porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

produkty i technologie

UWAGA   Dobierając produkty, możesz sprawdzić poprawność pod zakładką porady budowlane.
Nabywcy książki „Sekrety ...” mogą kupować u producentów niektóre ich produkty z rabatem. Zaloguj się dla uzyskania dostępu do rabatów.

Wpisz nieodmienialną część szukanej frazy, np. "ław",
a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany:
ław, ławą, ławami, ławy, ława, ławie itd.
alfabetyczny spis produktów

znaleziono: 164

folie w płynie

DF

więcej »

DF - jednokomponentowa folia w płynie na bazie wodnej żywicy akrylowej i dodatków. Stosuje się jako hydroizolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa podpłytkowa - tylko we wnętrzach. Nadaje się do pomieszczeń mokrych. Tworzy elastyczną szczelną warstwę o doskonałej przyczepności do tynków wszelkich typów, betonu, ceramiki, płyt GK. Po wyschnięciu na powierzchni można przyklejać płytki ceramiczne i kamienne za pomocą klejów mineralnych typu flex - także do podłóg i ścian ogrzewanych. Nie nadaje się do zbiorników i basenów, gdzie występuje stały napór wody. Przyczepność 1,0 MPa na podłożu suchym oraz 0,5 MPa przy oddziaływaniu wody. Grubość warstwy 0,3-0,5 mm. Nanoszenie pędzlem lub wałkiem malarskim w min. 2 warstwach. Temperatura stosowania nie niższa niż 5 oC. Wysycha w ciągu 24 godzin. Zużycie 0,35 kg/m2 na jedną warstwę.


opak. 6 kg *** cena brutto 20,60 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

hydroizolacje polimerowo-cementowe sztywne

Dichtungsschlämme DS

więcej »

Dichtungsschlämme DS jest polimerowo-cementową hydroizolacją na bazie cementu - zawierającą składniki krystalizujące i zamykające kapilary. Proszek po zarobieniu wodą do postaci szlamu stosowany do mineralnych uszczelnień elementów budynków przed wilgocią występującą od strony podłoża, wodą infiltracyjną oraz wodą występującą pod ciśnieniem. Można stosować zarówno od strony negatywnej (woda napierająca od strony przeciwnej) jak i pozytywnej (parcie wody do 0,5 bar). Zawartość chlorków poniżej 0,05%. Przyczepność do podłoża 0,08 MPa. Nadaje się na podłoża mineralne: beton, mury, tynki cementowe. Nie nadaje się na podłoża zagrożone pękaniem. Podłoże może być wilgotne, ale nie mokre. Nanosić szczotką sizalową lub pacą stalową w dwóch warstwach (wilgoć) oraz w trzech warstwach (woda pod ciśnieniem) przy zużyciu 1,5 kg/m2 na każdą. Pomiędzy warstwami czas odczekania od 3 do 24 godzin.


opak. 25 kg *** cena brutto 9,99 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

Hydroizolacja antysiarczanowa RW

więcej »

Hydroizolacja RW - proszkowy silikatowy materiał złożony ze spoiw hydraulicznych, piasku kwarcowego oraz dodatków uszlachetniających - odporny na siarczany i alkalia. Stosuje się na stare zasolone i mokre mury - dla powstrzymania wody oraz soli zawartych w fundamentach. Stosowany szczególnie w części podziemnej na stare i zniszczone mury ceglane i betonowe - tuż przed zastosowaniem tynku renowacyjnego metodą „mokre na mokre”. Wytrzymuje parcie wody o ciśnieniu do 5 bar. Wytrzymałość na ściskanie 28 MPa. Nanosi się szczotką lub natryskiem.


opak. 25 kg *** cena brutto 33,05 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

iniekcje przeciwwodne

Aquabarier 3

więcej »

Aquabarier 3 jest kremem emulsyjnym o białej lub lekko żółtawej barwie na bazie silano-siloksanowej. Przeznaczony do wykonywania blokady przeciwwodnej poziomej lub pionowej w wilgotnych murach i fundamentach - przeciw podciąganiu kapilarnemu wilgoci z gruntu. Preparat nie zawiera rozpuszczalników. Jest w postaci skoncentrowanej. Łączy w sobie zalety emulsji silikonowych z konsystencją kremu. Do wykonywania iniekcji grawitacyjnej lub przy małym ciśnieniu. Cząstki kremu wnikają głęboko do kanalików kapilarnych, gdzie w miarę upływu czasu w kontakcie z wodą w wyniku reakcji chemicznej uwalnia się metanol oraz powstają polimery na bazie żywicy silikonowej - nierozpuszczalne w wodzie . Proces ten nie hamuje dyfuzji parze wodnej, dzięki czemu zachodzi wysuszanie murów. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz w murach ceglanych, kamiennych i mieszanych w temperaturze od 5 oC do 30 oC. Otwory iniekcyjne wykonuje się poziomo. Po wykonaniu blokady, temperatura muru w ciągu 48 godzin nie może być niższa niż 0 oC. Proces tworzenia się przepony przeciw wodzie trwa od 2 do 6 tygodni (w zależności od temperatury).


opak. 5 l *** cena brutto 314,51 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna

Injektil 100

więcej »

Injektil 100 jest preparatem płynnym na bazie silikonatu hydrofobowego. Zawiera wodorotlenek potasu (wymaga środków ochronnych skóry i oczu). Stosuje się do wykonywania hydrofobowej blokady hydroizolacyjnej w murach, fundamentach i wszędzie tam, gdzie nie wykonano hydroizolacji a występuje kapilarne podciąganie wody. Stosować można do iniekcji grawitacyjnej, jak i ciśnieniowej za pomocą specjalnych aparatów i pakerów. Substancje czynne wnikają w kapilary głęboko w podłoże i zamykają wolne przestrzenie). Włoskowata struktura betonu i muru zostaje zamknięta i zhydrofobizowana. Proces ten nie wpływa na zwiększenie wytrzymałość betonu ani muru. Preparat nie powoduje korozji stali zbrojeniowej. Nie zawiera rozpuszczalników, więc nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz. Stosuje się w temperaturze nie niższej niż +5 oC. Podłoże nie może mieć stopnia nasycenia wilgocią większego niż 65%. Uwaga: Preparat działa szkodliwie na aluminium i szkło.


opak. 10 l *** cena brutto 21,96 zł/l
opak. 20 l *** cena brutto 21,35 zł/l
opak. 10 l (koncentrat Dicosil 110) *** cena brutto 185,56 zł/l (do rozcieńczania z wodą 1:9)
opak. 20 l (koncentrat Dicosil 110) *** cena brutto 185,56 zł/l (do rozcieńczania z wodą 1:9)
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

Injektionscreme Plus

więcej »

Injektionscreme Plus jest kremem emulsyjnym o kremowej barwie na bazie silanu. Przeznaczony do wykonywania blokady przeciwwodnej poziomej lub pionowej w mokrych murach i fundamentach (do stopnia nasycenia wodą 95%) - przeciw podciąganiu kapilarnemu wilgoci z gruntu. Preparat nie zawiera rozpuszczalników. Jest w postaci skoncentrowanej. Łączy w sobie zalety emulsji silikonowych z konsystencją kremu. Do wykonywania iniekcji grawitacyjnej lub przy małym ciśnieniu. Cząstki kremu wnikają głęboko do kanalików kapilarnych, gdzie w miarę upływu czasu wypierana jest woda z kapilar. Proces ten hamuje dyfuzję pary wodnej, dlatego należy zadbać o usunięcie tynku na wysokość 80 cm nad blokadą celem wysuszenia muru. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz w murach ceglanych w temperaturze od 5 oC do 30 oC. Otwory iniekcyjne wykonuje się poziomo.


opak. 5 l *** cena brutto 246,11 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 237,59 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna

Sperr-Injekt

więcej »

Sperr-Injekt jest rozcieńczonym w wodzie koncentratem krzemionkującym na bazie hydrofobowego związku krzemowego. Stosuje się do wykonywania blokady hydroizolacyjnej w murach, fundamentach i wszędzie tam, gdzie nie wykonano hydroizolacji. Substancje czynne pod działaniem sił kapilarnych przenikają głęboko w podłoże i wchodzą w reakcję z materiałami mineralnymi tworząc nierozpuszczalne w wodzie związki chemiczne (krzemiany). Włoskowata struktura betonu i muru zostaje zamknięta i zhydrofobizowana. Dodatkowo, proces krzemianowania zwiększa wytrzymałość betonu i muru oraz chroni przed korozją. Preparat nie powoduje korozji stali zbrojeniowej. Dla zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie pałeczek kapilarnych (Kapilarstäbchen KS) długości 28 lub 56 cm. Zapewniają one równomierne nasączenie materiału preparatem. Preparat nie zawiera rozpuszczalników, więc nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz. Stosuje się w temperaturze nie niższej niż +5 oC.


opak. 10 kg *** cena brutto 41,34 zł/kg
opak. 20 kg *** cena brutto 38,55 zł/kg
opak. 10 kg (koncentrat Dicosil 112) *** cena brutto 122,63 zł/kg (do rozcieńczania wodą 1:5)
opak. 20 kg (koncentrat Dicosil 112) *** cena brutto 122,63 zł/kg (do rozcieńczania wodą 1:5)
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

iniekcje wzmacniające

Sperr-Injekt

więcej »

Sperr-Injekt jest rozcieńczonym w wodzie koncentratem krzemionkującym na bazie hydrofobowego związku krzemowego. Stosuje się do wykonywania blokady hydroizolacyjnej w murach, fundamentach i wszędzie tam, gdzie nie wykonano hydroizolacji. Substancje czynne pod działaniem sił kapilarnych przenikają głęboko w podłoże i wchodzą w reakcję z materiałami mineralnymi tworząc nierozpuszczalne w wodzie związki chemiczne (krzemiany). Włoskowata struktura betonu i muru zostaje zamknięta i zhydrofobizowana. Dodatkowo, proces krzemianowania zwiększa wytrzymałość betonu i muru oraz chroni przed korozją. Preparat nie powoduje korozji stali zbrojeniowej. Dla zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie pałeczek kapilarnych (Kapilarstäbchen KS) długości 28 lub 56 cm. Zapewniają one równomierne nasączenie materiału preparatem. Preparat nie zawiera rozpuszczalników, więc nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz. Stosuje się w temperaturze nie niższej niż +5 oC.


opak. 10 kg *** cena brutto 41,34 zł/kg
opak. 20 kg *** cena brutto 38,55 zł/kg
opak. 10 kg (koncentrat Dicosil 112) *** cena brutto 122,63 zł/kg (do rozcieńczania wodą 1:5)
opak. 20 kg (koncentrat Dicosil 112) *** cena brutto 122,63 zł/kg (do rozcieńczania wodą 1:5)
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

jastrychy cementowe

Jastrych cementowy E

więcej »

Jastrych cementowy E - gotowa fabrycznie przygotowana mieszanka w proszku do zarobienia wodą. Zawiera komponenty na bazie cementu, kruszyw o uziarnieniu 0-4 mm i polimerów. Do wykonywania posadzek związanych z podłożem, pływających jastrychów oraz ogrzewań podłogowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przez pierwsze 3 doby wymaga zakrycia folią PE. Pełna wytrzymałość po 2-3 tygodniach. Grubość jastrychu zespolonego od 15 mm do 60 mm, pływającego na folii lub hydroizolacji od 35 mm do 60 mm, na termoizolacji i folii od 45 mm do 60 mm. Wytrzymałość na ściskanie 25 MPa. Jastrych ogrzewany dylatować w polach nie większych niż 5x5 m. Temperatura stosowania od 5 do 25 oC. Zużycie 20 kg/m2 na 1 cm grubości.


opak. 30 kg *** cena brutto 1,32 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

kity i uszczelniacze inne

EasyPipe-Klej

więcej »

EasyPipe-Klej - jest trwale elastycznym mocno przyczepnym preparatem klejąco-uszczelniającym o wielorakim zastosowaniu. Twardnieje pod wpływem wilgoci powietrza prawie bez kurczenia się. Nie zawiera rozpuszczalnika. Bezzapachowy. Nie zawiera izocyjanianu ani halogenu. Odporny na promienie UV. Nadaje się do przyklejania, wypełniania i uszczelniania przy dobrej przyczepności do prawie wszystkich materiałów budowlanych przy: uszczelnianiu szczelin w piwnicach, przerwach roboczych, przejściach rur i kabli przez mury i fundamenty, uszczelnieniu progów drzwi na balkonach i tarasach, instalacjach geotermalnych, silosach, zbiornikach, dachach i stropodachach, dachach zielonych i użytkowych, systemach rynnowych, instalacjach paliwowych, zbiornikach, budowie łodzi itp. Doskonale spaja się ze wszystkimi hydroizolacjami polimerowo-bitumicznymi typu KMB, ale tylko w trybie „mokre na mokre”. Kolor szary.


opak. 330 ml (kartusz) *** cena brutto 192,00 zł/szt
« zwiń
Karta Techniczna

kleje mineralne flex do ceramiki

EK Super

więcej »

EK Super - biały klej mineralny typu flex na bazie cementu - klasy C2TES1. Jest fabrycznie przygotowaną mieszanką kruszyw, wysokiej jakości cementów, dodatków i trasu - gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. Pozwala w szerokim zakresie zmieniać proporcje mieszania z wodą, dzięki czemu zmieniać konsystencję zaprawy z plastycznej na rozpływną - bez utraty właściwości. Nadaje się do przyklejania ceramiki, płytek szklanych, gres,klinkieru i kamienia naturalnego - wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi. Nadaje się do podłóg ogrzewanych betonowych i anhydrytowych oraz na tynki wap-cementowe i gipsowe. Można stosować w grubości jednej warstwy 2-12 mm - także na tarasach i balkonach oraz w chłodniach i basenach. Przyczepność do podłoża 1,0 MPa. Czas otwarty 30 minut. Zużycie 2,6 kg/m2 przy grubości warstwy 3 mm. Spoinowanie po 24 godzinach, pełna wytrzymałość po 14 dniach. Stosowanie w temperaturze nie niższej niż +5 oC i nie wyższej niż +25 oC. Wilgotność podłoża nie może być większa nić 3% (betonu), 0,5% (anhydrytu) oraz 1% (tynków gipsowych).


opak. 25 kg *** cena brutto 3,80 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

kleje mineralne klasyczne do ceramiki

EK Standard

więcej »

EK Standard - klej mineralny na bazie cementu - klasy C2TE. Jest fabrycznie przygotowaną mieszanką kruszyw, wysokiej jakości cementów i dodatków - gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. Nadaje się do przyklejania ceramiki oraz płytek szklanych i gres - wewnątrz, na ściany i podłogi. Nadaje się do podłóg betonowych i anhydrytowych oraz na tynki wap-cementowe i gipsowe. Można stosować w grubości jednej warstwy 2-10 mm. Przyczepność do podłoża 1,0 MPa. Czas otwarty 30 minut. Zużycie 2,6 kg/m2 przy grubości warstwy 3 mm. Spoinowanie po 24 godzinach, pełna wytrzymałość po 14 dniach. Stosowanie w temperaturze nie niższej niż +5 oC i nie wyższej niż +25 oC. Wilgotność podłoża nie może być większa nić 2% (betonu), 0,5% (anhydrytu) oraz 1% (tynków gipsowych). Nie stosować do miejsc stałego obciążenia wodą.


opak. 25 kg *** cena brutto 2,61 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

masy naprawcze bitumiczne

Repabit

więcej »

Repabit - dwuskładnikowa, szybko schnąca masa naprawcza polimerowo-bitumiczna uszlachetniona tworzywami sztucznymi, włóknem i dodatkami zwiększającymi przyczepność. Tworzy trwałą i elastyczną masę stosowaną do wykonywania wszelkiego rodzaju szybkich izolacji i miejscowych napraw hydroizolacji. W formie pasty nakładanej grubą warstwą w jednym cyklu roboczym do 7 mm. Masa naprawcza jest wodoszczelna, zakrywa pęknięcia i jest odporna na działanie substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu. Nie zawiera rozpuszczalników. Nadaje się na zewnątrz i do wewnątrz. Nadaje się do wykonywania faset i uszczelniania przejść rur oraz przyklejania termoizolacji do podłoży bitumicznych i mineralnych. Wymaga temperatury nie niższej niż +5 oC.


opak. 3 kg *** cena brutto 37,40 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

masy szpachlowe mineralne

Sto-Faserputz

więcej »

Sto-Faserputz - mineralna masa szpachlowa zbrojona włóknami. Zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz na wszystkie podłoża mineralne i większość podłoży organicznych. Dobra przyczepność do podłoża, odporność na mróz i warunki atmosferyczne, dobra dyfuzyjność, możliwość filcowania. Zużycie 1,0 - 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości. Odcień szary lub biały.


opak. 25 kg *** cena brutto 3,70 zł/kg
« zwiń
Deklaracja producenta

Unistiuk

więcej »

Unistiuk - cementowo-wapienna masa szpachlowa do wykańczania powierzchni fasad, ścian, murów, słupów itp. - zarówno w nowych budynkach, jak i przy rekonstrukcji i renowacji powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Nadaje się na tynki tradycyjne, podkładowe, ocieplające i renowacyjne. Zawiera wapno hydratyzowane, piasek kwarcowy, biały cement i dodatki. Przyczepność 0,2 MPa. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej mi=20. Zużycie 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości.


opak. 20 kg *** cena brutto 6,15 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

powłoki ochronne dachowe

Dachacryl 230

więcej »

Dachacryl 230 to specjalna kolorowa emulsja na bazie kopolimeru czystego akrylu. Produkt można rozcieńczać wodą. Powłoka jest wodoszczelna i przywraca pokryciu dachowemu atrakcyjny wygląd. Powłoka jest odporna na iskry ognia, działanie promieni UV, deszcz, śnieg, grad i mróz. Przepuszcza parę wodną. Po naniesieniu szybko wysycha (1 godzina przy 20 oC). Trwale wiąże włókna azbestu. Stosuje się jako trwale elastyczną, barwną powłokę do renowacji i konserwacji dachów o kącie nachylenia minimum 3°. Stosuje się na dachówkach cementowych, płytach dachowych i fasadowych z cementu włóknistego, płytach azbestowo-cementowych, nierdzewnych dachach blaszanych jak również na bitumicznych gontach. Kolory: ceglasty, szary, niebiesko-czarny, brązowy i inne na zamówienie. Tworzy jedwabisty połysk. Nanoszenie pędzlem, wałkiem malarskim i natryskiem bezpowietrznym. Blacha i gonty bitumiczne nie wymagają gruntowania. Zużycie 0,25-0,30 kg/m2. Należy nanieść 2 warstwy.


opak. 10 kg *** cena brutto 51,05 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Ulotka

regeneratory pap i hydroizolacji bitumicznych

Flexbit

więcej »

Flexbit jest emulsją bitumiczno-lateksową modyfikowaną kauczukiem. Stosowana do regeneracji starych lub nieszczelnych powłok, hydroizolacji i pap bitumicznych w budownictwie nadziemnym i podziemnym. Tworzy wysoko elastyczną (wydłużenie 370%) powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych oraz promieni UV. Nie zawiera rozpuszczalników. Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Zużycie 0,5 l/m2 na jedną warstwę - wymagane min. 2 warstwy. Temperatura stosowania 5 do 35 oC. Zadbać o ochronę przed deszczem przez pierwsze 2 doby od zastosowania.


opak. 5 l *** cena brutto 29,02 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 26,10 zł/l
opak. 25 l *** cena brutto 23,10 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

Unibit

więcej »

Unibit jest emulsją bitumiczną o uniwersalnym zastosowaniu, wolną od rozpuszczalników i ulepszoną lateksem. Może być stosowana w postaci nie rozcieńczonej jako powłoka uszczelniająca do wszelkich podłoży budowlanych przeciw wilgoci. Po rozcieńczeniu wodą w proporcji 1:2 stosowana jest jako powłoka gruntująca przed masami bitumicznymi. Nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. Stosuje się także do renowacji bitumicznych pokryć dachowych. Temperatura stosowania nie niższa niż +5 oC. Nadaje się na zewnątrz i do wnętrz. Wymaga naniesienia przynajmniej dwóch warstw. Zużycie 0,3 l/m2 na jedną warstwę.


opak. 5 l cena brutto 26,04 zł/l
opak. 10 l cena brutto 19,46 zł/l
opak. 25 l cena brutto 16,35 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

sznury dylatacyjne o zamkniętych porach

Rundschnüre

więcej »

Rundschnüre - to sznury dylatacyjne wykonane ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórek. Krótkotrwale odporne na temperaturę 200 oC, nie starzejące się. Stosowane do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w celu odpowiedniego wyprofilowania przed wypełnieniem uszczelniaczem lub masą zalewową - zarówno na zimno jak i na gorąco. Sznury są nienasiąkliwe.


