministra odrzucił, ale jednocześnie zastrzegł, że wykona stosowne poprawki jeśli jakiś ekspert wskaże przyczyny takiego stanu rzeczy i poda technologię usunięcia przyczyny. W rozmowie z kupcem powiedział, iż on i jego inżynierowie nie wiedzą co jest przyczyną tego stanu i zastrzegł, że z czymś takim mają do czynienia po raz pierwszy. Minister widząc, iż nic już tą drogą nie wskóra, zwrócił się do mnie o pomoc.


Mokre plamy i wykwity na suficie salonu.
Jerzy B. Zembrowski
Mokre plamy i wykwity na suficie salonu.
Jerzy B. Zembrowski
komentarze: 3
Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe błędy projektowe błędy wykonawcze tarasy porady inwestorom

Jerzy B. Zembrowski

dział 709
temat nr 014

Problemy z hydroizolacją budynku dostawionego "plomby"


Istniejący niepodpiwniczony budynek szkoleniowo-wypoczynkowy pewnej dużej firmy zlokalizowany u podnóża góry został rozbudowany w ten sposób, że dobudowano do jego ściany szczytowej budynek nowy większy i z podpiwniczeniem. Cechą charakterystyczną lokalizacji jest to, iż oba budynki postawiono na dość stromym zboczu tuż nad potokiem. Sporządzono stosowny projekt budowlany i realizowano budowę. Kiedy budowa stanu surowego miała się ku końcowi, tj. wykonano już zadaszenie nowego budynku, okazało się, że po ulewnym deszczu piwnice zostały silnie zalane wodą spiętrzającą się do 100 cm. W czasie kiedy ulewne deszcze trwały kilka dni, trzy pracujące ciągle duże pompy nie nadążały z usuwaniem wody z piwnic. Temat trafił do mnie.


Strefa przylegania fundamentu budynku nowego (z prawej) do istniejącego.
Jerzy B. Zembrowski
Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy projektowe fizyka budowli fundamenty hydroizolacje plomby porady inwestorom porady architektom porady inżynierom porady wykonawcom

Jerzy B. Zembrowski

dział 709
temat nr 013

Naprawa przeciekających żelbetowych podziemnych zbiorników wody pitnej


Duża i z tradycjami firma budująca dla przemysłu, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników wody pitnej pracujących na potrzeby dużego szpitala wojewódzkiego, stanęła w okresie gwarancyjnym w roku 2003 przed potrzebą pilnego rozwiązania problemu z przeciekaniem tychże zbiorników. Wydawało się, że podczas budowy wszystkie prace wykonano poprawnie i zgodnie z wymogami technologicznymi oraz sztuki budowlanej. Jednakże w obu zbiornikach po kilku miesiącach eksploatacji wystąpiło wyciekanie wody wodociągowej do gruntu.


Ogólny widok na jeden ze zbiorników i budynek pompowni.
Jerzy B. Zembrowski
Wnętrze zbiornika z widocznymi pęknięciami żelbetu.
Jerzy B. Zembrowski
Spód żelbetowego zbiornika na wodę.
Jerzy B. Zembrowski
Zbliżenie na pęknięcia żelbetu.
Jerzy B. Zembrowski
Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budownictwo komunalne zbiorniki wody pitnej porady wykonawcom naprawy

Jerzy B. Zembrowski

dział 709
temat nr 012

Ocieplenie poddasza, czy żart?


Znana na rynku warszawskim firma developerska zwróciła się do mnie o pomoc w ustaleniu przyczyn zawilgoceń i plam wokół okien na wszystkich poddaszach użytkowych świeżo zbudowanego kompleksu wielorodzinnego. Okazało się, że te objawy wystąpiły już kilka miesięcy po przekazaniu mieszkań do użytkowania, tj. w pierwszym okresie zimowym.

 

Widok mieszkania na poddaszu podczas wykonywania odkrywek
Jerzy B. Zembrowski
Widok po zdemontowaniu dolnej płyty GK.
Jerzy B. Zembrowski
Widok pod zdemontowanym parapetem.
Jerzy B. Zembrowski
Widok pod oknem dachowym.
Jerzy B. Zembrowski
Krokiew pomiędzy oknami dachowymi.
Jerzy B. Zembrowski
Pod folią pustka zamiast ocieplenia.
Jerzy B. Zembrowski
Ani śladu po folii paroizolacyjnej.
Jerzy B. Zembrowski
Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe błędy projektowe błędy wykonawcze dachy poddasza użytkowe ocieplenia

Jerzy B. Zembrowski

dział 709
temat nr 011

Pomnik psa Kawelina


O najdziwniejszą poradę - choć związaną z budownictwem - poprosiła mnie w roku 2005 artystka Małgorzata Niedzielko, która podjęła się wykonania repliki rzeźby z roku 1936 wykonanej przez Piotra Sawickiego i Józefa Sławickiego PIES KAWELIN w Białymstoku - zniszczonej w czasie II wojny światowej przez Niemców.


Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: renowacje betony specjalne posadowienia

Jerzy B. Zembrowski

dział 709
temat nr 010

Termorenowacja ścian piętra w zabytkowej plebanii


Kiedy opisany w temacie 7 i 8 piętrowy murowany budynek zabytkowej plebanii obok kościoła i klasztoru Dominikanów z roku 1756 uległ w ro­ku 1992 poważnemu pożarowi, to rok później plebanię odbudowano opierając się na doświadczeniu lokalnych parafian działających bardziej lub mniej w budownictwie. Niestety, nie wykonano projektu odbudowy i w efekcie wymurowano no­we ściany piętra wg pomysłu i możliwości wykonawców. Na piętrze wymurowano ściany z następujących warstw (licząc od wewnątrz): bloczki silikatowe grubości 24 cm, styropian FS-15 gru­bości 8 cm, bloczki silikatowe grubości 12 cm, akrylowy tynk cienkowarstwowy.