10 mm, opak. 50 m *** cena brutto 4,94 zł/m
13 mm, opak. 50 m *** cena brutto 6,11 zł/m
15 mm, opak. 50 m *** cena brutto 6,51 zł/m
20 mm, opak. 50 m *** cena brutto 11,71 zł/m
22 mm, opak. 50 m *** cena brutto 12,34 zł/m
25 mm, opak. 50 m *** cena brutto 13,26 zł/m
30 mm, opak. 50 m *** cena brutto 29,14 zł/m
« zwiń
Karta Techniczna

taśmy uszczelniające dylatacyjne

taśma FBF

więcej »

taśma FBF - specjalna taśma do uszczelniania dylatacji budynków przez zatopienie w warstwie hydroizolacji polimerowo-bitumicznej lub polimerowo-cementowej każdego typu. Zbudowana z fizeliny poliestrowej obustronnie powleczonej kauczukiem syntetycznym (elastomerem termoplastycznym). Odporność na parcie hydrostatyczne wody do 6,0 bar. Odporność na starzenie (promieniowanie UV). Odporna na stały kontakt z bakteriami zawartymi w gruncie oraz na kwasy, zasady i wodę morską w zakresie temperatur od -30 oC do 90 oC. Szerokość całkowita 240 mm, szerokość kauczuku 140 mm. Grubość kauczuku 1,6 mm.


opak. 30 m *** cena brutto 46,85 zł/m
sprzedaż - krotność 10 m
« zwiń
Karta Techniczna

taśma JSTO Flex

więcej »

taśma JSTO Flex - specjalna taśma do uszczelniania dylatacji budynku przez zatopienie w warstwie hydroizolacji polimerowo-bitumicznej lub polimerowo-cementowej każdego typu. Zbudowana z fizeliny poliestrowej obustronnie powleczonej kauczukiem syntetycznym (elastomerem termoplastycznym). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Odporność na parcie hydrostatyczne wody 1,5 bar oraz starzenie (promieniowanie UV). Odporna na stały kontakt z bakteriami zawartymi w gruncie oraz na kwasy, zasady i wodę morską w zakresie temperatur od -30 oC do 90 oC. Szerokość całkowita/szerokość kauczuku: 140/95, 170/110, 220/180, 400/300 i 550/470mm. Grubość kauczuku 1,5 mm.


opak. 30 m
szer. 140/95 *** cena brutto 24,56 zł/m
szer. 170/110 *** cena brutto 29,53 zł/m
szer. 220/180 *** cena brutto 34,48 zł/m
szer. 400/300 *** cena brutto 97,63 zł/m
szer. 550/470 *** cena brutto 97,63 zł/m
sprzedaż - krotność 10 m
« zwiń
Karta Techniczna

taśmy uszczelniające do hydroizolacji

FB Plus

więcej »

FB Plus - specjalna taśma uszczelniająca z kauczuku syntetycznego laminowanego na elastycznej fizelinie polipropylenowej. Odporna na starzenie, termoplastyczna. Stosowana do uszczelniania trudnych miejsc (dylatacje, naroża, pachwiny) tarasów, balkonów i pomieszczeń mokrych - przez zatapianie w pierwszej warstwie hydroizolacji polimerowo-bitumicznych lub polimerowo-cementowych typu flex. Szerokość 120 mm, grubość kauczuku 0,7 mm. Wytrzymuje ciśnienie 2 bar. Odporna na typowe stężenia kwasów, ługów oraz wody morskiej. Odporność na temperatury od -9 oC do 90 oC,nadaje się tylko do wnętrz.


opak. 50 m *** cena brutto 15,90 zł/m
sprzedaż - krotność 10 m
narożnik wewnętrzny/zewnętrzny *** cena brutto 19,19 zł/szt
« zwiń
Karta Techniczna

taśma FBB

więcej »

taśma FBB - to samoprzylepna taśma hydroizolacyjna z kauczuku butylowego laminowanego na włókninie polipropylenowo-nylonowej. Powierzchnia włókniny wykazuje bardzo dobrą przyczepność dla wszystkich hydroizolacji polimerowo-bitumicznych oraz polimerowo-cementowych typu flex. Stosowana do hydroizolacji pachwin, dylatacji i miejsc trudnych. Odporna na alkalia. Szerokość 100 mm i 150 mm, grubość 0,9 mm. Odporność na temperatury od -30 oC do 80 oC, nadaje się na zewnątrz i do wnętrz.


szerokość 100 mm; opak. 50 m *** cena brutto 20,85 zł/m
szerokość 150 mm; opak. 10 m *** cena brutto 30,08 zł/m
sprzedaż - krotność 10 m
« zwiń
Karta Techniczna

taśma JSTO Flex

więcej »

taśma JSTO Flex - specjalna taśma do uszczelniania dylatacji budynku przez zatopienie w warstwie hydroizolacji polimerowo-bitumicznej lub polimerowo-cementowej każdego typu. Zbudowana z fizeliny poliestrowej obustronnie powleczonej kauczukiem syntetycznym (elastomerem termoplastycznym). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wysoka odporność na parcie hydrostatyczne wody 1,5 bar oraz starzenie (promieniowanie UV). Odporna na stały kontakt z bakteriami zawartymi w gruncie oraz na kwasy, zasady i wodę morską w zakresie temperatur od -30 oC do 90 oC. Szerokość całkowita/szerokość kauczuku: 140/95, 170/110, 220/180, 400/300 i 550/470mm. Grubość 1,5 mm.


opak. 30 m
szer. 140/95 *** cena brutto 24,56 zł/m
szer. 170/110 *** cena brutto 29,53 zł/m
szer. 220/180 *** cena brutto 34,48 zł/m
szer. 400/300 *** cena brutto 97,63 zł/m
szer. 550/470 *** cena brutto 97,63 zł/m
sprzedaż - krotność 10 m
« zwiń
Karta Techniczna

taśmy uszczelniające kształtowe do hydroizolacji

FB Plus - narożniki

więcej »

FB Plus - taśma kształtowa narożnikowa uszczelniająca z kauczuku syntetycznego laminowanego na elastycznej fizelinie polipropylenowej. Odporna na starzenie, termoplastyczna. Stosowana do uszczelniania trudnych miejsc (dylatacje, naroża, pachwiny) tarasów, balkonów i pomieszczeń mokrych - przez zatapianie w pierwszej warstwie hydroizolacji polimerowo-bitumicznych lub polimerowo-cementowych typu flex. Szerokość 120 mm, grubość 0,7 mm. Wytrzymuje ciśnienie 2 bar. Odporna na typowe stężenia kwasów, ługów oraz wody morskiej.


narożnik wewnętrzny/zewnętrzny *** cena brutto 19,19 zł/szt
« zwiń
Karta Techniczna

tynki ciepłochronne

Baurex-Aqua

więcej »

Baurex-Aqua - jednowarstwowy, hydrofilowy tynk renowacyjny podstawowy o właściwościach termoizolacyjnych i suszących. Jest gotową mieszanką tworzącą po zmieszaniu z wodą plastyczną zaprawę, która nie tylko nadaje się do renowacji, ale ma również właściwości termoizolacyjne (lambda=0,07 W/mK). Kumuluje sole migrujące z muru. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Zaprawa może być nanoszona w jednej warstwie maksymalnie do 40 mm. Wytrzymałość na ściskanie 1,5 MPa. Gęstość 530 kg/m3. Porowatość70%. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej mi=5. Zużycie 4 kg/m2 na1 cm grubości.


opak. 20 kg *** cena brutto 10,42 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

Nanosan

więcej »

Nanosan - tynk renowacyjny specjalnego przeznaczenia z bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności termicznej. Tynk przeznaczony do ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Nadaje się też jako tynk podkładowy. Do modernizacji i restaurowania obiektów zabytkowych. Może być również zastosowany do modelowania elementów fasad. Posiada własności hydrofobowe. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,07 W/mK, zaś współczynnik oporu dyfuzji wobec pary wodnej mi = 5. Tynk ma porowatość 55% a gęstość zaledwie 380 kg/m3. Przyczepność 0,5 MPa. Nadaje się do nanoszenia ręcznego i maszynowego. Temperatura pracy nie niższa niż 5 oC. Grubość jednej warstwy do 3 cm. Malować można już po upływie 2 dób farbami wapiennymi lub silikonowymi.


opak. 7 kg *** cena brutto 21,99 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

StoMiral Wärmedämmputz

więcej »

StoMiral Wärmedämmputz - podkładowy tynk termoizolacyjny wg EN 998-1. Zastosowanie na zewnątrz i do wewnątrz jako termoizolacja w starym i nowym budownictwie. Nadaje się na wszystkie rodzaje murów: z betonu komórkowego, cegły, bloczków betonowych, bloczków silikatowych itd. Nadaje się do wypełniania bruzd w ścianach. Właściwości: klasa reakcji na ogień A2 – s1, d0 wg EN 13501, wypełniony granulatem styropianowym, lambda = 0,07 W/m, niepalny. Zużycie 10 l/m2. Odcień szary.  Aplikacja ręcznie lub maszynowo.


opak. 75 l *** cena brutto 2,40 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

tynki renowacyjne

Baurex-Aqua

więcej »

Baurex-Aqua - jednowarstwowy, hydrofilowy tynk renowacyjny podstawowy o właściwościach termoizolacyjnych i suszących. Jest gotową mieszanką tworzącą po zmieszaniu z wodą plastyczną zaprawę, która nie tylko nadaje się do renowacji, ale ma również właściwości termoizolacyjne (lambda=0,07 W/mK). Kumuluje sole migrujące z muru. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Zaprawa może być nanoszona w jednej warstwie maksymalnie do 40 mm. Wytrzymałość na ściskanie 1,5 MPa. Gęstość 530 kg/m3. Porowatość 70%. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej mi=5. Zużycie 4 kg/m2 na1 cm grubości.


opak. 20 kg *** cena brutto 10,42 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

Baurex-San

więcej »

Baurex-San - jednowarstwowy, hydrofilowy tynk renowacyjny podstawowy o właściwościach termoizolacyjnych i suszących. Jest gotową mieszanką tworzącą po zmieszaniu z wodą plastyczną zaprawę, która nie tylko nadaje się do renowacji, ale ma również właściwości termoizolacyjne (lambda=0,09 W/mK). Kumuluje sole migrujące z muru. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Zaprawa może być nanoszona w jednej warstwie maksymalnie do 40 mm ręcznie lub maszynowo. Wytrzymałość na ściskanie 1,7 MPa. Gęstość 410 kg/m3. Porowatość 40%. Współczynnik oporu dyfuzji wobec pary wodnej mi=9. Zużycie 10 l/m2 na 1 cm grubości.


opak. 50 l *** cena brutto 2,78 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

Nanosan

więcej »

Nanosan - tynk renowacyjny specjalnego przeznaczenia z bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności termicznej. Tynk przeznaczony do ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Nadaje się też jako tynk podkładowy. Do modernizacji i restaurowania obiektów zabytkowych. Może być również zastosowany do modelowania elementów fasad. Posiada własności hydrofobowe. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,07 W/mK, zaś współczynnik oporu dyfuzji wobec pary wodnej mi = 5. Tynk ma porowatość 55% a gęstość zaledwie 380 kg/m3. Przyczepność 0,5 MPa. Nadaje się do nanoszenia ręcznego i maszynowego. Temperatura pracy nie niższa niż 5 oC. Grubość jednej warstwy do 3 cm. Malować można już po upływie 2 dób farbami wapiennymi lub silikonowymi.


opak. 7 kg *** cena brutto 21,99 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

Sanierputz SP

więcej »

Sanierputz SP - tynk renowacyjny spełniający wymagania wytycznych WTA. Służy do tynkowania przy renowacji zawilgoconych i zasolonych starych murów - także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza (piwnica, kuchnia, łaźnia, pralnia, piekarnia itd.). Proszek po zmieszaniu z wodą ma dobre właściwości technologiczne. Po stwardnieniu uzyskuje właściwości hydrofobowe. Cechuje się wysoką porowatością, niskim oporem dyfuzji wobec pary wodnej (mi=10), przez co umożliwia szybkie i łatwe wysychanie zawilgoconych ścian. Porowatość 34% skutkuje także podwyższeniem oporu cieplnego tynku. Ponadto, niska gęstość utrudnia kondensację pary wodnej i powstawanie pleśni - nawet przy wysokiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. W przypadku cokołu na zewnątrz budynku, przed tynkiem należy nanieść szlam hydroizolacyjny. Na murach zasolonych wcześniej wykonać blokadę antysolną produktem Antisulfat AS. Do stosowania ręcznego i maszynowego w jednej lub kilku warstwach. Na ścianach zasolonych nanosić w warstwie grubości nie mniejszej niż 2 cm. Czas wysychania 24 godziny na każdy mm grubości tynku. Przyczepność do podłoża 0,4 MPa. Jest stosowany jako tynk osuszający.


opak. 25 kg *** cena brutto 8,68 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

żywice poliuretanowe

KB-Pur

więcej »

KB-Pur®  - jest 2-komponentową żywicą poliuretanową. Produkt reaguje przy kontakcie z wodą, tworząc elastyczną piankę, natomiast w suchym otoczeniu przekształca się w elastyczną masę uszczelniającą. Po zakończeniu reakcji pozostaje elastyczna i dzięki temu jest w stanie przenieść przemieszczenia, dopasować się i uszczelnić - bez konieczności stosowania powtórnej iniekcji. Szybko reaguje po kontakcie z wodą (w ciągu 50 sekund) natychmiast zatrzymując przeciek. Nie zawiera rozpuszczalników i jest odporna na hydrolizę. Stosowana do uszczelniania przeciekających rys i pęknięć w betonie i murach metodą iniekcji ciśnieniowej (przy sączeniach) oraz iniekcji dwustopniowej (przy wyciekach). Przyrost objętości 1:20. Czas przyrostu objętości 3 minuty. Czas reakcji na sucho ok. 24 godziny. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy za pomocą PS-Cleaner.


opak. 5 kg *** cena brutto 151,84 zł/kg
opak. 10 kg *** cena brutto 103,59 zł/kg
opak. 25 kg *** cena brutto 114,12 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

hydroizolacje polimerowo-bitumiczne bezrozpuszczalnikowe

Fundamentdicht 1K

więcej »

Fundamentdicht 1K to jednoskładnikowa grubo warstwowa masa polimerowo-bitumiczna zawierająca kulki polistyrenu i tworzywa sztuczne. Nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu trwała i elastyczna hydroizolacja. Materiał w formie pasty nakładanej pacą stalową przy zużyciu 2 l/m2 na jedną warstwę (wymagane są 2 warstwy). Nie nadaje się do wody pod ciśnieniem. Powłoka jest elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w gruncie. Nadaje się na podłoża mineralne i bitumiczne wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosuje się w temperaturze nie niższej niż +5 oC. Odporność na deszcz po min. 7 godzinach. Pełne wysychanie min. 3 doby.


opak. 32 l *** cena brutto 11,45 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

Fundamentdicht 2K

więcej »

Fundamentdicht 2K to dwuskładnikowa grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna zawierająca włókna i tworzywa sztuczne. Nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu trwała i elastyczna hydroizolacja odporna na ciśnienie 7 bar przy grubości 4 mm. Materiał w formie pasty nakładanej pacą stalową przy zużyciu 2 l/m2 na jedną warstwę (wymagane są 2-3 warstwy). Powłoka jest elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w gruncie. Nadaje się na podłoża mineralne i bitumiczne wewnątrz i na zewnątrz budynków. Można też przyklejać termoizolację. Stosuje się w temperaturze nie niższej niż +5 oC. Odporność na deszcz po min. 2 godzinach. Pełne wysychanie min. 2 doby.


opak. 32 l *** cena brutto 13,41 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka bitumu Charakterystyka proszku Deklaracja producenta

Fundamentflex 2K

więcej »

Fundamentflex 2K to dwuskładnikowa grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna zawierająca polistyren i tworzywa sztuczne. Nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu trwała i elastyczna hydroizolacja odporna na ciśnienie 7 bar przy grubości 4 mm. Materiał w formie pasty nakładanej pacą stalową przy zużyciu 2 l/m2 na jedną warstwę (wymagane są 2-3 warstwy). Powłoka jest elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w gruncie. Nadaje się na podłoża mineralne i bitumiczne wewnątrz i na zewnątrz budynków. Można też przyklejać termoizolację. Stosuje się w temperaturze nie niższej niż+5 oC. Odporność na deszcz po min. 2 godzinach. Pełne wysychanie min. 2 doby.


opak. 30 l *** cena brutto 11,96 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka bitumu Charakterystyka proszku Deklaracja producenta Atest Higieniczny

Profidicht 1K Express

więcej »

Profidicht 1K Express to jednoskładnikowa grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna zawierająca kulki polistyrenu i tworzywa sztuczne. Nie zawiera rozpuszczalników. Szybka odporność na deszcz. Po wyschnięciu trwała i elastyczna hydroizolacja odporna na ciśnienie 0,75 bar przy grubości 4 mm. Materiał w formie pasty nakładanej pacą stalową przy zużyciu 2 l/m2 na jedną warstwę (wymagane są 2 warstwy). Powłoka jest elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w gruncie. Nadaje się na podłoża mineralne i bitumiczne wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do przyklejania termoizolacji. Stosuje się w temperaturze nie niższej niż +5 oC. Odporność na deszcz po min. 3 godzinach. Pełne wysychanie min. 2 doby.


opak. 32 l *** cena brutto 12,98 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

Profidicht 1K S

więcej »

Profidicht 1K S to jednoskładnikowa, szybko schnąca masa polimerowo-bitumiczna uszlachetniona tworzywami sztucznymi i kulkami polistyrenu. Specjalnie przystosowana do nakładania metodą natrysku powietrznego transportowana na odległość nawet do 75 m. Nie zawiera rozpuszczalników. Tworzy trwałą i elastyczną powłokę hydroizolacyjną o odporności na ciśnienie do 0,75 bar. Zakrywa pęknięcia i jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu. Nadaje się na zewnątrz i do wewnątrz. W przypadku potrzeby odporności na deszcz już po kilku minutach, należy zastosować specjalną drugą dyszę podającą akcelerator SpeedUp w ilości nie większej niż 5%. Nadaje się na podłoża mineralne i bitumiczne. Nie wymaga gruntowania podłoża. Po naniesieniu natryskiem, wymaga wygładzenia pacą stalową. Powłokę nanosi się 2-krotnie. Wymaga temperatury nie niższej niż +5 oC.


Profidicht 1K S; opak. 950 l *** cena brutto 14,44 zł/l
SpeedUp; opak. 22 kg *** cena brutto 63,28 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta Charakterystyka SpeedUp

Profidicht 2K Winter

więcej »

Profidicht 2K Winter to dwuskładnikowa grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna zawierająca włókno szklane i tworzywa sztuczne. Nie zawiera rozpuszczalników ani wody. Szybkie wysychanie. Po wyschnięciu trwała dość twarda, ale elastyczna hydroizolacja. Materiał w formie pasty nakładanej pacą stalową przy zużyciu 2 kg/m2 na jedną warstwę. Do wody pod ciśnieniem wymagane są 2 warstwy. Nadaje się do wody podciśnieniem 0,3 bar. Powłoka jest elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w gruncie. Nadaje się na podłoża mineralne i bitumiczne wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosuje się w temperaturze nie niższej niż -5 oC i nie wyższej niż +20 oC.


opak. 32 kg *** cena brutto 20,69 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka bitumu Charakterystyka proszku Deklaracja producenta

Profidicht Hybrid 2K

więcej »

Profidicht Hybrid 2K to dwuskładnikowa grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna zawierająca uszczelniające związki mineralne i tworzywa sztuczne. Nie zawiera rozpuszczalników. Szybka odporność na deszcz (2-3 godziny). Po wyschnięciu trwała i dość elastyczna hydroizolacja. Materiał w formie pasty nakładanej pacą stalową przy zużyciu 2 kg/m2 na jedną warstwę. Do wody pod ciśnieniem wymagane są 2 warstwy. Nadaje się do wody podciśnieniem 0,3 bar. Powłoka zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w gruncie. Nadaje się na podłoża mineralne i bitumiczne wewnątrz i na zewnątrz budynków - także w strefie cokołowej. Odporna na działanie UV. Podwyższona wytrzymałość na ściskanie. Może być pokrywana tynkami lub farbami dyspersyjnymi. Nadaje się jako hydroizolacja pozioma na ławach i pod ścianami. Stosuje się w temperaturze nie niższej niż +5 oC. Odporność na deszcz po min. 1 godzinie. Pełne wysychanie min. 1 doba.


opak. 24 kg *** cena brutto 31,94 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka bitumu Charakterystyka proszku Deklaracja producenta

Repabit

więcej »

Repabit to dwuskładnikowa, szybkoschnąca masa naprawcza polimerowo-bitumiczna uszlachetniona tworzywami sztucznymi, włóknem i dodatkami zwiększającymi przyczepność. Tworzy trwałą, ale elastyczną masę stosowaną do wykonywania wszelkiego rodzaju szybkich izolacji i miejscowych napraw hydroizolacji. W formie pasty nakładanej grubą warstwą w jednym cyklu roboczym do 7 mm. Masa naprawcza jest wodoszczelna, zakrywa pęknięcia i jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu. Nie zawiera rozpuszczalników. Nadaje się na zewnątrz i do wewnątrz. Nadaje się na wykonywanie faset i uszczelniania przejść rur oraz przyklejania termoizolacji do podłoży bitumicznych i mineralnych. Wymaga temperatury nie niższej niż +5 oC.


opak. 3 kg *** cena brutto 37,40 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

hydroizolacje polimerowo-cementowe flex

Elastikschlämme ES

więcej »

Elastikschlämme ES -  hydroizolacja polimerowo-cementowa typu „flex”. 2-składnikowa, dobrze przylegająca do betonu, muru i tynków. Dzięki elastyczności nadaje się szczególnie do stosowania na podłożach zagrożonych powstawaniem pęknięć oraz pracujących termicznie. Jest wodoszczelna i odporna na sól drogową oraz na warunki atmosferyczne. Pokrywa pęknięcia o szerokości do 0,2 mm przy grubości warstwy 3 mm oraz o szerokości do 0,6 mm przy grubości warstwy 4 mm. Produkt odporny na promieniowanie UV oraz zabezpieczający przed przenikaniem radonu do wnętrz. Nadaje się jako hydroizolacja pod płytki tarasów, balkonów i niecek basenów kąpielowych oraz do zbiorników na wodę. Nanosić min. 2 warstwy po 1,5 kg/m2 każda. Pełne wysychanie po 3 dobach. Opór dyfuzji dla pary wodnej Sd = 21,2 m dla dwutlenku węgla Sd = 200 m - przy grubości warstwy 3 mm. Przyczepność do podłoża 1,5 MPa.


opak. 33 kg *** cena brutto 19,66 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka płynu Charakterystyka proszku Deklaracja producenta

preparaty grzybobójcze

ACTICIDE CL1

więcej »

ACTICIDE CL1 - biobójcza formuła przeznaczona specjalnie do usuwania narostów biologicznych na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Zastosowanie na zewnątrz i do wnętrz. Do dezynfekcji powierzchni zaatakowanych przez glony i grzyby. Właściwości: dezynfekujący, wysoka skuteczność działania przeciw algom i grzybom. Zużycie 0,1 - 0,2 l/m2. Gotowy do aplikacji - nie wolno rozcieńczać. Zawarte w nim substancje czynne rozpuszczają się w wodzie i łatwo ulegają biodegradacji – zaleca się jednak naniesienie powłoki końcowej. Ostrożnie stosować (produkt biobójczy). Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje o produkcie. Wygląd bezbarwny.


opak. 25 kg *** cena brutto 27,70 zł/l
« zwiń
Charakterystyka

preparaty antysolne

Antisulfat AS

więcej »

Antisulfat AS - specjalny płynny preparat zawierający związki chemiczne, które reagują z solami (siarczanami, chlorkami,azotanami itd.) w murach  przetwarzając je na nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne związki. Blokuje to zniszczenie zapraw i klejów powodowane przez sole. Dodatkowo,zachodzi utrwalenie i utwardzenie murów ceglanych, betonu, fug, tynków wapiennych i cementowych oraz produktów z mas azbestowo-cementowych itd. Także uzyskuje się istotne zmniejszenie ścieralności mechanicznej materiałów. Blokuje powstawanie kolejnych nalotów i wykwitów solnych. Nie nadaje się na podłoża gipsowe. Nie zawiera ołowiu ani rozpuszczalników, można więc stosować wewnątrz i na zewnątrz. Jest bezbarwny. Nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem w trzech procesach. Czas utwardzania wynosi 3 doby. Zużycie 0,5 - 0,8 kg/m2. Chronić powierzchnie metalowe, szkło, glazurę i terakotę, drewno i rośliny, gdyż preparat je uszkadza.


opak. 10 kg *** cena brutto 108,30 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

preparaty sczepne

Haftemulsion

więcej »

Haftemulsion jest produktem nie zawierającym zmiękczaczy - produkowany na bazie karboksylowego kauczuku butadienowo-styrenowego. Służy do modyfikacji zapraw, tworzenia warstw sczepnych, do zwiększenia przyczepności zapraw zwykłych i naprawczych, do tworzenia tynków wodoodpornych oraz jastrychów wodoodpornych i do grubości 0 mm, a także do zwiększenia elastyczności szlamów mineralnych Dichtungsschlämme. W zastosowaniu do jastrychów zmniejsza ich podatność na rysy skurczowe. Nadaje się do wszystkich powszechnie znanych cementów.


opak. 10 kg *** cena brutto 33,41 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

StoPrep Contact

więcej »

StoPrep Contact - mostek sczepny na gładkie podłoża. Zastosowanie na zewnątrz i do wewnątrz - pod tynki i masy szpachlowe na gładkie, niechłonne powierzchnie ścian i sufitów, np. gładki beton, płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe i ceramiczne. Właściwości: zapewnia dobrą przyczepność, zawiera wypełniacz kwarcowy. Nanosić pędzlem, wałkiem lub pacą zębatą. Zużycie (wałkiem, pędzlem) 0,2 - 0,4 kg/m2, (pacą zębatą) 1,5 - 2,0 kg/m2. W przypadku zastosowania na zewnątrz w obszarach wilgotnych oraz wewnątrz i późniejszego nanoszenia tynków cementowo-wapiennych - dodać do materiału 20% wagowo cementu, zaś w aplikacji pacą zębatą 4 mm dodać maks. 35% wagowo cementu.


opak. 25 kg *** cena brutto 18,80 zł/kg
« zwiń
Charakterystyka

styropiany ekstrudowane - płyty

steinodur® PSN HD

więcej »

Płyty steinodur PSN HD wykonane są z pianki polistyrenowej hydrofobizowanej - w wersji specjalnej do termoizolacji podłóg oraz posadzek poddanych wysokim naciskom stałym i zmiennym pochodzącym od: samochodów ciężarowych i osobowych, wózków widłowych, regałów w magazynach wysokiego składowania oraz urządzeń produkcyjnych. Płyty steinodur PSN HD cechują się wysoką wytrzymałością mechaniczną (wytrzymałość na zginanie 450kPa, wytrzymałość na ściskanie 300 kPa) przy ugięciu 10% oraz niskim przewodnictwem ciepła. Specjalna technologia produkcji wysokociśnieniowego spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej płyty. Brzegi płyty frezowane. Wymiary płyt: 1250 x 600 mm. Grubość 4 - 24 cm.

Stosuje się jako izolacja cieplna elementów takich jak:

> podłogi budynków przemysłowych - także na gruncie

> parkingi samochodów osobowych i ciężarowych

> progi drzwi balkonowych i wejściowych

> stropodachy nie wentylowane

> stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym

> dachy użytkowe

> dachy zielone

> drogi pożarowe

> posadowienia na płytach.


grubość 40 mm - cena netto 25,50 zł/m2
grubość 50 mm - cena netto 31,90 zł/m2
grubość 60 mm - cena netto 38,30 zł/m2
grubość 70 mm - cena netto 44,70 zł/m2
grubość 80 mm - cena netto 51,00 zł/m2
grubość 100 mm - cena netto 63,80 zł/m2
grubość 120 mm - cena netto 76,60 zł/m2
grubość 140 mm - cena netto 89,30 zł/m2
grubość 150 mm - cena netto 95,70 zł/m2
grubość 160 mm - cena netto 102,10 zł/m2
grubość 180 mm - cena netto 114,80 zł/m2
grubość 190 mm - cena netto 121,20 zł/m2
grubość 200 mm - cena netto 127,60 zł/m2
grubość 210 mm - cena netto 134,00 zł/m2
grubość 220 mm - cena netto 140,40 zł/m2
grubość 230 mm - cena netto 146,70 zł/m2
grubość 240 mm - cena netto 153,10 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ugięcie przy ściskaniu

steinodur® PSN LD

więcej »
Płyty steinodur PSN LD wykonane są z twardej pianki polistyrenowej hydrofobizowanej. Specjalna technologia wysokociśnieniowa spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej płyty. Taki proces produkcyjny pozwala również nadać specjalną strukturę powierzchni. Po jednej stronie płyta posiada wyprofilowane podłużne rowki drenażowe służące np. do odprowadzenia wód gruntowych do systemu drenażowego. Druga strona płyty ma wytłoczone rowki 2,0 x 2,0 mm tworząc drobną siatkę kwadratową - zapewniającą doskonałą przyczepność tynków i klejów do ceramiki. Boki płyty frezowane. Wytrzymałość na ściskanie 200 kPa przy ugięciu 10%. Wymiary płyt 1250 x 600 mm. Grubość 3 - 24 cm.
Stosuje się jako
izolacja cieplna elementów takich jak:

> fundamenty w strefie podziemnej wszystkich rodzajów budownictwa

> fundamenty mokre w strefie podziemnej

> fundamenty w strefie nadziemnej (cokołowej)

> fundamenty w budynkach zabytkowych

> podłogi budynków mieszkalnych - także na gruncie

> tarasy nadziemne i naziemne

> progi drzwi balkonowych i wejściowych

> stropodachy niewentylowane

> stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym

> dachy użytkowe dla pieszych

> dachy zielone

> szalunki tracone do betonu w części nadziemnej i podziemnej.


grubość 30 mm - cena netto 15,00 zł/m2
grubość 40 mm - cena netto 19,80 zł/m2
grubość 50 mm - cena netto 24,80 zł/m2
grubość 60 mm - cena netto 29,70 zł/m2
grubość 80 mm - cena netto 39,60 zł/m2
grubość 100 mm - cena netto 49,50 zł/m2
grubość 120 mm - cena netto 59,40 zł/m2
grubość 140 mm - cena netto 69,30 zł/m2
grubość 150 mm - cena netto 74,30 zł/m2
grubość 160 mm - cena netto 79,20 zł/m2
grubość 180 mm - cena netto 89,10 zł/m2
grubość 200 mm - cena netto 99,00 zł/m2
grubość 220 mm - cena netto 108,90 zł/m2
grubość 240 mm - cena netto 118,80 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ugięcie przy ściskaniu

steinodur® PSN SD

więcej »
Płyty steinodur PSN SD wykonane są z twardej pianki polistyrenowej hydrofobizowanej. Specjalna technologia wysokociśnieniowa spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej płyty. Taki proces produkcyjny pozwala również nadać specjalną strukturę powierzchni. Po jednej stronie płyta posiada wyprofilowane podłużne rowki drenażowe służące np. do odprowadzenia wód gruntowych do systemu drenażowego. Druga strona płyty ma wytłoczone rowki 2,0 x 2,0 mm tworząc drobną siatkę kwadratową - zapewniającą doskonałą przyczepność tynków i klejów do ceramiki. Boki płyty frezowane. Wytrzymałość na ściskanie 100 kPa przy ugięciu 10%. Wymiary płyt 1250 x 600 mm. Grubość 3 - 24 cm.
Stosuje się jako izolacja cieplna elementów takich jak:

> fundamenty w strefie nadziemnej (cokołowej)

> fundamenty w budynkach zabytkowych

> stropodachy wentylowane

> ocieplenia metodą BSOścian w strefach dużego ruchu pieszego

> szalunki tracone do betonu w części nadziemnej.


grubość 30 mm - cena netto 12,60 zł/m2
grubość 40 mm - cena netto 16,80 zł/m2
grubość 50 mm - cena netto 20,90 zł/m2
grubość 60 mm - cena netto 25,10 zł/m2
grubość 80 mm - cena netto 33,50 zł/m2
grubość 100 mm - cena netto 41,80 zł/m2
grubość 120 mm - cena netto 50,20 zł/m2
grubość 140 mm - cena netto 58,60 zł/m2
grubość 150 mm - cena netto 62,70 zł/m2
grubość 160 mm - cena netto 66,90 zł/m2
grubość 180 mm - cena netto 75,30 zł/m2
grubość 200 mm - cena netto 83,60 zł/m2
grubość 220 mm - cena netto 92,00 zł/m2
grubość 240 mm - cena netto 100,40 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ugięcie przy ściskaniu

steinodur® PSN SHD

więcej »

Płyty steinodur PSN SHD wykonane są z pianki polistyrenowej hydrofobizowanej w wersji specjalnej do termoizolacji podłóg oraz posadzek poddanych wysokim naciskom stałymi zmiennym pochodzącym od: samochodów ciężarowych i osobowych, wózków widłowych, regałów w magazynach wysokiego składowania oraz urządzeń produkcyjnych. Płyty steinodur PSN SHD cechują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną (wytrzymałość na zginanie 600 kPa, wytrzymałość na ściskanie 500 kPa) oraz niskim przewodnictwem ciepła.Specjalna technologia produkcji wysokociśnieniowego spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej płyty. Brzegi płyty frezowane. Wymiary płyt: 1250 x 600 mm. Grubość 4 - 24 cm.

Stosuje się jako izolacja cieplna elementów takich jak:

> podłogi budynków przemysłowych - także na gruncie

> parkingi samochodów osobowych i ciężarowych

> progi drzwi balkonowych i wejściowych

> stropodachy nie wentylowane

> stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym

> dachy użytkowe

> dachy zielone

> drogi pożarowe

> posadowienia na płytach.


grubość 40 mm - cena netto 32,60 zł/m2
grubość 50 mm - cena netto 40,70 zł/m2
grubość 60 mm - cena netto 48,80 zł/m2
grubość 70 mm - cena netto 57,00 zł/m2
grubość 80 mm - cena netto 65,10 zł/m2
grubość 100 mm - cena netto 81,40 zł/m2
grubość 120 mm - cena netto 97,70 zł/m2
grubość 140 mm - cena netto 114,00 zł/m2
grubość 150 mm - cena netto 122,10 zł/m2
grubość 160 mm - cena netto 130,20 zł/m2
grubość 170 mm - cena netto 138,40 zł/m2
grubość 180 mm - cena netto 146,50 zł/m2
grubość 190 mm - cena netto 154,70 zł/m2
grubość 200 mm - cena netto 162,80 zł/m2
grubość 210 mm - cena netto 170,90 zł/m2
grubość 220 mm - cena netto 179,10 zł/m2
grubość 230 mm - cena netto 187,20 zł/m2
grubość 240 mm - cena netto 195,40 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ugięcie przy ściskaniu

steinodur® SPL

więcej »

Płyty steinodur SPL wykonane są z pianki polistyrenowej hydrofobizowanej. Specjalna technologia wysokociśnieniowa spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej płyty.Taki proces produkcyjny pozwala również nadać specjalną strukturę powierzchni.Po obu stronach płyta posiada wytłoczone rowki 2,0 x 2,0 mm tworząc drobną siatkę kwadratową - zapewniającą doskonałą przyczepność tynków i klejów mineralnych. Boki płyty płaskie. Wytrzymałość na ściskanie 150 kPa przy ugięciu10%. Wymiary płyt 1000 x 500 mm. Grubość 2 - 24 cm.

Stosuje się jako izolacja cieplna elementów takich jak:

> fundamenty w strefie nadziemnej (cokołowej)

> fundamenty w budynkach zabytkowych

> stropodachy wentylowane

> ocieplenia metodą BSO ścian w strefach dużego ruchu pieszego

> szalunki tracone do betonu w części nadziemnej.


grubość 20 mm - cena netto 9,20 zł/m2
grubość 30 mm - cena netto 13,90 zł/m2
grubość 50 mm - cena netto 23,10 zł/m2
grubość 60 mm - cena netto 27,70 zł/m2
grubość 80 mm - cena netto 37,00 zł/m2
grubość 100 mm - cena netto 46,20 zł/m2
grubość 120 mm - cena netto 55,40 zł/m2
grubość 140 mm - cena netto 64,70 zł/m2
grubość 150 mm - cena netto 69,30 zł/m2
grubość 160 mm - cena netto 73,90 zł/m2
grubość 180 mm - cena netto 83,20 zł/m2
grubość 200 mm - cena netto 92,40 zł/m2
grubość 220 mm - cena netto 101,60 zł/m2
grubość 240 mm - cena netto 110,90 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ugięcie przy ściskaniu

steinodur® UKD HD

więcej »

Płyty steinodur UKD HD wykonane są z pianki polistyrenowej hydrofobizowanej w wersji specjalnej do termoizolacji dachów płaskich, stropodachów i dachów zielonych. Specjalna technologia wysokociśnieniowa spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej płyty. Taki proces produkcyjny pozwala również nadać płytom specjalną strukturę powierzchni. Po jednej stronie płyty posiadają promieniste rowki drenażowe, które nawet przy małych spadkach stropu pozwalają na odprowadzenie pojawiającej się wilgoci i jej późniejsze wysychanie. Druga strona płyty ma małe rowki tworzące siatkę kwadratową zapewniającą dodatkową przestrzeń rozprężającą chroniącą pokrycie hydroizolacji przed powstawaniem pęcherzy. Płyty cechują się dobrą wytrzymałością mechaniczną(wytrzymałość na zginanie 400 kPa, wytrzymałość na ściskanie 300 kPa) oraz niskim przewodnictwem ciepła. Brzegi płyty frezowane. Wymiary płyt: 1250 x 600 mm. Grubość 5 - 22 cm.

Stosuje się jako izolacja cieplna elementów takich jak:

> stropodachy nie wentylowane

> stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym

> dachy użytkowe dla pieszych

> dachy zielone

> podłogi budynków mieszkalnych - także na gruncie

> tarasy nadziemne.


grubość 50 mm - cena netto 32,50 zł/m2
grubość 60 mm - cena netto 38,90 zł/m2
grubość 80 mm - cena netto 51,90 zł/m2
grubość 100 mm - cena netto 64,90 zł/m2
grubość 120 mm - cena netto 77,90 zł/m2
grubość 140 mm - cena netto 90,90 zł/m2
grubość 150 mm - cena netto 97,40 zł/m2
grubość 160 mm - cena netto 103,80 zł/m2
grubość 180 mm - cena netto 116,80 zł/m2
grubość 200 mm - cena netto 129,80 zł/m2
grubość 220 mm - cena netto 142,80 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ugięcie przy ściskaniu

steinodur® UKD LD

więcej »

Płyty steinodur UKD LD wykonane są z pianki polistyrenowej hydrofobizowanej w wersji specjalnej do termoizolacji dachów płaskich, stropodachów i dachów zielonych. Specjalna technologia wysokociśnieniowa spieniania w zamkniętych formach zapewnia najwyższy stopień spójności wewnętrznej płyty. Taki proces produkcyjny pozwala również nadać płytom specjalną strukturę powierzchni. Po jednej stronie płyty posiadają promieniste rowki drenażowe, które nawet przy małych spadkach stropu pozwalają na odprowadzenie pojawiającej się wilgoci i jej późniejsze wysychanie. Druga strona płyty ma małe rowki tworzące siatkę kwadratową zapewniającą dodatkową przestrzeń rozprężającą chroniącą pokrycie hydroizolacji przed powstawaniem pęcherzy. Płyty cechują się dobrą wytrzymałością mechaniczną(wytrzymałość na zginanie 350 kPa, wytrzymałość na ściskanie 200 kPa) oraz niskim przewodnictwem ciepła. Brzegi płyty frezowane. Wymiary płyt: 1250 x 600 mm. Grubość 5 - 22 cm.