W kolejnych latach nie osiągano zimą wymaganych temperatur powietrza wewnętrznego, a wiosną i latem wyczuwało się silną stęchliznę. Na elewacji oraz w ościeżach okien pojawiły się glony i szare plamy z zaciekami, a w narożnikach okien pojawiły się skośne pęknięcia wyprawy elewacyjnej.


Pęknięcia tynku w narożach ościeży.
Jerzy B. Zembrowski
Pęknięcia i glony na elewacji.
Jerzy B. Zembrowski
Pęknięcia na elewacji.
Jerzy B. Zembrowski
Pęknięcia na elewacji pod parapetami.
Jerzy B. Zembrowski
Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe budynki zabytkowe termorenowacja fizyka budowli remonty

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 709
temat nr 009

Jak zwalczyć mech i glony na dachówkach?


Niemal każdy producent czy sprzedawca dachówek, w swoich materiałach reklamowych, podkreśla wiele walorów użytkowych, co często jest prawdą. Jednakże, zwykle się nie wspomina o atakowaniu dachówek przez mchy i porosty. Nie jest to domena konkretnego rodzaju pokrycia, bo każdy typ dachówki jest atakowany przez porosty. Warto więc być świadomym, że podczas eksploatacji budynków, konieczna jest konserwacja wszystkich typów pokryć - niestety.


Oto przykład dachu pokrytego gontem bitumicznym. Dachówka zachowywała się nienagannie przez pierwsze 6 lat - dopóki na jej powierzchni występował odczyn zasadowy oraz ślady związków chemicznych stosowanych podczas produkcji. Potem - najpierw od strony północnej - pojawiają się pierwsze ogniska glonów i mchów. Od południa tego objawu nie ma, gdyż promienie UV skutecznie niszczą zarodniki porostów, ale od wschodu i potem od zachodu - też się pojawiają kilka lat później. Mchy mają różne kolory: od srebrnego przez brązowy po intensywny zielony. Próby usuwania szczotką nie dają pozytywnych rezultatów, bo już kilka tygodni później jeszcze latem lub jesienią mchy pojawiają się znowu.


Takie zjawiska są normalne i dotyczą wszelkich dachówek - nie tylko bitumicznych. Od strony północnej na dachach najdłużej utrzymuje się wilgoć po nocy czy po deszczach. Podczas dodatniej temperatury, w miejscach, gdzie gromadzi się kurz i pyłki z drzew i kwiatów, w otoczeniu wilgoci szybko rozwijają się grzyby, glony i mchy. Walka z tymi porostami jest prosta, choć dość uciążliwa.


Pierwsze ślady zaatakowania mchem na dachówce bitumicznej.
Jerzy B. Zembrowski
Zbliżenie na mchy.
Jerzy B. Zembrowski
Pojedyncze ognisko mchu.
Jerzy B. Zembrowski
Grupowe ogniska mchu.
Jerzy B. Zembrowski
Rozsiane ogniska mchów.
Jerzy B. Zembrowski
komentarze: 2
Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: dachy domy jednorodzinne konserwacje porady inwestorom dachówki bitumiczne porady inwestorom

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 709
temat nr 008

Fatalne ocieplenie ścian parteru plebanii - studium przypadku


Na elewacji plebanii (z tematu 7) już po dwóch latach od ocieplenia ścian parteru zaczęły pojawiać się pierwsze spękania w narożach okien i drzwi oraz przebarwienia, a także pleśń w kolorze zielonkawym i szarym - szczególnie intensywne w północnej części budynku. W strefie tuż nad cokołem na elewacji pojawiły się silne zielone naloty glonów, zaś na całej wysokości parteru widać było wyraźne ślady po wypływającym ze ścian kondensacie pary wodnej - w kolorze szarym i zielonym.

Wszystko to nie tylko poważnie szpeciło elewację, ale dostarczało problemów w eksploatacji. We wszystkich pomieszczeniach bowiem zimą występowało wyraźne ochłodzenie powietrza, co utrudniało zamieszkanie oraz powodowało zbyt duże straty ciepła i zawyżało rachunki za olej opałowy do kotła zasilającego instalację c.o.


Pleśń i spękania na elewacji parteru.
Jerzy B. Zembrowski
Pleśń i spękania na elewacji parteru.
Jerzy B. Zembrowski
Zakwity glonów nad cokołem.
Jerzy B. Zembrowski
Odkrywka kontrolna. Po usunięciu styropianu ukazał się kompletnie mokry mur.
Jerzy B. Zembrowski
Pleśń i zagrzybienie wewnątrz na parterze.
Jerzy B. Zembrowski
komentarze: 2
Zawartość bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe błędy wykonawcze fizyka budowli elewacje obiekty zabytkowe ocieplenia renowacje ruch ciepła i wilgoci zagrzybienia porady inwestorom


 
 
2
 
1
 
 
 
baner_BORNIT_2021.webp
baner_STO_2021.webp
baner_TERRAIN_2021.webp
baner_DMD_2021.webp
baner_ceresit_2021.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
2007-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.