Stosuje się jako izolacja cieplna elementów takich jak:

> stropodachy nie wentylowane

> stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym

> dachy użytkowe dla pieszych

> dachy zielone

> podłogi budynków mieszkalnych - także na gruncie

> tarasy nadziemne.


grubość 50 mm - cena netto 25,30 zł/m2
grubość 60 mm - cena netto 30,40 zł/m2
grubość 80 mm - cena netto 40,50 zł/m2
grubość 100 mm - cena netto 50,60 zł/m2
grubość 120 mm - cena netto 60,70 zł/m2
grubość 140 mm - cena netto 70,80 zł/m2
grubość 150 mm - cena netto 75,90 zł/m2
grubość 160 mm - cena netto 81,00 zł/m2
grubość 180 mm - cena netto 91,10 zł/m2
grubość 200 mm - cena netto 101,20 zł/m2
grubość 220 mm - cena netto 111,30 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ugięcie przy ściskaniu

BSO - wyprawy cienkowarstwowe silikatowe

StoLotusan® K/MP

więcej »

StoLotusan® K/MP - tynk wierzchni z efektem lotosu® "baranek". Zastosowanie na zewnątrz na mur oraz na warstwę zbrojoną w systemach ociepleniowych i systemach elewacji wentylowanych. Na mineralne i organiczne podłoża. Nie nadaje się na powierzchnie poziome i nachylone, a narażone na działanie warunków atmosferycznych. Właściwości: tynk zewnętrzny wg EN 15824, efekt lotosu® (widoczny efekt samooczyszczania przy opadach deszczu), A2-s1, d0 wg EN 13501-1, ochronę zapewniają środki biobójcze o wydłużonym uwalnianiu się, łatwa aplikacja, wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2, bardzo duża odporność na warunki atmosferyczne.

zużycie 1,9 kg/m2  ziarno 1,0 mm (K)

zużycie 2,4 kg/m2  ziarno 1,5 mm (K)

zużycie 3,2 kg/m2  ziarno 2,0 mm (K)

zużycie 4,3 kg/m2  ziarno 3,0 mm (K)

zużycie 1,5 - 4,0 kg/m2  zależnie od struktury (MP)

Nanosić można ręcznie lub techniką maszynową StoSilo. Możliwość uzyskania współczynnika odbicia światła rozproszonego ≥ 20 bez dodatkowej powłoki końcowej. Wygląd o fakturze baranka (K) lub modelowany ręcznie (MP). Odcień biały, barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.  


opak. 25 kg *** cena brutto 19,70 zł/kg biały 1,0 1,5 2,0 3,0 mm (K)
opak. 25 kg *** cena brutto 21,50 zł/kg barwiony 1,0 1,5 2,0 3,0 mm (K)
opak. 25 kg *** cena brutto 20,30 zł/kg biały (MP)
opak. 25 kg *** cena brutto 22,20 zł/kg barwiony (MP)
« zwiń
Karta Techniczna (K) Deklaracja producenta (K) Karta Techniczna (MP) Deklaracja producenta (MP) Charakterystyka (MP)

BSO - wyprawy cienkowarstwowe silikonowe

StoSilco® K/R/MP

więcej »

StoSilco® K/R/MP - wierzchni tynk silikonowy na zewnątrz na mur oraz na warstwę zbrojoną w systemach ociepleniowych i systemach elewacji wentylowanych - na mineralne i organiczne podłoża. Produkt nie nadaje się na powierzchnie poziome lub nachylone, a narażone na działanie czynników atmosferycznych. Właściwości: tynk zewnętrzny wg EN 15824, prawdziwy tynk silikonowy, łatwy w obróbce, zapewniający trwałość elewacji A2-s1, d0 wg EN 13501-1, ochronę zapewniają środki biobójcze o wydłużonym uwalnianiu się, wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2, duża odporność na warunki atmosferyczne, kapilarnie hydrofobowy o niskiej absorpcji wody, wodorozcieńczalny.

zużycie 2,0 kg/m2  ziarno 1,0 mm (K)

zużycie 2,3 kg/m2  ziarno 1,5 mm (K)

zużycie 3,0 kg/m2  ziarno 2,0 mm (K)

zużycie 4,3 kg/m2  ziarno 3,0 mm (K)

zużycie 2,2 kg/m2  ziarno 1,5 mm (R)

zużycie 2,7 kg/m2  ziarno 2,0 mm (R)

zużycie 3,5 kg/m2  ziarno 3,0 mm (R)

zużycie 1,5 - 4,0 kg/m2  zależnie od struktury (MP)

Jeżeli wybrany kolor posiada współczynnik odbicia światła HBW ≥ 15, nie jest konieczna dodatkowa powłoka malarska.Wygląd o fakturze baranka (K), kornika (R) lub modelowany (MP). Odcień biały lub barwiony wg systemu StoColor. Aplikacja ręcznie lub maszynowo.

opak. 25 kg *** cena brutto 11,30 zł/kg biały 1,0 1,5 2,0 3,0 mm (K)
opak. 25 kg *** cena brutto 13,20 zł/kg barwiony 1,0 1,5 2,0 3,0 mm (K)
opak. 25 kg *** cena brutto 21,20 zł/kg czarny 1,0 1,5 2,0 3,0 mm (K)
opak. 25 kg *** cena brutto 11,30 zł/kg biały 1,5 2,0 3,0 mm (R)
opak. 25 kg *** cena brutto 13,20 zł/kg barwiony 1,5 2,0 3,0 mm (R)
opak. 25 kg *** cena brutto 13,50 zł/kg biały (MP)
opak. 25 kg *** cena brutto 15,40 zł/kg barwiony (MP)
opak. 25 kg *** cena brutto 23,40 zł/kg czarny (MP)
« zwiń
Karta Techniczna (R) Karta Techniczna (K) Karta Techniczna (MP) Deklaracja producenta (K) Deklaracja producenta (MP)

tynki renowacyjne maszynowe

Baurex-Aqua

więcej »

Baurex-Aqua - jednowarstwowy, hydrofilowy tynk renowacyjny podstawowy o właściwościach termoizolacyjnych i suszących. Jest gotową mieszanką tworzącą po zmieszaniu z wodą bardzo plastyczną zaprawę, która nie tylko nadaje się do renowacji, ale ma również właściwości termoizolacyjne (lambda=0,07 W/mK). Kumuluje sole migrujące z muru. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Zaprawa może być nanoszona w jednej warstwie maksymalnie do 40 mm ręcznie lub maszynowo. Wytrzymałość na ściskanie 1,5 MPa. Gęstość 530 kg/m3. Porowatość 70%. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej mi=5. Zużycie 4 kg/m2 na 1 cm grubości.


opak. 20 kg *** cena brutto 10,42 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

Baurex-San

więcej »

Baurex-San - jednowarstwowy, hydrofilowy tynk renowacyjny podstawowy o właściwościach termoizolacyjnych i suszących. Jest gotową mieszanką tworzącą po zmieszaniu z wodą plastyczną zaprawę, która nie tylko nadaje się do renowacji, ale ma również właściwości termoizolacyjne (lambda=0,09 W/mK). Kumuluje sole migrujące z muru. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Zaprawa może być nanoszona w jednej warstwie maksymalnie do 40 mm ręcznie lub maszynowo. Wytrzymałość na ściskanie 1,7 MPa. Gęstość 410 kg/m3. Porowatość 40%. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej mi=9. Zużycie 10 l/m2 na 1 cm grubości.


opak. 50 l *** cena brutto 2,78 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

Nanosan

więcej »

Nanosan - tynk renowacyjny specjalnego przeznaczenia z bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności termicznej. Tynk przeznaczony do ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Nadaje się też jako tynk podkładowy. Do modernizacji i restaurowania obiektów zabytkowych. Może być również zastosowany do modelowania elementów fasad. Posiada własności hydrofobowe. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,07 W/mK, zaś współczynnik oporu dyfuzji wobec pary wodnej mi = 5. Tynk ma porowatość 55%, a gęstość zaledwie 380 kg/m3. Przyczepność 0,5 MPa. Nadaje się do nanoszenia ręcznego i maszynowego. Temperatura pracy nie niższa niż 5 oC. Grubość jednej warstwy do 3 cm. Malować można już po upływie 2 dób farbami wapiennymi lub silikonowymi.


opak. 7 kg *** cena brutto 21,99 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

Sanierputz SP

więcej »

Sanierputz SP - tynk renowacyjny spełniający wymagania wytycznych WTA. Służy do tynkowania przy renowacji zawilgoconych i zasolonych starych murów - także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza (piwnica, kuchnia, łaźnia, pralnia, piekarnia itd.). Proszek po zmieszaniu z wodą ma dobre właściwości technologiczne. Po stwardnieniu uzyskuje właściwości hydrofobowe. Cechuje się wysoką porowatością, niskim oporem dyfuzji wobec pary wodnej (mi=10), przez co umożliwia szybkie i łatwe wysychanie zawilgoconych ścian. Porowatość 34% skutkuje także podwyższeniem oporu cieplnego tynku. Ponadto, niska gęstość utrudnia kondensację pary wodnej i powstawanie pleśni - nawet przy wysokiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. W przypadku cokołu na zewnątrz budynku, przed tynkiem należy nanieść szlam hydroizolacyjny. Na murach zasolonych wcześniej wykonać blokadę antysolną produktem Antisulfat AS. Do stosowania ręcznego i maszynowego w jednej lub kilku warstwach. Na ścianach zasolonych nanosić w warstwie grubości nie mniejszej niż 2 cm. Czas wysychania 24 godziny na każdy mm grubości tynku. Przyczepność do podłoża 0,4 MPa. Jest stosowany jako tynk osuszający.


opak. 25 kg *** cena brutto 8,68 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

masy tamujące wycieki wody

Kellerabdichtungssystem KAS

więcej »

KellerabdichtungssystemKAS - system do błyskawicznego tamowania wypływu wody w murach i betonach. Składa się z 3 produktów: zaprawy hydroizolacyjnej SchlämmeS-KAS, szybkowiążącego proszku SchnellpulverSP-KAS oraz preparatu krzemiankującego VerkieselerV-KAS. Nie zawiera rozpuszczalników. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Proces polega na wypełnieniu gęstym szlamem SchlämmeS-KAS miejsca wycieku lub napływu wody, następnie dociśnięciu w tym miejscu na mokro proszku SchnellpulverSP-KAS, a potem spryskaniu płynem krzemianujacym VerkieselerV-KAS. Działanie jest natychmiastowe. Ponownie nanosi się drugą taką samą warstwę w trzech etapach. Uzyskuje się twardą zmineralizowaną wodoszczelną warstwę zespoloną z podłożem.


komplet obejmuje:
Schlämme S-KAS opak. 15 kg *** cena brutto 28,02 zł/kg
Schnellpulver SP-KAS opak. 15 kg *** cena brutto 40,11 zł/kg
Verkieseler V-KAS opak. 12 kg *** cena brutto 24,18 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

papy nawierzchniowe termozgrzewalne

QUANDT PYE PV250 S5 SS

więcej »
Elastomerowa papa nawierzchniowa grubości 5,2 mm, termozgrzewalna na wkładce poliestrowej 250 g/m² z barwioną posypką (brąz jesienny) na górnej powierzchni. Bitum modyfikowany SBS. Stosowana jako warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Nie stosować jako jednowarstwowe pokrycie ani do dachów zielonych. Należy ją mocować do podłoża metodą zgrzewania. Opór dyfuzji wobec pary wodnej Sd = 104 m.

rolka 5 m *** cena brutto 25,33 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna

papy podkładowe termozgrzewalne

QUANDT G200 S4

więcej »
Papa bitumiczna podkładowa grubości 4 mm. Bitum oksydowany z dodatkiem modyfikatora, na osnowie z tkaniny szklanej 200 g/m² z mineralną posypką drobnoziarnistą. Używana do wykonania podkładowej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych, jak również jako izolacja przeciwwilgociowa budowli. Nie wolno stosować jako warstwy nawierzchniowej. Należy ją mocować do podłoża metodą zgrzewania. Dopuszcza się możliwość mocowania mechanicznego. Opór dyfuzji wobec pary wodnej Sd = 80 m.

rolka 5 m *** cena brutto 18,41 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna

QUANDT PYE PV250 S5

więcej »
Elastomerowa papa podkładowa termozgrzewalna grubości 5 mm na wkładce poliestrowej 250 g/m² z mineralną posypką drobnoziarnistą z zawartością bitumu modyfikowanego SBS min. 3000g/m2. Używana do wykonania spodnich warstw w wielowarstwowych pokryciach dachowych, jak również jako izolacja przeciwwilgociowa budowli. Nie wolno stosować jako warstwy nawierzchniowej. Należy ją mocować do podłoża metodą zgrzewania. Dopuszcza się mocowanie mechaniczne. Opór dyfuzji wobec pary wodnej Sd = 80 m.

rolka 5 m *** cena brutto 25,33 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna

grunty do hydroizolacji bitumicznych

Fundamentgrund

więcej »

Fundamentgrund to preparat gruntujący na bazie modyfikowanej emulsji bitumicznej, nie zawierającej rozpuszczalników. Do gruntowania podłoża przed nałożeniem emulsji bitumicznych na zimno oraz grubowarstwowych mas bitumicznych (Fundamentdicht 1K, Fundamentdicht 2K, Fundamentflex 2K, Flüssighaut, Unibit). Nadaje się do betonu, muru, tynku oraz innych podłoży występujących na budowie. Zużycie 0,2 l/m2.


opak. 10 l *** cena brutto 13,60 zł/l
opak. 25 l *** cena brutto 12,05 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

Fundamentgrund Winter

więcej »

Fundamentgrund Winter to preparat gruntujący na bazie krzemianu potasowego i polimerów, nie zawierający rozpuszczalników. Do gruntowania podłoża w temperaturze od -5 oC do +20 oC przed nałożeniem masy hydroizolacyjnej Profidicht 2K Winter. Barwiony na czerwono. Nadaje się do betonu, muru, tynku oraz innych podłoży występujących na budowie. Nanoszenie pędzlem lub wałkiem malarskim. Zużycie 0,2 l/m2.


opak. 20 l *** cena brutto 22,78 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

Grundbit

więcej »

Grundbit jest szybkoschnącym elastomerowo-bitumicznym preparatem gruntującym do nakładania pędzlem lub natryskiem o doskonałej przyczepności do podłoży budowlanych: betonowych, murowanych, tynków oraz wszystkich bitumoodpornych. Jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Stosowany jest do gruntowania chłonnych i nie chłonnych podłoży przed ułożeniem papy lub jako preparat gruntujący przed nanoszeniem emulsyjnych powłok bitumicznych (np. Flexbit, Unibit). Produkt można wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zużycie 0,2 l/m2.


opak. 400 ml spray *** cena brutto 70,90 zł/opak
opak. 5 l *** cena brutto 21,23 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 15,69 zł/l
opak. 25 l *** cena brutto 13,21 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

żywice epoksydowe gruntujące

StoPrim Activ

więcej »

StoPrim Activ - dwuskładnikowy, antykorozyjny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej na zewnątrz i wewnątrz - do płyt glasal i cementowo-włóknowych, jako ochrona antykorozyjna (na zewnątrz) na metal, drewno, panele drewniane,lakierowane proszkowo. Właściwości: wysoka przyczepność, bardzo dobra ochrona antykorozyjna, materiał dwuskładnikowy. Zużycie 0,08 - 0,10 l/m2.


opak. 5 l *** cena brutto 98,40 zł/l
opak. 1 l *** cena brutto 110,70 zł/l
« zwiń
Charakterystyka komp. A Charakterystyka komp. B

kleje bitumiczne

Kaltspachtel

więcej »

Kaltspachtel to zbrojona włóknami czarna bitumiczna masa szpachlowa o konsystencji pasty - do stosowania na zimno. Produkt zawiera rozpuszczalniki. Przeznaczona do naprawy i wypełnienia uszczelniającego ubytków pokryć dachowych i hydroizolacji polimerowo-bitumicznych wszelkich typów oraz do elastycznego przyklejania elementów budowlanych. Jest odporny na kwasy nie utleniające. Zawiera stabilizujące dodatki oraz domieszki, zapobiegające sedymentacji. Produkt osiąga pełne właściwości po całkowitym przeschnięciu. Masa szpachlowa staje się wtedy nieprzepuszczalna dla wody i odporna na wpływ warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Masa nie jest odporna na działanie rozpuszczalników, paliw napędowych, olejów oraz kwasów utleniających. Nie zawiera smoły, azbestu, ani freonów. Doskonale przyczepna do: betonu, murów, tynków, powierzchni cementowo-włóknistych, pap i hydroizolacji bitumicznych oraz mineralnych jak też dowolnych metali - po zagruntowaniu preparatem Bitugrund. Odporność na temperaturę do 70 oC oraz wodę o ciśnieniu do 0,5 bar. Produkt palny. Jednorazowe naniesienie warstwą grubości do 5 mm.


opak. 1 kg *** cena brutto 40,40 zł/kg
opak. 2,5 kg *** cena brutto 26,74 zł/kg
opak. 6 kg *** cena brutto 26,10 zł/kg
opak. 12 kg *** cena brutto 17,64 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

pianki poliuretanowe - płyty

steinothan® 104 MV

więcej »

Płyta steinothan 104 MV wykonana jest z twardej pianki poliuretanowej PUR o zamkniętych porach, pokrytej dwustronnie włóknem mineralnym. Płyta posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła. Płyta służy do izolacji termicznych otwartych na dyfuzję pary wodnej. Stosowana jest w budynkach mieszkalnych, halach sportowych, magazynowych oraz produkcyjnych(stropodachy, stropy, podłogi). Nie zawiera freonu. Boki płyty płaskie. Materiał termoizolacyjny dyfuzyjny dla pary wodnej. 

Klasa ogniowa E. Dobra przyczepność polimerowo-cementowych klejów i mas szpachlowych typu flex oraz hydroizolacji polimerowo-cementowych typu flex. Dobra przyczepność klejów i hydroizolacji polimerowo-bitumicznych - także rozpuszczalnikowych. Wysoka odporność na korozję biologiczną. Wytrzymałość na ściskanie 100-150 kPa przy ugięciu 10%. Wymiary płyt: 1250 x 625 mm. Grubość 3 - 18 cm.

Stosowana jako izolacje cieplne elementów budynków, jak:

> podłogi budynków mieszkalnych - także na gruncie

> tarasy nadziemne

> stropodachy nie wentylowane i wentylowane 

> dachy użytkowe w układzie klasycznym (użytek pieszych)

> dachy zielone w układzie klasycznym.


grubość 30 mm - cena netto 11,70 E/m2
grubość 40 mm - cena netto 14,70 E/m2
grubość 50 mm - cena netto 17,50 E/m2
grubość 60 mm - cena netto 20,90 E/m2
grubość 80 mm - cena netto 26,40 E/m2
grubość 100 mm - cena netto 31,90 E/m2
grubość 120 mm - cena netto 37,30 E/m2
grubość 140 mm - cena netto 41,40 E/m2
grubość 160 mm - cena netto 48,80 E/m2
grubość 180 mm - cena netto 53,30 E/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta o produkcie

papy paroizolacyjne

QUANDT AL+G200 S4

więcej »
Papa paroizolacyjna termozgrzewalna z bitumu oksydowanego grubości 4 mm na osnowie z tkaniny szklanej 200 g/m² z wkładką folii aluminiowej grubości 0,1 mm. Z mineralną posypką drobnoziarnistą. Używana jest do wykonania warstwy paroszczelnej w przegrodach budowlanych. Nie stosować jako warstwa nawierzchniowa! Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej Sd = 2200 m.

rolka 5 m *** cena brutto 21,75 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna

grunty do pap bitumicznych

Bitugrund

więcej »

Bitugrund - jest szybkoschnącym rozpuszczalnikowym (benzyna lakowa) preparatem gruntującym na bazie bitumu. Nanosi się pędzlem lub natryskiem. Ze względu na niską lepkość i dobre właściwości penetracyjne wzmacnia podłoże, wiąże pył i luźne elementy, wyrównuje zróżnicowane właściwości chłonne podłoża i służy jako środek zwiększający przyczepność nakładanych w dalszej kolejności bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na gorąco i na zimno, a także pap termozgrzewalnych. Nadaje się na beton, mur, tynk, metal i stare papy. Nie nadaje się w kontakcie ze styropianem. Produkt łatwopalny! Stosować w temperaturze od 0 do 35 oC. Dalsze prace po całkowitym wyschnięciu. Nie stosować we wnętrzach. Zużycie 0,2 l/m2. Czyszczenie z użyciem  rozpuszczalnika Bitumenreiniger.


opak. 0,6 l*** cena brutto 84,86 zł/opak
opak. 5 l *** cena brutto 24,34 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 19,99 zł/l
opak. 25 l *** cena brutto 16,99 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

Grundbit

więcej »

Grundbit jest szybko schnącym elastomerowo-bitumicznym preparatem gruntującym do nakładania pędzlem lub natryskiem o doskonałej przyczepności do podłoży budowlanych: betonowych, murowanych, tynków oraz wszystkich bitumoodpornych. Jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Stosowany jest do gruntowania chłonnych i nie chłonnych podłoży przed ułożeniem papy lub jako preparat gruntujący przed nanoszeniem emulsyjnych powłok bitumicznych (np. Flexbit, Unibit). Produkt można wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zużycie 0,2 l/m2.


opak. 400 ml spray *** cena brutto 70,90 zł/opak
opak. 5 l *** cena brutto 21,23 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 15,69 zł/l
opak. 25 l *** cena brutto 13,21 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

naprawy betonu - preparaty sczepne

Haftemulsion

więcej »

Haftemulsion jest produktem nie zawierającym zmiękczaczy - produkowany na bazie karboksylowego kauczuku butadienowo-styrenowego. Służy do modyfikacji zapraw, tworzenia warstw sczepnych, do zwiększenia przyczepności zapraw zwykłych i naprawczych, do tworzenia tynków wodoodpornych oraz jastrychów wodoodpornych i do grubości 0 mm, a także do zwiększenia elastyczności szlamów mineralnych Dichtungsschlämme. W zastosowaniu do jastrychów zmniejsza ich podatność na rysy skurczowe. Nadaje się do wszystkich powszechnie znanych cementów.


opak. 10 kg *** cena brutto 33,41 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

naprawy betonu - masy naprawcze PCC

Multi-Mörtel

więcej »

Multi-Mörtel - gotowa szybkowiążąca zaprawa w proszku na bazie cementu - ulepszona tworzywami sztucznymi. Wymaga tylko zmieszania z wodą. Nie zawiera chlorków ani siarczanów. Przyczepność do podłoża 1,6 MPa. Przeznaczona do wypełniania, wygładzania i filcowania ubytków w betonie, żelbecie i murach grubością warstwy do 60 mm. Przy twardnieniu nie pęka i nie kurczy się. Jest przyczepna do betonu i stali zbrojeniowej. Chroni stal zbrojeniową przed korozją bez dodatkowej powłoki antykorozyjnej. Wodoszczelna. Wytrzymałość na ściskanie: 3 MPa (po 4 godzinach), 10 MPa (po 3 dobach), 30 MPa (po 28 dobach). Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 5 MPa (po 28 dobach). Stosowanie w temperaturze od 5 oC do 30 oC. Po wymieszaniu, zużyć w czasie 14 minut. Zużycie 1,3 kg/m2 na każdy 1 mm grubości.


opak. 6 kg *** cena brutto 39,54 zł/kg
opak. 25 kg *** cena brutto 36,56 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

masy mineralne wypełniające

Bohrlochsuspension BLS

więcej »

Bohrlochsuspension BLS - to specjalna zaprawa mineralna o właściwościach krzemionkujących. Proszek po rozrobieniu z wodą tworzy rzadkopłynną zaprawę, która wnika do najmniejszych przestrzeni i szczelin. Wypełnia materiał budowlany nadając porowatość 3%. Służy do wypełniania i utwardzenia przestrzeni pustych i ubytków w materiałach budowlanych przed i po zastosowaniu iniekcji chemicznej przy tworzeniu blokad przeciwwodnych, jak też do wypełniania pustek w murach.


opak. 25 kg *** cena brutto 22,08 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

Multi-Mörtel

więcej »

Multi-Mörtel - gotowa szybkowiążąca zaprawa w proszku na bazie cementu - ulepszona tworzywami sztucznymi. Wymaga tylko zmieszania z wodą. Nie zawiera chlorków ani siarczanów. Przyczepność do podłoża 1,6 MPa. Przeznaczona do wypełniania, wygładzania i filcowania ubytków w betonie, żelbecie i murach grubością warstwy do 60 mm. Przy twardnieniu nie pęka i nie kurczy się. Jest przyczepna do betonu i stali zbrojeniowej. Chroni stal zbrojeniową przed korozją bez dodatkowej powłoki antykorozyjnej. Wodoszczelna. Wytrzymałość na ściskanie: 3 MPa (po 4 godzinach), 10 MPa (po 3 dobach), 30 MPa (po 28 dobach). Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 5 MPa (po 28 dobach). Stosowanie w temperaturze od 5 oC do 30 oC. Po wymieszaniu, zużyć w czasie 14 minut. Zużycie 1,3 kg/m2 na każdy 1 mm grubości.


opak. 6 kg *** cena brutto 39,54 zł/kg
opak. 25 kg *** cena brutto 36,56 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

Sperrmörtel

więcej »

Sperrmörtel - to zaprawa w proszku do zmieszania z wodą, w wyniku czego otrzymuje się gęstą zaprawę na bazie cementu doskonałą do obróbki. Zawiera substancje aktywne o właściwościach poprawiających przyczepność. Po 24 godzinach osiąga wysoką wytrzymałość. Po utwardzeniu zaprawa jest odporna na działanie wody i mrozu. Służy do wykonywania faset w pachwinach elementów betonowych, tynków uszczelniających, a także jako wodoodporna zaprawa murarska i spoinowa oraz naprawcza do betonu i murów. Nie zawiera rozpuszczalników. Przyczepność do podłoża 1,5 MPa. Współczynnik oporu dyfuzji mi = 20.


opak. 25 kg *** cena brutto 8,95 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

preparaty usuwające powłoki malarskie

Sto-Abbeizer S94

więcej »

Sto-Abbeizer S94 - zmywacz biodegradowalny. Nie zawiera chlorowęglowodorów. Zastosowanie na zewnątrz i do wewnątrz. Do usuwania farb dyspersyjnych, lateksowych i akrylowych, tynków organicznych, lakierów, lazur oraz pianki poliuretanowej. Nadaje się na wszystkie podłoża mineralne i odporne na działanie rozpuszczalnika, np.: beton, mur z cegły klinkierowej, tynki mineralne, kamień naturalny, drewno i metale. Właściwości: nie zawiera chlorowęglowodorów, biodegradowalny, nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych, plastyfikatorów i parafin, długi czas otwarty. W jednym cyklu roboczym umożliwia odspojenie kilku warstw farby. Nie działa na szkle. Zużycie 0,3 - 2,0 kg/m2. Odcień bezbarwny. Aplikacja: malowanie, pędzlem, wałkiem, natrysk hydrodynamiczny.


opak. 10 kg *** cena brutto 44,30 zł/kg biały
« zwiń
Charakterystyka

masy szpachlowe akrylowe

StoLevell Deco

więcej »

StoLevell Deco - organiczna masa szpachlowa z możliwością barwienia. Zastosowanie na zewnątrz jako wyrównująca i renowacyjna masa szpachlowa - na mineralne i organiczne podłoża. Właściwości: możliwość szybkiej dalszej obróbki, wysoka wytrzymałość na obciążenia, możliwość szlifowania. Zużycie 1,3 - 1,8 kg/m2 na 1 mm grubości. Odcień biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.  Aplikacja ręcznie, maszynowo.


opak. 25 kg *** cena brutto 12,30 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 14,15 zł/kg barwiony
« zwiń
Charakterystyka Deklaracja producenta

masy mineralne naprawcze

Multi-Mörtel

więcej »

Multi-Mörtel - gotowa szybkowiążąca zaprawa w proszku na bazie cementu - ulepszona tworzywami sztucznymi. Wymaga tylko zmieszania z wodą. Nie zawiera chlorków ani siarczanów. Przyczepność do podłoża 1,6 MPa. Przeznaczona do wypełniania, wygładzania i filcowania ubytków w betonie, żelbecie i murach grubością warstwy do 60 mm. Przy twardnieniu nie pęka i nie kurczy się. Jest przyczepna do betonu i stali zbrojeniowej. Chroni stal zbrojeniową przed korozją bez dodatkowej powłoki antykorozyjnej. Wodoszczelna. Wytrzymałość na ściskanie: 3 MPa (po 4 godzinach), 10 MPa (po 3 dobach), 30 MPa (po 28 dobach). Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 5 MPa (po 28 dobach). Stosowanie w temperaturze od 5 oC do 30 oC. Po wymieszaniu, zużyć w czasie 14 minut. Zużycie 1,3 kg/m2 na każdy 1 mm grubości.


opak. 6 kg *** cena brutto 39,54 zł/kg
opak. 25 kg *** cena brutto 36,56 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

Sperrmörtel

więcej »

Sperrmörtel - to zaprawa w proszku do zmieszania z wodą, w wyniku czego otrzymuje się gęstą zaprawę na bazie cementu doskonałą do obróbki. Zawiera substancje aktywne o właściwościach poprawiających przyczepność. Po 24 godzinach osiąga wysoką wytrzymałość. Po utwardzeniu zaprawa jest odporna na działanie wody i mrozu. Służy do wykonywania faset w pachwinach elementów betonowych, tynków uszczelniających, a także jako wodoodporna zaprawa murarska i spoinowa oraz naprawcza do betonu i murów. Nie zawiera rozpuszczalników. Przyczepność do podłoża 1,5 MPa. Współczynnik oporu dyfuzji mi = 20.


opak. 25 kg *** cena brutto 8,95 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

podkłady pod wyprawy elewacyjne

Sto-Putzgrund

więcej »

Sto-Putzgrund - barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża - do tynków organicznych i na bazie żywicy silikonowej, do modyfikowanych tynków mineralnych, do tynków dyspersyjno-silikatowych, do tynków wierzchnich z efektem lotosu®. Właściwości: zapewnia dobrą przyczepność, reguluje chłonność podłoża, wydłuża czas otwartego schnięcia tynku wierzchniego podczas obróbki, odporny na działanie alkaliów, przepuszcza parę wodną i CO2, produkt barwiony, zawiera wypełniacz, kolor biały i barwiony wg systemu StoColor. Zużycie 0,3 kg/m2.


opak. 25 kg *** cena brutto 11,10 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 12,90 zł/kg barwiony
« zwiń
Karta Techniczna

Sto-Putzgrund QS

więcej »

Sto-Putzgrund QS - barwiona, organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczami, o wczesnym wiązaniu. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża pod tynki organiczne i na bazie żywicy silikonowej, tynki wierzchnie z efektem lotosu®. Produkt zalecany szczególnie w wilgotnych i chłodnych warunkach pogodowych (od +1°C do maks. +15°C, przy maks. 95% wilgotności względnej). Nie nadaje się na powierzchnie poziome lub nachylone a narażone na działanie czynników atmosferycznych. Właściwości: wczesne wiązanie (technologia QuickSet), dobra przyczepność, reguluje chłonność podłoża, wydłuża czas otwartego schnięcia tynku wierzchniego podczas obróbki, przepuszcza parę wodną i CO2, odporny na działanie alkaliów, biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor. Zużycie 0,3 kg/m2


opak. 25 kg *** cena brutto 11,10 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 12,90 zł/kg barwiony
« zwiń

StoPrep Miral

więcej »

StoPrep Miral - silikatowa, barwiona powłoka podkładowa z wypełniaczami. Zastosowanie na zewnątrz na podłoża mineralne: do tynków wierzchnich z technologią efektu lotosu®, tynków wierzchnich na bazie żywicy silikonowej, silikatowych lub mineralnych. Właściwości: na bazie silikatowej, zawartość substancji organicznych < 5 %, zapewnia dobrą przyczepność, reguluje chłonność podłoża, przepuszczający CO2 i parę wodną, produkt barwiony, zawiera wypełniacz, biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor. Zużycie 0,3 - 0,4 kg/m2


opak. 25 kg *** cena brutto 10,40 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 12,30 zł/kg barwiony
« zwiń
Karta Techniczna

StoPrep QS

więcej »

StoPrep QS - wodorozcieńczalny, izolujący, kationowy środek gruntujący. Zastosowanie na zewnątrz i do wewnątrz. Szczególnie odpowiedni w przypadku późniejszego nanoszenia tynków wierzchnich organicznych lub na bazie żywicy silikonowej, w przypadku nanoszenia wypraw z produktów w wersji QS - na podłoża mineralne powłoka izolująca i gruntująca na płyty gipsowe i drewnopochodne, na podłoża o zróżnicowanej chłonności i podłoża alkaliczne. Właściwości: izolacja spowodowanych przez alkaliczność podłoża plam i różnic odcieni powłoki końcowej, izolacja plam z nikotyny, sadzy i wody oraz zawartych w drewnie substancji (ligniny) powodujących przebarwienia, zachowanie właściwości wczesnej ochrony na deszcz produktów w wersji QS na nowych podłożach mineralnych, szybkie schnięcie dzięki spoiwu kationowemu, redukcja chłonności podłoża, zapewnia dobrą przyczepność. Nanosić jednorazowo wałkiem lub pędzlem. Nie nadaje się pod tynki celulozowe i bawełniane. Zużycie 0,35 kg/m2


opak. 20 kg *** cena brutto 24,60 zł/kg biały
« zwiń
Karta Techniczna

preparaty krzemianujące

Hydrofobizer (koncentrat)

więcej »

Hydrofobizer - bezbarwna, ciekła substancja natryskowa bez dodatku rozpuszczalników. Powoduje hydrofobizację podłoża w wyniku sylifikacji w następstwie działań hydrofobowych związków kwasukrzemowego z niską zawartością alkaliów. W obecności oleinianów i wolnego wapna ma silne działanie hydrofobowe. Przepuszcza parę wodną. Wzmacnia podkład i zwiększa jego odporność na wodę i chemikalia poprzez mineralizację podkładu. Nadaje się do wnętrz i na zewnątrz. Stosuje się po rozcieńczeniu z wodą 1:15 metodą natrysku lub malowania - bezpośrednio przed nanoszeniem tynku renowacyjnego w celu postawienia blokady przeciwwodnej i przeciwsolnej na czas wiązania i wysychania tynku renowacyjnego. Nadaje się na mury ceglane i betonowe. Tynk renowacyjny nakładać po odczekaniu nie więcej niż 2 godzin. Wzmocnienie podłoża o 3-4 MPa. Zużycie przed rozcieńczeniem 0,015-0,030 kg/m2.


opak. 1 kg *** cena brutto 286,54 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

Sperr-Injekt

więcej »

Sperr-Injekt jest rozcieńczonym w wodzie koncentratem krzemionkującym na bazie hydrofobowego związku krzemowego. Stosuje się do wykonywania blokady hydroizolacyjnej w murach, fundamentach i wszędzie tam, gdzie nie wykonano hydroizolacji. Substancje czynne pod działaniem sił kapilarnych przenikają głęboko w podłoże i wchodzą w reakcję z materiałami mineralnymi tworząc nierozpuszczalne w wodzie związki chemiczne (krzemiany). Włoskowata struktura betonu i muru zostaje zamknięta i zhydrofobizowana. Dodatkowo, proces krzemianowania zwiększa wytrzymałość betonu i muru oraz chroni przed korozją. Preparat nie powoduje korozji stali zbrojeniowej. Dla zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie pałeczek kapilarnych (KapilarstäbchenKS) długości 28 lub 56 cm. Zapewniają one równomierne nasączenie materiału preparatem. Preparat nie zawiera rozpuszczalników, więc nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz. stosuje się w temperaturze nie niższej niż +5 oC.


opak. 10 kg *** cena brutto 41,34 zł/kg
opak. 20 kg *** cena brutto 38,55 zł/kg
opak. 10 kg (koncentrat Dicosil 112) *** cena brutto 122,63 zł/kg (do rozcieńczania wodą 1:5)
opak. 20 kg (koncentrat Dicosil 112) *** cena brutto 122,63 zł/kg (do rozcieńczania wodą 1:5)
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

płyty PUR i PIR - paroizolacyjne

steinothan® 107

więcej »

Płyta steinothan 107 wykonana jest z twardej pianki poliuretanowej o zamkniętych porach, pokrytej dwustronnie folią aluminiową. Płyta posiada jeden z najniższych współczynników przewodzenia ciepła spośród obecnych na rynku materiałów termoizolacyjnych. Płyta służy do izolacji termicznych blokujących przenikanie pary wodnej. Stosowana jest w budynkach mieszkalnych, halach sportowych, magazynowych, produkcyjnych oraz chłodniach i suszarniach (stropodachy, stropy, komory kriogeniczne, kanały wentylacyjne, podłogi oraz ogrzewanie podłogowe). Można ją stosować w pomieszczeniach magazynowania środków spożywczych. Nie zawiera freonu i jest przyjazna dla środowiska. Boki płyty płaskie. Klasa ogniowa E. Dobra przyczepność polimerowo-cementowych klejów i mas szpachlowych typu flex oraz hydroizolacji polimerowo-cementowych typu flex. Dobra przyczepność klejów i hydroizolacji polimerowo-bitumicznych - także rozpuszczalnikowych. Wysoka odporność na korozję biologiczną. Wytrzymałość na ściskanie 100-150 kPa przy ugięciu 10%. Wymiary płyt: 1250 x 625 mm. Grubość płyt 2 - 18 cm.

Stosowana jako izolacje cieplne elementów budynków, jak:

> podłogi budynków mieszkalnych - także na gruncie

> ogrzewania podłogowe

> tarasy nadziemne

> stropodachy nie wentylowane

> dachy użytkowe dla pieszych - w układzie klasycznym

> dachy zielone w układzie klasycznym

> chłodnie i komory kriogeniczne

> obudowy kanałów wentylacyjnych.


grubość 20 mm - cena netto 11,50 E/m2
grubość 25 mm - cena netto 13,20 E/m2
grubość 30 mm - cena netto 14,20 E/m2
grubość 40 mm - cena netto 17,20 E/m2
grubość 50 mm - cena netto 20,30 E/m2
grubość 60 mm - cena netto 23,50 E/m2
grubość 80 mm - cena netto 29,80 E/m2
grubość 100 mm - cena netto
grubość 120 mm - cena netto
grubość 140 mm - cena netto
grubość 160 mm - cena netto
grubość 180 mm - cena netto
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta o produkcie termoizolacja paroizolacyjna

steinothan® FD

więcej »

Płyta steinothan FD wykonana jest z twardej pianki poliuretanowej o zamkniętych porach, pokrytej dwustronnie folią aluminiową. Płyta posiada jeden z najniższych współczynników przewodzenia ciepła spośród obecnych na rynku materiałów termoizolacyjnych. Płyta służy do izolacji termicznych blokujących przenikanie pary wodnej. Stosowana jest w budynkach mieszkalnych, halach sportowych, magazynowych, produkcyjnych oraz chłodniach i suszarniach (stropodachy, stropy, komory kriogeniczne, kanały wentylacyjne, podłogi oraz ogrzewanie podłogowe). Można ją stosować w pomieszczeniach magazynowania środków spożywczych. Nie zawiera freonu i jest przyjazna dla środowiska. Boki płyty frezowane. Klasa ogniowa E. Dobra przyczepność polimerowo-cementowych klejów i mas szpachlowych typu flex oraz hydroizolacji polimerowo-cementowych typu flex. Dobra przyczepność klejów i hydroizolacji polimerowo-bitumicznych - także rozpuszczalnikowych. Wysoka odporność na korozję biologiczną. Wytrzymałość na ściskanie 100-150 kPa przy ugięciu 10%. Wymiary płyt: 1250 x 625 mm. Grubość 2 - 18 cm.

Stosowana jako izolacje cieplne elementów budynków, jak:

> podłogi budynków mieszkalnych - także na gruncie

> ogrzewania podłogowe

> tarasy nadziemne

> stropodachy nie wentylowane

> dachy użytkowe dla pieszych - w układzie klasycznym

> dachy zielone w układzie klasycznym

> chłodnie i komory kriogeniczne

>obudowy kanałów wentylacyjnych.


grubość 20 mm - cena netto
grubość 25 mm - cena netto
grubość 30 mm - cena netto
grubość 40 mm - cena netto
grubość 50 mm - cena netto
grubość 60 mm - cena netto 24,20 E/m2
grubość 80 mm - cena netto 30,70 E/m2
grubość 100 mm - cena netto 35,50 E/m2
grubość 120 mm - cena netto 41,30 E/m2
grubość 140 mm - cena netto 46,50 E/m2
grubość 160 mm - cena netto 52,10 E/m2
grubość 180 mm - cena netto 58,00 E/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta o produkcie termoizolacja paroizolacyjna

pianki poliuretanowe - narożniki

steinothan® Keil

więcej »

Narożna listwa steinothan Keil wykonana jest z pianki PUR/PIR fabrycznie przycięta do profilu w przekroju wg trójkąta równoramiennego o bokach 5x5, 8x8 lub 10x10 cm.Łatwa do stosowania (wystarczy przyciąć nożem lub piłką) w stropodachach wzdłuż attyk i wszelkich przebić kanałami, kominami itp. dla zmniejszenia naprężeń odrywających hydroizolację z powierzchni termoizolacji, gdy pojawi się skurcz pokrycia (szoki termiczne, spadki temperatur). Wytrzymałość na ściskanie 100 kPa przy ugięciu 10%. Klasa ogniowa E. Nie zawiera freonu. Boki gładkie. Dobra przyczepność polimerowo-cementowych klejów i mas szpachlowych typu flex. Dobra przyczepność hydroizolacji polimerowo-cementowych typu flex oraz klejów i hydroizolacji polimerowo-bitumicznych - także rozpuszczalnikowych. Wysoka odporność na korozję biologiczną. Długość 2 m.

Zakres stosowania:

> stropodachy nie wentylowane

> dachy użytkowe w układzie klasycznym

> dachy zielone w układzie klasycznym.


cena na zapytanie
« zwiń
Karta Techniczna

pianki polietylenowe brzegowe

steinophon® 260

więcej »

Niska przewodność cieplna 0,03 W/mK. Odporna na kontakt z cementem i wapnem. Nie zawiera freonu. Boki płaskie. Wysoka odporność na korozję biologiczną. Odporność na temperaturę do 85 °C. Klasa palności E. Łatwa w obróbce i stosowaniu. Grubość 5 mm, szerokość 80 mm, długość: 50m.

Dostosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym,jako:

> obwodowe dylatacje wszelkich podłóg oraz posadzek betonowych i drewnianych

> obwodowe izolacje cieplne

> obwodowe izolacje akustyczne podłóg pływających.


cena na zapytanie
« zwiń
Karta Techniczna

steinophon® 265

więcej »

Niska przewodność cieplna 0,03 W/mK). Odporna na kontakt z cementem i wapnem. Nie zawiera freonu. Boki płaskie. Wysoka odporność na korozję biologiczną. Odporność na temperaturę do 85 °C. Klasa palności E. Łatwa w obróbce i stosowaniu. Grubość 8 mm lub 10 mm, szerokość 150 mm,długość: 1,2 m.Samoprzylepna z jednej strony.

Do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym,jako:

> obwodowe dylatacje wszelkich podłóg oraz posadzek betonowych i drewnianych

> obwodowe izolacje cieplne

> obwodowe izolacje akustyczne podłóg pływających.


cena na zapytanie
« zwiń
Karta Techniczna

płyty PUR i PIR - nakrokwiowe

steinothan® 120

więcej »

Płyta steinothan 120 wykonana jest z twardej pianki poliuretanowej PUR o zamkniętych porach - obustronnie laminowanej folią aluminiową oraz dodatkowo jednostronnie matą polietylenową zbrojoną grubości 4 mm. Brzegi frezowane systemem "pióro/wpust". Przeznaczona do termoizolacji dachów spadzistych metodą nakrokwiową. Wsp. przewodzenia ciepła 0,023 W/mK. Wytrzymałość na ściskanie 100 kPa przy ugięciu 10%. Nie zawiera freonu. Klasa ogniowa E. Brzegi wyposażone w samoprzylepną taśmę klejącą. Wymiary płyt: 1765x 1175 mm. Grubość: 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm.


grubość 100 mm - cena netto 31,40 E/m2
grubość 120 mm - cena netto 36,10 E/m2
grubość 140 mm - cena netto 40,60 E/m2
grubość 160 mm - cena netto 46,20 E/m2
grubość 180 mm - cena netto 51,70 E/m2
grubość 200 mm - cena netto 56,90 E/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta etapy układania

otulina PUR - termoizolacja rur

steinonorm® 310

więcej »

System steinonorm 300 składa się z otuliny termoizolacyjnej steinonorm® 310 na rurę wykonanej z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC lub w osłonie zbrojonej folii aluminiowej steinonorm® 320, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana. Przeznaczony do izolacji cieplnej rur o średnicach od 8 do 100 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Grubość otuliny 20, 25, 30, 40 i 50 mm. Długość 1 m. Wzdłużne rozcięcie oraz taśma klejąca do montażu. Kolor płaszcza szary lub biały na zamówienie.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ulotka

steinonorm® 320

więcej »

System steinonorm 300 składa się z otuliny termoizolacyjnej steinonorm® 310 na rurę wykonanej z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC lub w osłonie zbrojonej folii aluminiowej steinonorm® 320, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana. Przeznaczony do izolacji cieplnej rur o średnicach od 8 do 100 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Grubość otuliny 20, 25, 30, 40 i 50 mm. Długość 1 m. Wzdłużne rozcięcie oraz taśma klejąca do montażu. Kolor płaszcza szary lub biały na zamówienie.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

steinonorm® 347

więcej »

System steinonorm 300 składa się z otuliny termoizolacyjnej steinonorm® 310 na rurę wykonanej z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC lub w osłonie zbrojonej folii aluminiowej steinonorm® 320, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana. Przeznaczony do izolacji cieplnej rur o średnicach od 8 do 100 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Grubość otuliny 20, 25, 30, 40 i 50 mm. Długość 1 m. Wzdłużne rozcięcie oraz taśma klejąca do montażu. Kolor płaszcza szary lub biały na zamówienie.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna

steinonorm® 375

więcej »

System steinonorm 300 składa się z otuliny termoizolacyjnej steinonorm® 310 na rurę wykonanej z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC lub w osłonie zbrojonej folii aluminiowej steinonorm® 320, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana. Przeznaczony do izolacji cieplnej rur o średnicach od 8 do 100 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Grubość otuliny 20, 25, 30, 40 i 50 mm. Długość 1 m. Wzdłużne rozcięcie oraz taśma klejąca do montażu. Kolor płaszcza szary lub biały na zamówienie.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

steinonorm® 385

więcej »

System steinonorm 300składa się z otuliny termoizolacyjnej steinonorm® 310 na rurę wykonanej z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC lub w osłonie zbrojonej folii aluminiowej steinonorm® 320, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana. Przeznaczony do izolacji cieplnej rur o średnicach od 8 do 100 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Grubość otuliny 20, 25, 30, 40 i 50 mm. Długość 1 m. Wzdłużne rozcięcie oraz taśma klejąca do montażu. Kolor płaszcza szary lub biały na zamówienie.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

steinonorm® 710

więcej »
System składa się z otuliny termoizolacyjnej z twardej pianki PUR steinonorm® 720 w osłonie z folii PVC, otuliny steinonorm® 720 JAD na wymienniki ciepła JAD, otuliny steinonorm® 710 bez osłony, otuliny steinonorm® 730 w osłonie z folii PVC pokrytej folią AL oraz otuliny segmentowej steinonorm® 770 - do rur średnicy od 50 do 600 mm, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana - do rur o średnicach od 50 do 250 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Elementy posiadają wzdłużne rozcięcie oraz taśmę klejącą do montażu. Odporność na temperaturę do 140 oC. Grubość otuliny od 50 do 120 mm. Długość 1 m. Kolory: srebrny, jasnożółty, szary.
wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ulotka

steinonorm® 720

więcej »

System składa się z otuliny termoizolacyjnej z twardej pianki PUR steinonorm® 720 w osłonie z folii PVC, otuliny steinonorm® 720 JAD na wymienniki ciepła JAD, otuliny steinonorm® 710 bez osłony, otuliny steinonorm® 730 w osłonie z folii PVC pokrytej folią AL oraz otuliny segmentowej steinonorm® 770 - do rur średnicy od 50 do 600 mm, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana - do rur o średnicach od 50 do 250 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Elementy posiadają wzdłużne rozcięcie oraz taśmę klejącą do montażu. Odporność na temperaturę do 140 oC. Grubość otuliny od 50 do 120 mm. Długość 1 m. Kolory: srebrny, jasnożółty,szary.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ulotka

steinonorm® 720 JAD

więcej »

System składa się z otuliny termoizolacyjnej z twardej pianki PUR steinonorm® 720 w osłonie z folii PVC, otuliny steinonorm® 720 JAD na wymienniki ciepła JAD, otuliny steinonorm® 710 bez osłony, otuliny steinonorm® 730 w osłonie z folii PVC pokrytej folią AL oraz otuliny segmentowej steinonorm® 770 - do rur średnicy od 50 do 600 mm, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana - do rur o średnicach od 50 do 250 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Elementy posiadają wzdłużne rozcięcie oraz taśmę klejącą do montażu. Odporność na temperaturę do 140 oC. Grubość otuliny od 50 do 120 mm. Długość 1 m. Kolory: srebrny, jasnożółty, szary.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ulotka

steinonorm® 730

więcej »

System składa się z otuliny termoizolacyjnej z twardej pianki PUR steinonorm® 720 w osłonie z folii PVC, otuliny steinonorm® 720 JAD na wymienniki ciepła JAD, otuliny steinonorm® 710 bez osłony, otuliny steinonorm® 730 w osłonie z folii PVC pokrytej folią AL oraz otuliny segmentowej steinonorm® 770 - do rur średnicy od 50 do 600 mm, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana - do rur o średnicach od 50 do 250 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Elementy posiadają wzdłużne rozcięcie oraz taśmę klejącą do montażu. Odporność na temperaturę do 140 oC. Grubość otuliny od 50 do 120 mm. Długość 1 m. Kolory: srebrny, jasnożółty,szary.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ulotka

steinonorm® 770

więcej »

System składa się z otuliny termoizolacyjnej z twardej pianki PUR steinonorm® 720 w osłonie z folii PVC, otuliny steinonorm® 720 JAD na wymienniki ciepła JAD, otuliny steinonorm® 710 bez osłony, otuliny steinonorm® 730 w osłonie z folii PVC pokrytej folią AL oraz otuliny segmentowej steinonorm® 770 - do rur średnicy od 50 do 600 mm, otuliny na kolano hamburskie steinonorm® 375 razem z płaszczem PVC, osłony steinonorm® 347 z PVC na kolana oraz samej otuliny steinonorm® 385 z pianki PUR na kolana - do rur o średnicach od 50 do 250 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych). Elementy posiadają wzdłużne rozcięcie oraz taśmę klejącą do montażu. Odporność na temperaturę do 140 oC. Grubość otuliny od 50 do 120 mm. Długość 1 m. Kolory: srebrny, jasnożółty,szary.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ulotka

otulina wełny mineralnej - termoizolacja rur

steinwool®

więcej »

System składa się z otuliny termoizolacyjnej steinwool® Alu wykonanej z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej, otuliny steinwool® z samej wełny mineralnej oraz otuliny steinwool® PVC razem z płaszczem z folii PVC. Przeznaczony do izolacji cieplnej rur o średnicach od 8 do 200 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych. Grubość otuliny od 20 do 100 mm. Długość 1 m.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ulotka instrukcja

steinwool® Alu

więcej »

System składa się z otuliny termoizolacyjnej steinwool® Alu wykonanej z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej, otuliny steinwool® z samej wełny mineralnej oraz otuliny steinwool® PVC razem z płaszczem z folii PVC. Przeznaczony do izolacji cieplnej rur o średnicach od 8 do 200 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych. Grubość otuliny od 20 do 100 mm. Długość 1 m.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ulotka instrukcja

steinwool® pvc

więcej »

System składa się z otuliny termoizolacyjnej steinwool® Alu wykonanej z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej, otuliny steinwool® z samej wełny mineralnej oraz otuliny steinwool® PVC razem z płaszczem z folii PVC. Przeznaczony do izolacji cieplnej rur o średnicach od 8 do 200 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych. Grubość otuliny od 20 do 100 mm. Długość 1 m.


wg cennika
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta ulotka instrukcja

steinwool® taśma aluminiowa

więcej »

System składa się z otuliny termoizolacyjnej steinwool® Alu wykonanej z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej, otuliny steinwool® z samej wełny mineralnej oraz otuliny steinwool® PVC razem z płaszczem z folii PVC. Przeznaczony do izolacji cieplnej rur o średnicach od 8 do 200 mm centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych. Grubość otuliny od 20 do 100 mm.


Długość rolki: 45 m, szerokość 50, 75, 100 mm.


wg cennika
« zwiń

otulina termoizolacyjna rur - akcesoria

steinonorm® drut ocynkowany

więcej »

Akcesoria do otulin termoizolacyjnych steinonorm® 300, steinonorm® 700 oraz steinwool® obejmują: taśmę PVC samoprzylepną szarą lub białą szerokości 30 i 50 mm, nity szare i białe, niciarkę, mankiety aluminiowe, czerwone, niebieskie i szare szerokości 20 do 50 mm, taśmę aluminiową samoprzylepną szerokości 50, 75 i 100 mm, drut ocynkowany grubości 0,8 mm, folę PVC grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, folię samorolującą grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, strzałki samoprzylepne czerwone lub niebieskie oraz klej poliuretanowy.


Opakowanie: zwój 0,2 kg, grubość drutu: 0,8 mm.


wg cennika
« zwiń

steinonorm® folia PVC

więcej »

Akcesoria do otulin termoizolacyjnych steinonorm® 300, steinonorm® 700 oraz steinwool® obejmują: taśmę PVC samoprzylepną szarą lub białą szerokości 30 i 50 mm, nity szare i białe, niciarkę, mankiety aluminiowe, czerwone, niebieskie i szare szerokości 20 do 50 mm, taśmę aluminiową samoprzylepną szerokości 50, 75 i 100 mm, drut ocynkowany grubości 0,8 mm, folę PVC grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, folię samorolującą grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, strzałki samoprzylepne czerwone lub niebieskie oraz klej poliuretanowy.


Długość rolki: 25 m, szerokość rolki: 1000 mm, kolor: szary lub biały, grubość: 0,20-0,25 mm.


wg cennika
« zwiń

steinonorm® folia samorolująca

więcej »

Akcesoria do otulin termoizolacyjnych steinonorm® 300, steinonorm® 700 oraz steinwool® obejmują: taśmę PVC samoprzylepną szarą lub białą szerokości 30 i 50 mm, nity szare i białe, niciarkę, mankiety aluminiowe, czerwone, niebieskie i szare szerokości 20 do 50 mm, taśmę aluminiową samoprzylepną szerokości 50, 75 i 100 mm, drut ocynkowany grubości 0,8 mm, folę PVC grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, folię samorolującą grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, strzałki samoprzylepne czerwone lub niebieskie oraz klej poliuretanowy.


Długość rolki: 25 m, szerokość rolki: 1000 mm, kolor: szary lub biały, grubość: 0,20 - 0,25 mm.


wg cennika
« zwiń

steinonorm® mankiety aluminiowe

więcej »

Akcesoria do otulin termoizolacyjnych steinonorm® 300, steinonorm®700 oraz steinwool® obejmują:taśmę PVC samoprzylepną szarą lub białą szerokości 30 i 50 mm, nity szare ibiałe, niciarkę, mankiety aluminiowe, czerwone, niebieskie i szare szerokości20 do 50 mm, taśmę aluminiową samoprzylepną szerokości 50, 75 i 100 mm, drutocynkowany grubości 0,8 mm, folę PVC grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą,folię samorolującą grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, strzałkisamoprzylepne czerwone lub niebieskie oraz klej poliuretanowy.


Długośćrolki: 10 m, szerokość: 20, 25, 30, 40, 50 mm.


wg cennika
« zwiń

steinonorm® mankiety kolorowe

więcej »

Akcesoria do otulin termoizolacyjnych steinonorm® 300, steinonorm® 700 oraz steinwool® obejmują: taśmę PVC samoprzylepną szarą lub białą szerokości 30 i 50 mm, nity szare i białe, niciarkę, mankiety aluminiowe, czerwone, niebieskie i szare szerokości 20 do 50 mm, taśmę aluminiową samoprzylepną szerokości 50, 75 i 100 mm, drut ocynkowany grubości 0,8 mm, folę PVC grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, folię samorolującą grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, strzałki samoprzylepne czerwone lub niebieskie oraz klej poliuretanowy.


Długość rolki: 10 m, szerokość: 20, 25, 30, 40 mm. Kolor: czerwony, niebieski, szary.


wg cennika
« zwiń

steinonorm® niciarka

więcej »

Akcesoria do otulin termoizolacyjnych steinonorm® 300, steinonorm® 700 oraz steinwool® obejmują: taśmę PVC samoprzylepną szarą lub białą szerokości 30 i 50 mm, nity szare i białe, niciarkę, mankiety aluminiowe, czerwone, niebieskie i szare szerokości 20 do 50 mm, taśmę aluminiową samoprzylepną szerokości 50, 75 i 100 mm, drut ocynkowany grubości 0,8 mm, folę PVC grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, folię samorolującą grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, strzałki samoprzylepne czerwone lub niebieskie oraz klej poliuretanowy.


wg cennika
« zwiń

steinonorm® nity

więcej »

Akcesoria do otulin termoizolacyjnych steinonorm® 300, steinonorm® 700 oraz steinwool® obejmują: taśmę PVC samoprzylepną szarą lub białą szerokości 30 i 50 mm, nity szare i białe, niciarkę, mankiety aluminiowe, czerwone, niebieskie i szare szerokości 20 do 50 mm, taśmę aluminiową samoprzylepną szerokości 50, 75 i 100 mm, drut ocynkowany grubości 0,8 mm, folę PVC grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, folię samorolującą grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, strzałki samoprzylepne czerwone lub niebieskie oraz klej poliuretanowy.


Kolor: szary lub biały.


wg cennika
« zwiń

steinonorm® taśma PVC samoprzylepna

więcej »

Akcesoria do otulin termoizolacyjnych steinonorm® 300, steinonorm® 700 oraz steinwool® obejmują: taśmę PVC samoprzylepną szarą lub białą szerokości 30 i 50 mm, nity szare i białe, niciarkę, mankiety aluminiowe, czerwone, niebieskie i szare szerokości 20 do 50 mm, taśmę aluminiową samoprzylepną szerokości 50, 75 i 100 mm, drut ocynkowany grubości 0,8 mm, folę PVC grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, folię samorolującą grubości 0,20 i 0,25 mm szarą i białą, strzałki samoprzylepne czerwone lub niebieskie oraz klej poliuretanowy.


Długość rolki: 33 m, szerokość: 30, 50 mm, kolor: szary/biały.


wg cennika
« zwiń

izolacje przeciwwilgociowe bezrozpuszczalnikowe

Unibit

więcej »

Unibit jest emulsją bitumiczną o uniwersalnym zastosowaniu, wolną od rozpuszczalników i ulepszoną lateksem. Może być stosowana w postaci nie rozcieńczonej jako powłoka uszczelniająca do wszelkich podłoży budowlanych przeciw wilgoci. Po rozcieńczeniu wodą w proporcji 1:2 stosowana jest jako powłoka gruntująca przed masami bitumicznymi. Nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. Stosuje się także do renowacji bitumicznych pokryć dachowych. Temperatura nie niższa niż +5 oC. Nadaje się na zewnątrz i do wnętrz. Wymaga naniesienia przynajmniej 2 warstw. Zużycie 0,3 l/m2 na jedną warstwę.


opak. 5 l *** cena brutto 26,04 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 19,46 zł/l
opak. 25 l *** cena brutto 16,35 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

izolacje przeciwwilgociowe rozpuszczalnikowe

Isolieranstrich

więcej »

Isolieranstrich jest zawierającym rozpuszczalniki, nie zawierającym wypełniaczy materiałem powłokowym na bazie bitumu. Nadaje się do malowania i natrysku. Nakładany jest na zimno na podłoża ceglane, betonowe, tynki, drewno i metale. Tworzy powłokę izolacyjną przeciw wilgoci. Do stosowania tylko na zewnątrz. Wysycha po 6-8 godzinach, ale pełne wysychanie po 2-4 dniach. Produkt palny. Zużycie 0,4 l/m2.  


opak. 5 l *** cena brutto 28,51 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 23,32 zł/l
opak. 25 l *** cena brutto 19,75 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

taśmy klinowe bitumiczne

taśma DB

więcej »

Taśma DB - to polimerowo-bitumiczno-kauczukowa taśma o przekroju trójkąta równoramiennego 25x25 mm produkowana w zwojach 6,25 m. Przeznaczona do uszczelniania hydroizolacji w pachwinach. Taśma jest przyklejana do podłoża po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem lub strumieniem gorącego powietrza. Nadaje się do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dowolnego typu. Doskonale sprawdza się w najcięższych warunkach i lokalizacjach. Ma doskonałą przyczepność do wszelkich powierzchni budowlanych. Podłoża nasiąkliwe powinny być wcześniej zagruntowane emulsją bitumiczną i wysuszone.


opak. 6,25 m *** cena brutto 18,06 zł/m
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

pałki kapilarne

Kapilarstäbchen KS

więcej »

Kapilarstäbchen KS - specjalne pałki kapilarne średnicy 14 mm i długości 28 cm. Przeznaczone do wkładania w otwory muru przy wykonywaniu blokady przeciwwodnej metodą iniekcji grawitacyjnej z zastosowaniem preparatu płynnego Sperr-Injekt.


opak. 1 szt. *** cena brutto 23,16 zł/szt
« zwiń
Ulotka

tynki - obrzutki renowacyjne

Unisan

więcej »

Unisan - lekka obrzutka renowacyjna o właściwościach izolacji cieplnej. Stosowana przed nanoszeniem wszystkich typów lekkich tynków podkładowych i tynków renowacyjnych. Znacząco zwiększa przyczepność do murów ceglanych, betonu, kamienia i mieszanych. Odpowiednia do ręcznej i maszynowej obróbki, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda = 0,078 W/mK, opór dyfuzji pary wodnej mi=8. Przyczepność 0,3 MPa. Gęstość 450 kg/m3. Zużycie 1,6 kg/m2 przy grubości 5 mm i pokryciu 70%. Pokrywa się 50-70 % podłoża ręcznie lub maszynowo. Przed tynkowaniem należy odczekać 2-3 doby.


opak. 20 l *** cena brutto 9,94 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

gładzie wapienne

Interier Stiuk

więcej »

Interier stiuk - czysto wapienna szpachlówka do pokrywania tynków renowacyjnych dowolnego typu. Tylko do wnętrz. Grubość warstwy do 2 mm. Idealna do restauracji zabytków. Wymaga nawilżenia podkładu. Wygładza się gąbką lub filcuje. Malować można po 3 tygodniach. Ziarnistość do 0,6 mm. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej mi=20. Przyczepność do podłoża 0,1 MPa.


opak. 35 kg *** cena brutto 4,69 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

gładzie renowacyjne

Unistiuk

więcej »

Unistiuk - jest masą szpachlową do wykańczania powierzchni fasad, ścian, murów, słupów itp. - zarówno w nowych budynkach, jak i przy rekonstrukcji i renowacji powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Nadaje się na tynki tradycyjne, podkładowe, ocieplające i renowacyjne. Zawiera wapno hydratyzowane, piasek kwarcowy, biały cement i dodatki. Przyczepność 0,2 MPa. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej mi=20. Zużycie 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości.


opak. 20 kg *** cena brutto 6,15 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

farby lateksowe

Interier San+

więcej »

Interier San+ to wodorozcieńczalna intensywnie biała farba emulsyjna, o podwyższonej odporności na ścieranie, wysokowydajna. Uzyskana powłoka malarska wyróżnia się wysoką przepuszczalnością dla pary wodnej (Sd=0,09 m), dzięki czemu nadaje się też do tynków renowacyjnych. Łatwo się nakłada, ma długotrwałą żywotność, nie żółknie i bardzo dobrze przylega do podkładu. Nadaje się do tynków stiukowych, płyt GK, tapet papierowych i z włókna szklanego, płyt wiórowych, MDF itp. W białej wersji jest odpowiednia także do świeżych tynków. Nanosi się pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem. Do pierwszej warstwy można dodać 10% wody, drugą warstwę nanosić bez rozcieńczenia. Pyłosuchość po 30 minutach. Wysychanie 4 godziny. Zużycie 0,125 kg/m2 na jedną warstwę.


opak. 15 kg *** cena brutto 24,89 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

jastrychy cementowe ekspresowe

Jastrych cementowy E Speed

więcej »

Jastrych cementowy E Speed - gotowa fabrycznie przygotowana mieszanka w proszku do zarobienia wodą. Zawiera komponenty na bazie cementu, kruszyw o uziarnieniu 0-5 mm i polimerów. Do wykonywania ekspresowo wiążących posadzek związanych z podłożem, pływających jastrychów oraz ogrzewań podłogowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Chodzenie już po 8 godzinach, pełna wytrzymałość po 28 dobach. Grubość jastrychu zespolonego od 20 mm do 80 mm, pływającego na folii lub hydroizolacji od 45 mm do 80 mm, na termoizolacji od 40 mm do 80 mm. Wytrzymałość na ściskanie 2 MPa (po 8 godzinach), 20 MPa (po 24 godzinach), 40 MPa (po 28 dniach). Jastrych ogrzewany dylatować w polach nie większych niż 5x5 m. Temperatura stosowania od 5 do 25 oC. Płytki można przyklejać już po 24 godzinach, zaś parkiet i wykładziny po 3 dobach. Wilgotność jastrychu 2,5% po 24 godzinach, 1,5% po 2 dobach. Zużycie 19 kg/m2 na 1 cm grubości.


opak. 25 kg *** cena brutto 1,90 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

grunty do powłok dachowych ochronnych

Dachgrund 220

więcej »

Dachgrund 220 - to bezbarwny preparat gruntujący na bazie dyspersji akrylowej, który nie zawiera rozpuszczalników. Produkt zawiera środek glono- i grzybobójczy oraz posiada właściwości dyfuzyjne. Stosuje się tylko na podłożach chłonnych (glina, beton, płyty z cementu włóknistego). Produkt poprawia przyczepność barwnych powłok dachowych Dachacryl 230. Nanosi się pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem bezpowietrznym w temperaturze nie niższej niż 5 oC. Wysycha po 3-5 godzinach. Zużycie 0,2 l/m2.


opak. 10 l *** cena brutto 46,63 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna

grunty i wzmacniacze podłoża

Basisgrund

więcej »

Basisgrund jest preparatem na bazie polimerów i krzemianów. Stosowany do głęboko penetrującego gruntowania i wzmacniania podłoża mineralnego. Zmniejsza pory i obniża w ten sposób kapilarne podciąganie wilgoci. Po wyschnięciu powoduje zwiększenie wytrzymałości mechanicznej mineralnych materiałów budowlanych. Tworzy głęboką i hydrofobową warstwę w podłożu (beton, masa fugowa, tynki wapienne i cementowe, piaskowiec). Doskonale nadaje się jako podkład na wilgotne podłoża mineralne przed nanoszeniem hydroizolacji polimerowo-cementowych, np. Dıchtungsschlämme. Nie nadaje się do podłoży gipsowych. Nie zawiera rozpuszczalników. Nanosić bez rozcieńczania.


opak. 10 l *** cena brutto 54,70 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna

Sto-HydroGrund

więcej »

Sto-HydroGrund - środek gruntujący na bazie akrylanu/hydrozolu. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża, do powłok wierzchnich z farbą elewacyjną StoColor Lotusan®, do wzmocnienia kredujących, ale wciąż nośnych starych powłok oraz piaszczących się tynków zewnętrznych, do zmniejszania chłonności nowych lub zwietrzałych tynków zewnętrznych oraz podobnych materiałów budowlanych. Właściwości: wzmacnia podłoże, lekko hydrofobizujący, dobra zdolność penetracji, reguluje chłonność podłoża, zapewnia dobrą przyczepność, produkt wodorozcieńczalny. Zużycie 0,1 - 0,4 kg/m2


opak. 10 l *** cena brutto 21,00 zł/l
« zwiń

Stoplex W

więcej »

Stoplex W - wodorozcieńczalny, uszlachetniony siloksanem - uniwersalny środek gruntujący na bazie akrylu. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża na starych i erodowanych powłokach nośnych, do wzmocnienia kredujących, ale wciąż nośnych starych powłok oraz piaszczących się tynków, do zmniejszania chłonności nowych lub zwietrzałych tynków zewnętrznych oraz podobnych materiałów budowlanych. Właściwości: wzmacnia podłoże, wzmacniany siloksanem, niska absorbcja wody, wysoka zdolność penetracji, reguluje chłonność podłoża, zapewnia dobrą przyczepność, produkt wodorozcieńczalny. Zużycie 0,1 - 0,4 kg/m2


opak. 20 l *** cena brutto 15,50 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 16,60 zł/l
« zwiń

StoPrim Color

więcej »

StoPrim Color - tonująca, pozbawiona rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjna powłoka gruntująca i pośrednia na bazie zolu silikonowo-krzemowego. Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz jako powłoka gruntująca i pośrednia na bazie silikonu lub zolu krzemowego - do twardych, gładkich, słabo lub niechłonnych podłoży, takich jak np. stara powłoka malarska, płyty gipsowe lub gładki beton (wewnątrz). Właściwości: reguluje chłonność podłoża, nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, wysoka odporność na wilgoć, przedłuża czas obróbki tynku. Zużycie 0,15 - 0,20 l/m2. Odcień biały, barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.


opak. 15 l *** cena brutto 17,10 zł/l (biały)
opak. 15 l *** cena brutto 19,60 zł/l (kolor)
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

StoPrim Grundex

więcej »

StoPrim Grundex - głęboko penetrujący środek gruntujący na bazie żywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik. Zastosowanie na zewnątrz na podłoża mineralne, nie nadaje się do systemów ociepleń ETICS z płytami termoizolacyjnymi z EPS lub XPS, nie nadaje się do tynków termoizolacyjnych z dodatkiem EPS, nie nadaje się do stosowania jako powłoka gruntująca na organicznych tynkach zewnętrznych i farbach. Właściwości: zawiera rozpuszczalnik, rozcieńczalny za pomocą rozpuszczalnika, zawartość związków aromatycznych < 2 %, dobrze wzmacnia podłoże, bardzo wysoka zdolność penetracji, zapewnia dobrą przyczepność. Zużycie 0,2 - 0,6 l/m2. W przypadku bardzo chłonnych podłoży możliwość rozcieńczenia środkiem StoFluid AF.


opak. 20 l *** cena brutto 36,90 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 40,60 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

StoPrim Isol

więcej »

StoPrim Isol - wodorozcieńczalny, izolujący środek gruntujący. Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz, powłoka izolująca i gruntująca na płyty gipsowe i wiórowe, podłoża zanieczyszczone sadzą, nikotyną i plamami od zacieków, szczególnie pod tynki organiczne. Nie nadaje się do dalszej obróbki farbami klejowymi i klejami celulozowymi. Właściwości: bardzo dobrze izolujący, bardzo dobra przyczepność, reguluje chłonność podłoża, niskozapachowy. Zużycie 0,1 - 0,4 l/m2


opak. 15 l *** cena brutto 36,90 zł/l
opak. 5 l *** cena brutto 39,40 zł/l
« zwiń
Charakterystyka

StoPrim LP

więcej »

StoPrim LP - rozpuszczalnikowy, izolujący środek gruntujący. Zastosowanie na zewnątrz izolacja plam z nikotyny, sadzy i wody oraz zawartych w drewnie substancji (ligniny) powodujących przebarwienia, szczególnie odpowiedni do późniejszego pokrywania tynkami elewacyjnymi. Właściwości: izolująca powłoka podkładowa w przypadku plam rozpuszczalnych w wodzie, rozpuszczalnikowy, barwiony (LP), zawartość związków aromatycznych < 0,5 %, reguluje chłonność podłoża, niskozapachowy. Zużycie 0,13 - 0,15 l/m2


opak. 12,5 l *** cena brutto 49,20 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

StoPrim LQ

więcej »

StoPrim LQ - produkt rozpuszczalnikowy, izolujący środek gruntujący z wypełniaczem. Zastosowanie na zewnątrz izolacja plam z nikotyny, sadzy i wody oraz zawartych w drewnie substancji (ligniny) powodujących przebarwienia, szczególnie odpowiedni do późniejszego pokrywania tynkami elewacyjnymi. Właściwości: izolująca powłoka podkładowa w przypadku plam rozpuszczalnych w wodzie, produkt rozpuszczalnikowy, barwiony, z wypełniaczem (LQ), zawartość związków aromatycznych < 1 %, reguluje chłonność podłoża, niskozapachowy. Zużycie 0,2 - 0,3 kg/m2


opak. 18 kg *** cena brutto 32,00 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna

StoPrim Micro

więcej »

StoPrim Micro - głęboko penetrujący środek gruntujący o niewielkiej zawartości rozpuszczalnika, koncentrat na bazie mikroemulsji silikonowej. Zastosowanie na zewnątrz na podłoża mineralne hydrofobizująca powłoka gruntująca. Właściwości: wzmacnia podłoża mineralne, wysoce hydrofobizujący koncentrat siloksanowy, wodorozcieńczalna emulsja o wysokiej zdolność penetracji, reguluje chłonność podłoża, zapewnia dobrą przyczepność. Zużycie (gruntowanie) 0,01 - 0,05 l/m2 (hydrofobizacja) 0,02 - 0,10 l/m2. Nie nadaje się na podłoża zawierające gips. W przypadku zastosowania jako środek gruntujący rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10, jako impregnat hydrofobizujący rozcieńczyć wodą w stosunku 1:4. Zabezpieczyć wrażliwe powierzchnie (szkło, marmur, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania itd.).


opak. 3 l *** cena brutto 258,30 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna

StoPrim Plex

więcej »

StoPrim Plex - niskoemisyjny, wodorozcieńczalny, akrylowy środek gruntujący, głęboko penetrujący. Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz na mineralne i organiczne podłoża i powłoki. Właściwości: reguluje chłonność podłoża, wzmacnia podłoże, zapewnia dobrą przyczepność, nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, niskoemisyjny, certyfikowany znak jakości TÜV. Zużycie 0,1 - 0,4 kg/m2


opak. 20 l *** cena brutto 6,80 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 13,30 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

StoPrim Silikat

więcej »

StoPrim Silikat - wodorozcieńczalny, silikatowy środek głęboko gruntujący. Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz na podłoża mineralne jako środek gruntujący pod powłoki dyspersyjno-silikatowe. Właściwości: głęboko gruntujący, wodorozcieńczalny, reguluje chłonność podłoża, wzmacnia podłoże, zapewnia dobrą przyczepność, dobra zdolność penetracji. Zużycie 0,15 - 0,60 kg/m2. Zabezpieczyć wrażliwe powierzchnie, np. szkło, marmur, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania.


opak. 10 l *** cena brutto 19,90 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

Unigrund

więcej »

Unigrund jest gotowym do użycia specjalnym preparatem gruntującym o słabym zapachu, przeznaczonym do aplikacji pędzlem. Głęboko penetruje i zamyka powierzchnię podłoża. Ma kolor mlecznobiały, a po wyschnięciu bezbarwny. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do głębokiego gruntowania porowatych, chłonnych i lekko osypujących się podłoży. Nie  zawiera rozpuszczalników. Nadaje się do: płyt gipsowych, płyt GK, ścian murowanych, betonu, betonu komórkowego, płyt azbestowo-cementowych wewnątrz pomieszczeń, tynków gipsowych, tynków cem-wapiennych i cementowych, starych farb wapiennych i mineralnych, jastrychu, powierzchni pokrytych środkami ochrony drewna i starymi farbami dyspersyjnymi. Na podłoża słabe i sypiące się preparat nanosi się 2 razy metodą „mokre na mokre” - aż do nasycenia uważając, by nie powstała błyszcząca powłoka. Temperatura stosowania powyżej 5 oC. Czas wysychania 4 godziny. Po wyschnięciu stosować można:kleje i tynki mineralne, farby. Zużycie 0,15-0,30 l/m2.


opak. 5 l *** cena brutto 21,80 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 20,63 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna

masy szpachlowe bitumiczne

Kaltspachtel

więcej »

Kaltspachtel to zbrojona włóknami czarna bitumiczna masa szpachlowa o konsystencji pasty do stosowania na zimno. Produkt zawiera rozpuszczalniki. Przeznaczona do naprawy i wypełnienia uszczelniającego ubytków pokryć dachowych i hydroizolacji polimerowo-bitumicznych wszelkich typów oraz do przyklejania elementów budowlanych. Jest odporny na kwasy nie utleniające. Zawiera stabilizujące dodatki oraz domieszki, zapobiegające sedymentacji. Produkt osiąga pełne właściwości po całkowitym przeschnięciu. Masa szpachlowa staje się wtedy nieprzepuszczalna dla wody i odporna na wpływ warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Masa nie jest odporna na działanie rozpuszczalników, paliw napędowych, olejów oraz kwasów utleniających. Nie zawiera smoły, azbestu, ani freonów. Doskonale przyczepna do: betonu, murów, tynków, powierzchni cementowo-włóknistych, pap i hydroizolacji bitumicznych oraz mineralnych jak też dowolnych metali - po zagruntowaniu preparatem Bitugrund. Odporność na temperaturę do 70 oC oraz wodę o ciśnieniu do 0,5 bar. Produkt palny. Jednorazowe naniesienie warstwą grubości do 5 mm.


opak. 1 kg *** cena brutto 40,40 zł/kg
opak. 2,5 kg *** cena brutto 26,74 zł/kg
opak. 6 kg *** cena brutto 26,10 zł/kg
opak. 12 kg *** cena brutto 17,64 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

grunty do mas zalewowych

Haftgrund

więcej »

Haftgrund jest preparatem gruntującym wzbogaconym tworzywami polimerowymi. Zawiera rozpuszczalniki i jest łatwopalny! Opary z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową! Jest toksyczny dla organizmów żywych - zanim nie odparują rozpuszczalniki. Przeznaczony do gruntowania podłoża przed stosowaniem mas zalewowych bitumicznych na gorąco Heißvergussmasse SNV 164,Heißvergussmasse TL oraz samoprzylepnych izolacji bitumicznych, np. Fugendand i Bornithene Plus. Stosowany jest na zimno nakładaniem pędzlem lub przez natrysk na krawędzie szczelin i dylatacji. Czas wysychania 30 minut. Przy stosowaniu mas zalewowych temperatura nie niższa niż +5 oC, zaś przy stosowaniu izolacji samoprzylepnych temperatura nie niższa niż -5 oC. Zużycie 0,2 l/m2.


opak. 10 l *** cena brutto 63,58 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

Primer A

więcej »

Primer A jest 2-składnikowym na bazie żywic epoksydowych bezbarwnym preparatem zwiększającym przyczepność uszczelniaczy polisiarczkowych do asfaltu, stali nierdzewnej, mosiądzu, aluminium - stosowanych głównie do wypełniania i uszczelniania przeciw wodzie dylatacji i szczelin na podjazdach, w garażach i innych elementach konstrukcji. Przeznaczony do gruntowania bocznych powierzchni szczelin dylatacyjnych przed zastosowaniem polisiarczkowej masy zalewowej na zimno Kaltverguss KV. Znosi temperaturę do 100 oC. Nie nadaje się do otoczenia olejów, benzyn, oleju napędowego i rozpuszczalników. Nanosi się płaskim pędzlem. Czas odparowania 2 do 6 godzin. Wypełnianie masą pomiędzy 6 a 24 godziną od gruntowania. Zużycie 0,02-0,04 l/m.


opak. 1 l *** cena brutto 391,64 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka komp. A Charakterystyka komp. B

Primer B

więcej »
Primer B jest 2-składnikowym na bazie żywic epoksydowych bezbarwnym preparatem zwiększającym przyczepność uszczelniaczy polisiarczkowych do betonu, murów, surowego drewna - stosowanych głównie do wypełniania i uszczelniania przeciw wodzie dylatacji i szczelin na podjazdach, w garażach i innych elementach konstrukcji. Przeznaczony do gruntowania bocznych powierzchni szczelin dylatacyjnych przed zastosowaniem masy zalewowej na zimno Kaltverguß i masy szpachlowej Fugenspachtel. Nanosi się płaskim pędzlem. Czas wysychania 0,5 do 2 godzin. Wypełnianie pomiędzy 2 a 24 godziną od gruntowania. Zużycie 0,01-0,02 l/m.

opak. 1 l *** cena brutto 363,17 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka komp. A Charakterystyka komp. B

masy zalewowe dylatacyjne

Kaltverguss KV

więcej »

Kaltverguss KV - zalewa do stosowania na zimno. Jest dwuskładnikowym materiałem uszczelniającym na bazie wielosiarczków do wypełniania szczelin dylatacyjnych oraz połączeń elastycznych. Nadaje się do zastosowań w przypadku odkształceń wynoszących do 25% szerokości szczeliny i cechuje się bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Ma własności samopoziomowania, więc nadaje się wyłącznie do szczelin o nachyleniu do 3%. Po zakończeniu procesu utwardzania jest elastyczna w temperaturach od -50° C do + 100° C. Nadaje się do materiałów betonowych i asfaltowych, a także do kontaktu z drewnem, metalami i tworzywami sztucznymi. Nadaje się na obciążenia ruchem kołowym samochodowym i wózków magazynowych oraz ruchu pieszego. Przed jej zastosowaniem podłoże musi być zagruntowane preparatem Primer A lub Primer B - zależnie od podłoża. Po wymieszaniu obu składników musi być zużyta w ciągu 2 godzin. Pełne utwardzenie po 24 godzinach. Skurcz nie występuje. Kolor czarny. Przed wypełnieniem, szczeliny powinny być wypełnione sznurem dylatacyjnym o zamkniętych porach. Temperatura podłoża nie niższa niż +5 oC. Temperatura materiału nie niższa niż +10 oC.


opak. 2,5 l *** cena brutto 254,25 zł/l
opak. 4 l *** cena brutto 229,32 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 205,67 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka komp. A Charakterystyka komp. B Deklaracja producenta

TL

więcej »

TL - jest masą do zalewania na gorąco. Produkowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, mineralnymi substancjami wypełniającymi i dodatkami organicznymi. Wyróżnia się wysoką rozciągliwością (5 mm w temperaturze -20 oC). Ma wysoką przyczepność do ścianek szczelin dylatacyjnych nawet przy -25 oC. Zachowuje własności przy wysokich i niskich temperaturach. Zalewa nie przepuszcza wody, nie starzeje się i jest odporna na działanie wody i soli drogowej. Kolor czarny. Nadaje się tylko na podłoża asfaltowe i z betonu asfaltowego - na drogach, podjazdach i parkingach. Temperatura podgrzewania do 180 oC, zaś temperatura zalewania ok.150 oC. Podczas podgrzewania masę mieszać. Produkt do jednokrotnego podgrzewania. Produkt łatwopalny. Powierzchnie styku muszą być zagruntowane preparatem bitumicznym. Przeznaczona specjalnie do ruchu drogowego.


opak. 10 kg *** cena brutto 24,96 zł/kg
opak. 25 kg *** cena brutto 20,33 zł/kg
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

masy szpachlowe dylatacyjne

Fugenspachtel

więcej »

Fugenspachtel jest 2-składnikową elastyczną masa szpachlową na bazie nadsiarczku. Do wypełniania szczelin dylatacyjnych i montażowych w murach i betonach. Daje elastyczne uszczelnienie o wysokim stopniu odporności na wodę, wodę morską, roztwory soli, benzynę, oleje mineralne i na działanie korzeni. Nadaje się na spoiny pionowe i pochyłe w elementach budowlanych nadziemnych i podziemnych - w każdym rodzaju budownictwa: od mieszkalnych, po przemysłowe. Kolor szary lub czarny. Przenosi odkształcenia do 25% szerokości spoiny. Temperatura nanoszenia od 5 oC do 40 oC. Nanosi się szpachelką i wygładza. Po zmieszaniu obu komponentów, masę należy zużyć w ciągu 2 godzin. Szczeliny muszą być wypełnione sznurem dylatacyjnym o zamkniętych porach i zagruntowane preparatem Primer B. Wypełniać po upływie 1-2 godzin od zagruntowania. Temperatura materiału uszczelniającego powinna wynosić przed wymieszaniem minimum +10 °C, zaś podłoża nie może być niższa niż +5 °C. Przyczepność do podłoża 0,6 MPa.


opak. 2,5 l *** cena brutto 254,25 zł/l
opak. 4 l *** cena brutto 229,32 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka komp. A Charakterystyka komp. B Deklaracja producenta

rozpuszczalniki i zmywacze do bitumów

Bitumenreiniger

więcej »

Bitumenreiniger - płynny przezroczysty preparat na bazie benzyny lakowej. Stosowany do usuwania zabrudzeń produktami bitumicznymi wszelkich typów z powierzchni i narzędzi. Gęstość wynosi 0,78 g/cm3. Łatwo zapalny! W przypadku gumy i niektórych tworzyw sztucznych sprawdzić przed działaniem.


opak. 10 l *** cena brutto 62,42 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

farby bitumiczne

KTW 100

więcej »

KTW 100 - to elastyczna malarska powłoka ochronna na bazie specjalnego bitumu wysokiej jakości, rozpuszczalników i specjalnych domieszek. Do aplikacji na zimno pędzlem lub natryskiem. Zapewnia dużą penetrację w głąb podłoża oraz dobrą do niego przyczepność powłoki. Zabezpiecza podłoże przed wilgocią i chroni przed agresywnymi mediami: w elementach z betonu, cegły lub stali w budynkach inwentarskich (bez bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami), silosach paszowych oraz w instalacjach chłodniczych. Jest odporna na temperaturę do 100 oC i agresywne media. Powłoka malarska schnąca w czasie 8 godzin. Kolor czarny. Łatwopalna zanim wyschnie! Stosować w temperaturach od 5 oC do 35 oC. Wymagane 2 warstwy. Nanosi się pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Zużycie 0,4 l/m2.


opak. 25 l *** cena brutto 23,01 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

rozpuszczalniki i zmywacze do narzędzi

MultiClean

więcej »

MultiClean - jest bardzo skutecznym, roślinnym środkiem do szybkiego, dokładnego i delikatnego usuwania zabrudzeń ze smoły, bitumu, asfaltu, różnych klejów, uszczelniaczy, tłuszczów, wosku, oleju i farb. Natychmiastowe działanie i łatwość stosowania. Może być stosowany w niemal wszystkich sektorach przemysłowych - z wyjątkiem powierzchni lakierowanych! Nie zawiera żadnych rozpuszczalników chlorowanych! Rozpuszcza świeże i zaschnięte zabrudzenia. Ulega biodegradacji w 100%. Nie używać w pomieszczeniu z żywnością.


opak. 600 ml (spray) *** cena brutto 187,32 zł/opak
opak. 10 l *** cena brutto 175,36 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka kanister Charakterystyka spray

impregnaty hydrofobizujące

Noax 2000

więcej »

Noax 2000 - uniwersalny preparat do jednoczesnej hydrofobizacji i impregnacji - na bazie siloxanopolimeru. Bezbarwny. Zawiera rozpuszczalniki. Nanosi się pędzlem, natryskiem lub przez polewanie. Charakteryzuje się odpornością na promienie UV oraz dobrą przyczepnością do chłonnych podłoży (ceramika, beton, gazobeton, tynki, klinkier, kamień naturalny, drewno, beton itp.). Eliminuje wsiąkanie wody jednocześnie nie zamyka dyfuzyjności pary wodnej. Zmniejsza podatność na wykwity solne. Przy silnie chłonnych materiałach nanosić minimum 2 razy z odstępem 20-30 minut. Pełen czas wysychania 8 godzin. Nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych bez wentylacji.


opak. 5 l *** cena brutto 105,55 zł/l
opak. 10 l *** cena brutto 95,56 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

StoSilco HC

więcej »

StoSilco HC - impregnat hydrofobizujący w postaci pasty, na bazie silanów i siloksanów, zawiera niewielką ilość rozpuszczalnika. Zastosowanie na zewnątrz do impregnowania i hydrofobizacji mineralnych, alkalicznych podłoży. Właściwości: wysoka skuteczność hydrofobizacji, duża głębokość wnikania, wysoka zawartość substancji aktywnej (silanów i siloksanów) 80%. Zużycie 0,2 kg/m2. Wykonać powierzchnie próbne, zabezpieczyć wrażliwe powierzchnie, np. szkło, marmur, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania. Materiał bezbarwny po wyschnięciu.


opak. 25 kg *** cena brutto 153,75 zł/kg
« zwiń

powłoki ochronne do betonu

Siloanstrich

więcej »

Siloanstrich - jest bitumiczną powłoką nanoszoną na zimno - przeznaczoną do chemicznej ochrony betonu. Nanosi się pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem bezpowietrznym. Po wysuszeniu tworzy zamkniętą, nieprzepuszczalną dla wody powłokę bitumiczną o wysokiej elastyczności i wytrzymałości termicznej do 70 oC. Nadaje się na beton, mury, tynki, drewno i metale. Beton musi mieć wilgotność nie większą niż 3% i zakończony proces hydratacji cementu. Powłoka jest kwasoodporna, odporna na agresywne ścieki, zasady, kwasy organiczne i sole. Wymaga gruntowania preparatem Silogrund. Zawiera rozpuszczalnik (benzynę lakową). Kolor czarny. Gęstość 0,93 g/cm3. Temperatura stosowania od 5 oC do 35 oC. Wymagane są 3 warstwy nakładane po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Pełne wysychanie końcowe 5 dób. Zużycie 0,4 l/m2 na warstwę.


opak. 10 l *** cena brutto 24,26 zł/l
opak. 25 l *** cena brutto 20,85 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

grunty do powłok ochronnych do betonu

Silogrund

więcej »

Silogrund - jest rozpuszczalnikowym (na bazie benzyny lakowej i asfaltu) preparatem gruntującym. Działa hydrofobowo i cechuje się dużą przyczepnością do podłoża - specjalnie opracowany dla produktu Siloanstrich na podłożach: beton, tynk, mury lub metal. Silnie wnika w pory i wiąże pył w podłożu. Nanosi się pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Kolor czarny. Gęstość 0,88 g/cm3. Stosować w temperaturze od 5 oC do 35 oC. Odporność na deszcz po 3 godzinach. Wysychanie po 6 godzinach. Zużycie ok. 0,2 l/m2.


opak. 10 l *** cena brutto 23,27 zł/l
opak. 25 l *** cena brutto 19,95 zł/l
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka

taśmy klejące butylowe

Flextec Butyl

więcej »

Flextec Butyl - termoplastyczna taśma samoprzylepna dwustronna z kauczuku syntetycznego (butylu). Odporna na warunki atmosferyczne i starzenie. Nie zawiera rozpuszczalników ani związków halogenowych. Jest paroszczelna i wodoszczelna. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, do łączenia wszelkich folii paroizolacyjnych i wiatroizolacyjnych oraz do łączenia lekkich materiałów budowlanych. Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych. Szerokość 15 mm, zaś grubość 1 mm. Wytrzymuje zakres temperatur od -40 oC do 90 oC. Temperatura stosowania 5 oC do 40 oC.


opak. 21 m *** cena brutto 9,05 zł/m
sprzedaż: krotność 10 m
« zwiń
Karta Techniczna

masy szpachlowe renowacyjne

StoLevell Reno

więcej »

StoLevell Reno - mineralna, zbrojona włóknami zaprawa szpachlowa, z organicznymi dodatkami uszlachetniającymi. Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz, zaprawa renowacyjna do renowacji i nanoszenia na podłoża mineralne i niemal wszystkie organiczne, do przyklejania płyt termoizolacyjnych i podtynkowych na podłożach mineralnych i organicznych, nieelastycznych, możliwość zastosowania jako uniwersalny mostek sczepny. Właściwości: produkt wzmacniany włóknami, dobra przyczepność do podłoża, z siatką mostkującą zarysowania, hydrofobizowany, możliwość filcowania, dobra dyfuzyjność, odporność na mróz i warunki atmosferyczne. Zużycie 1,28 kg/m2 na 1 mm grubości. Produkt naturalnie biały. Aplikacja ręcznie, maszynowo.


opak. 25 kg *** cena brutto 4,90 zł/kg biały
« zwiń
Deklaracja producenta

BSO - masy szpachlowe zbrojone do styropianu

Sto-Armierungsputz

więcej »

Sto-Armierungsputz - organiczna, bezcementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojąco-szpachlowa. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża masa zbrojąca, do StoTherm Classic®, masa zbrojąca do systemów elewacyjnych StoVentec, wyrównująca masa szpachlowa, jako renowacyjna masa szpachlowa. Nieodpowiednia na powierzchnie poziome lub nachylone, a narażone na działanie czynników atmosferycznych (nie dotyczy elementów elewacyjnych StoDeco). Właściwości: produkt bezcementowy, mocno elastyczny, odporność na powstawanie rys, najwyższa odporność na obciążenia mechaniczne. Zużycie 2,5 - 4,0 kg/m2. Odcień biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.  Aplikacja ręcznie, maszynowo.


opak. 25 kg *** cena brutto 7,40 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 9,20 zł/kg biały
« zwiń
Deklaracja producenta

Sto-Armierungsputz QS

więcej »

Sto-Armierungsputz QS - organiczna, bezcementowa masa zbrojąco-szpachlowa o wczesnej odporności na deszcz, gotowa do obróbki. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża, jako masa zbrojąca do StoTherm Classic®, jako masa zbrojąca do systemów elewacyjnych StoVentec, jako wyrównująca masa szpachlowa, jako renowacyjna masa szpachlowa - szczególnie nadaje się do stosowania przy wysokiej wilgotności powietrza i niskich temperaturach (od +1°C do maks. +15°C). Produkt nie nadaje się na powierzchnie poziome lub nachylone, a narażone na działanie czynników atmosferycznych. Właściwości: wczesne wiązanie (technologia QuickSet), produkt bezcementowy, mocno elastyczny, odporność na powstawanie rys, najwyższa odporność na obciążenia mechaniczne. Zużycie 2,5 - 4,0 kg/m2. Odcień biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.  Aplikacja ręcznie, maszynowo.


opak. 25 kg *** cena brutto 8,00 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 9,80 zł/kg barwiony
« zwiń
Deklaracja producenta

StoArmat Classic plus

więcej »

StoArmat Classic plus - organiczna, bezcementowa masa zbrojąco-szpachlowa z ziarnem prowadzącym. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża, jako masa zbrojąca do StoTherm Classic®, jako masa zbrojąca do systemów elewacyjnych StoVentec, jako wyrównująca masa szpachlowa, jako renowacyjna masa szpachlowa. Właściwości: produkt bezcementowy, gotowy do użycia, łatwa obróbka, wysoka pewność obróbki dzięki dodatkowemu ziarnu prowadzącemu, duża zdolność wypełniania, łatwość rozprowadzania na powierzchni. Zużycie 3,5 - 4,5 kg/m2. Wydłużenie przy zerwaniu ok. 2 %, odporność na uderzenia 15 J. Nadaje się do techniki maszynowej StoSilo – zobacz Usługi/Silosy – przegląd. Odcień biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.  Aplikacja ręcznie, maszynowo.


opak. 25 kg *** cena brutto 13,40 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 15,30 zł/kg barwiony
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

StoArmat Classic plus QS

więcej »

StoArmat Classic plus QS - organiczna, bezcementowa masa zbrojąco-szpachlowa z ziarnem prowadzącym, o wczesnym wiązaniu. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża, jako masa zbrojąca do StoTherm Classic®, jako masa zbrojąca do systemów elewacyjnych StoVentec, jako wyrównująca masa szpachlowa, jako renowacyjna masa szpachlowa. Właściwości: wczesne wiązanie (technologia QuickSet), produkt bezcementowy, gotowy do użycia, łatwa obróbka, wysoka pewność obróbki dzięki dodatkowemu ziarnu prowadzącemu, duża zdolność wypełniania, łatwość rozprowadzania na powierzchni. Zużycie 3,5 - 4,5 kg/m2. Wydłużenie przy zerwaniu ok. 2 %, odporność na uderzenia 15 J.Nadaje się do techniki maszynowej StoSilo – zobacz Usługi/Silosy – przegląd. Odcień biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.  Aplikacja ręcznie, maszynowo.


opak. 25 kg *** cena brutto 13,40 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 15,30 zł/kg barwiony
« zwiń
Charakterystyka Deklaracja producenta

StoArmat Classic S1

więcej »

StoArmat Classic S1 - organiczna, bezcementowa masa zbrojąco-szpachlowa z ziarnem prowadzącym, niepalna, odpowiada normie EN 13501, wzmocniona włóknem bazaltowym. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża, jako masa/zaprawa zbrojąca w systemie StoTherm Classic® S1, jako masa zbrojąca do systemów elewacyjnych StoVentec, jako wyrównująca masa szpachlowa, jako renowacyjna masa szpachlowa. Produkt nie nadaje się na powierzchnie poziome lub nachylone, a narażone na działanie czynników atmosferycznych. Właściwości: materiał wzmocniony włóknem bazaltowym, produkt bezcementowy, klasa A2-s1, d0 wg EN 13501-1, niepalny w ramach systemu StoTherm Classic® S1 wg EN 13501, wypełniacze mineralne, łatwa obróbka, wysoka pewność obróbki dzięki dodatkowemu ziarnu prowadzącemu, łatwość rozprowadzania na powierzchni. Zużycie (szpachlowanie zbrojące na styropianie) 3,5 - 4,5 kg/m2. Wydłużenie przy zerwaniu ok. 2 %, odporność na uderzenia 15 J. Kolor biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.


opak. 25 kg *** cena brutto 13,50 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 15,40 zł/kg barwiony
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

StoLevell Classic

więcej »

StoLevell Classic - gotowa do użycia, organiczna, bezcementowa lekka masa zbrojąco-szpachlowa. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża jako masa zbrojąca do StoTherm Classic®, jako masa zbrojąca do systemów elewacyjnych StoVentec, jako wyrównująca masa szpachlowa, jako renowacyjna masa szpachlowa. Właściwości: produkt bezcementowy, łatwość rozprowadzania na powierzchni, wysoka wytrzymałość na obciążenia, mocno elastyczny, odporność na powstawanie rys, najwyższa odporność na obciążenia mechaniczne. Zużycie 2,5 - 4,0 kg/m2. Odcień biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.  Aplikacja ręcznie, maszynowo.


opak. 23 kg *** cena brutto 13,30 zł/kg biały
opak. 23 kg *** cena brutto 15,15 zł/kg barwiony
« zwiń
Charakterystyka Deklaracja producenta

StoLevell Classic QS

więcej »

StoLevell Classic QS - organiczna, bezcementowa lekka masa zbrojąco-szpachlowa o szybkim wiązaniu, gotowa do użycia. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża, jako masa zbrojąca do StoTherm Classic®, jako masa zbrojąca do systemów elewacyjnych StoVentec, jako wyrównująca masa szpachlowa, jako renowacyjna masa szpachlowa. Szczególnie nadaje się do stosowania przy wysokiej wilgotności powietrza i niskich temperaturach (od +1°C do maks. +15°C). Właściwości: wczesne wiązanie (technologia QuickSet), produkt bezcementowy, łatwość rozprowadzania na powierzchni, mocno elastyczny, odporność na powstawanie rys, najwyższa odporność na obciążenia mechaniczne. Zużycie 2,5 - 4,0 kg/m2 (zbrojenie na EPS). Odcień biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.  Aplikacja ręcznie, maszynowo.


opak. 23 kg *** cena brutto 13,50 zł/kg biały
opak. 23 kg *** cena brutto 15,40 zł/kg biały
« zwiń
Charakterystyka Deklaracja producenta

BSO - masy szpachlowe zbrojone do wełny minerlnej

StoArmat Classic S1

więcej »

StoArmat Classic S1 - organiczna, bezcementowa masa zbrojąco-szpachlowa z ziarnem prowadzącym, niepalna, spełnia EN 13501, wzmocniona włóknem bazaltowym. Zastosowanie na zewnątrz na mineralne i organiczne podłoża, jako masa/zaprawa zbrojąca w systemie StoTherm Classic® S1, jako masa zbrojąca do systemów elewacyjnych StoVentec, jako wyrównująca masa szpachlowa, jako renowacyjna masa szpachlowa. Produkt nie nadaje się na powierzchnie poziome lub nachylone, a narażone na działanie czynników atmosferycznych. Właściwości: materiał wzmocniony włóknem bazaltowym, produkt bezcementowy, klasa A2-s1, d0 wg EN 13501-1, materiał niepalny w ramach systemu StoTherm Classic® S1 wg EN 13501, zawiera wypełniacze mineralne, łatwy w obróbce, wysoka pewność obróbki dzięki dodatkowemu ziarnu prowadzącemu, łatwość rozprowadzania na powierzchni. Zużycie (szpachlowanie zbrojące na wełnie mineralnej) 4,5 - 6,5 kg/m2. Wydłużenie przy zerwaniu ok. 2 %, odporność na uderzenia 15 J. Kolor biały lub barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.


opak. 25 kg *** cena brutto 13,50 zł/kg biały
opak. 25 kg *** cena brutto 15,40 zł/kg barwiony
« zwiń
Karta Techniczna Charakterystyka Deklaracja producenta

rozcieńczalniki do lakierów alkidowych

StoFluid AF

więcej »

StoFluid AF - niskozapachowy środek rozcieńczający i czyszczący. Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz do rozcieńczania lakierów na bazie żywicy alkidowej zawierających rozpuszczalnik, do rozcieńczania środków gruntujących, do czyszczenia narzędzi po pracach lakierniczych.


opak. 10 l *** cena brutto 36,90 zł/kg
opak. 5 l *** cena brutto 39,40 zł/kg
« zwiń
Charakterystyka

izolacje przeciwwilgociowe samoprzylepne

BORNIthene PLUS

więcej »
BORNIthene PLUS jest samoprzylepną, odporną na zdzieranie i elastyczną taśmą bitumiczną z kauczuku. Stosowana jest jako izolacja przeciwwilgociowa do uszczelniania elementów budowli. Składa się z folii dużej gęstości HDPE z powłoką polimerowo-bitumiczną i odpowiada normie DIN 18195 (2000-08). Taśma jest odporna na uderzenia deszczu, natychmiast wodoodporna, nie pękająca, dająca się obrabiać w temperaturach od -5°C do 30 oC. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się też jako paroizolacja w przegrodach. Nie jest odporna na działanie promieni UV.

opak. 15 m2 *** cena brutto 55,68 zł/m2
« zwiń
Karta Techniczna Deklaracja producenta

rury i kształtki PB instalacji wody zimnej i ogrzewania

kliknij, aby pobrać formularz i uzyskać 20% rabatuSystem rur i kształtek polibutylenu PB do wody zimnej i gorącej

więcej »

TERRAIN SDP to system rur i kształtek z bardzo wytrzymałego tworzywa - polibutylenu (PB).  Przeznaczony do ciepłej i zimnej wody, instalacji c.o., ogrzewania podłogowego,

gazów technicznych, systemów chłodniczych i wody lodowej, sieci gazów medycznych,

instalacji przemysłowych. Przy dużej wytrzymałości PB jest elastyczny w szerokim zakresie temperatur. W zakresie średnic od 15 do 50 mm łączy się rury z kształtkami w unikatowy i niezwykle prosty sposób: na wcisk - bez użycia jakichkolwiek innych narzędzi. W zakresie średnic 63 do 160 mm łączy się zgrzewaniem doczołowym lub elektrooporowym standardową zgrzewarką dostępną na rynku.


System tworzy bardzo małe spadki ciśnienia. Wymaga najniższych kosztów robocizny. Jest łatwy w demontażu. Umożliwia łączenie z rurami miedzianymi o średnicach: 15, 22, 28 mm - także na wcisk. Doskonale tłumi hałasy powstające podczas pracy instalacji. Posiada dużą odporność na uderzenia hydrauliczne. Zapewnia samokompensację wydłużeń. Umożliwia  montaż w ujemnych temperaturach. System odporny na zamarzającą wodę. Stosowany w Europie od ponad 30 lat. System objęty jest 10-letnią gwarancją producenta z polisą o wartości 2 mln €.


ceny wg katalogu
« zwiń
Instrukcja Techniczna Gwarancja Producenta Katalog systemu na wcisk
2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©