porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

instruktaże

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT - karta techniczna produktu.

Wpisz nieodmienialną część szukanej frazy, np. "ław",
a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany:
ław, ławą, ławami, ławy, ława, ławie itd.
 

ilość tematów: 8
Jerzy Bogdan Zembrowskitemat nr 901-008
visibility czytano 283 razy

Samodzielne wykonanie szamba betonowego


Samodzielne wykonanie szamba betonowego jest nie tylko możliwe, ale też nie specjalnie trudne. Trzeba tylko przestrzegać wymagań technologicznych, które podaję.


Odpowiedź płatna 738,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: szamba szczelne oczyszczalnie ścieków porady inwestorom porady wykonawcom powłoki chemoodporne

Jerzy Bogdan Zembrowskitemat nr 901-007
visibility czytano 1043 razy

Technika "zszywania" pękniętego jastrychu


Wynikiem błędów podczas wykonywania jastrychów betonowych, tj. nie nakrywaniem go szczelną folią PE 0,2 mm zaraz po wylaniu na przynajmniej 14 dni albo brakiem zagęszczania, często powstają duże siły skurczowe i beton ... pęka. Inną przyczyną może być zbyt miękki styropian pod jastrychem lub zbyt wczesne obciążanie jastrychu zanim osiągnął pełna wytrzymałość. W takich przypadkach zachodzi konieczność zespolenia jastrychu. Jednym ze sprawdzonych sposobów i łatwych do wykonania domowym sposobem jest technika "zszywania" jastrychu.

Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: naprawy naprawa żelbetu posadzki betonowe posadzki ogrzewane posadzki mieszkaniowe posadzki przemysłowe posadzki z płytkami ceramicznymi porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

Jerzy Bogdan Zembrowskitemat nr 901-006
visibility czytano 1491 razy

Hydroizolacja na betonie podkładowym z zabetonowaną w nim rurą kanalizacyjną


Przy niedbałym i wręcz bezmyślnym wykonawstwie często dochodzi do zalewania betonu podkładowego podłogi na gruncie bez wcześniejszej dylatacji wokół pionowych rur kanalizacyjnych. W efekcie, ruchy termiczne betonu będą przemieszczać rurę w kierunku poziomym, zaś osiadanie podłoża pod betonem podkładowym będzie przemieszczać rurę w kierunku pionowym w dół. Ponadto, ruchy termiczne samej rury będą powodować poważne siły tarcia między materiałem rury (PCV, HDPCV i inne tworzywa). Wszystko to doprowadzi do rychłego zniszczenia rury i poważnych kosztów usuwania błędu.

Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: hydroizolacje naprawy porady inwestorom porady wykonawcom remonty budowa domu jednorodzinnego budownictwo komunalne budownictwo mieszkaniowe budownictwo przemysłowe

Jerzy Bogdan Zembrowskitemat nr 901-005
visibility czytano 522 razy

Awaryjne tamowanie wycieków wody przez beton


W praktyce czasami mamy do czynienia z koniecznością błyskawicznego zatamowania wycieku wody przez podłoże betonowe, np. ze zbiornika, studni, szamba, ściany, stropu czy podłogi. Niezależnie od tego, czy budynek się buduje, remontuje czy eksploatuje - musimy poradzić z wyciekiem. Czasami jest to działanie tymczasowe, by zatrzymać awarię, ale czasami zachodzi konieczność trwałego zatamowania wycieku ... i to podczas jego trwania!

Przedstawiam prosty i pewny sposób, bo sprawdzony na dziesiątkach budynków. Niektóre zatamowania miały być tymczasowe, a jak się okazuje nadal są trwałe mimo upływu już ponad 30 lat.

Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: wycieki naprawy

Jerzy Bogdan Zembrowskitemat nr 901-004
visibility czytano 730 razy

Połączenie papy pod ścianą z hydroizolacją bitumiczną na betonie podkładowym - po podcięciu ściany


Jeśli po podcięciu ściany w poszukiwaniu poziomej pod nią hydroizolacji, ukaże się papa bitumiczna podkładowa lub nawierzchniowa, powstaje ważny problem sposobu zespolenia z nią hydroizolacji poziomej pod sąsiadującą podłogą, bowiem podstawą skuteczności każdej hydroizolacji jest ciągłość na całej powierzchni.

Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego hydroizolacje fundamenty fundamenty płytowe porady inwestorom porady wykonawcom posadzki betonowe

Jerzy Bogdan Zembrowskitemat nr 901-003
visibility czytano 682 razy

Połączenie membrany z tworzywa pod ścianą z hydroizolacją na betonie podkładowym - po podcięciu ściany


Jeśli po podcięciu ściany w poszukiwaniu poziomej pod nią hydroizolacji, ukaże się membrana (gruba folia) z tworzywa sztucznego (zwykle HDPE) gładka lub karbowana, powstaje poważny problem sposobu zespolenia z nią hydroizolacji poziomej pod podłogą. Problem wynika z faktu, iż do tworzywa sztucznego nie przyklejają się trwale ani hydroizolacje polimerowo-cementowe, ani jakiekolwiek bitumiczne. Podstawą zaś skuteczności każdej hydroizolacji jest jej ciągłość na całej powierzchni.

Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego budownictwo komunalne budownictwo mieszkaniowe budownictwo przemysłowe budownictwo sportowe budynki zabytkowe domy murowane fundamenty hydroizolacje ściany ściany nośne

Jerzy Bogdan Zembrowskitemat nr 901-002
visibility czytano 861 razy

Podcięcie muru dla dostępu do hydroizolacji


W praktyce, w ramach usuwania błędów zachodzi potrzeba zespolenia hydroizolacji poziomej, która ma być nanoszona np. na beton podkładowy podłogi na gruncie, z poziomą hydroizolacją (z papy lub membrany z tworzywa) leżącą na wieńcu czy fundamencie. Nie ma z tym problemu, gdy hydroizolacja wystaje spod ściany przynajmniej 5 cm (najlepiej 10 cm). Co jednak uczynić jeśli hydroizolacja ta nie jest widoczna - nie wystaje spod ściany lub wystaje, ale zbyt mało? Konieczne wówczas staje się przeprowadzenie prac zapewniających dostęp do tej hydroizolacji.

Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: naprawy remonty hydroizolacje porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

Jerzy Bogdan Zembrowskitemat nr 901-001
visibility czytano 1043 razy

Naprawa żelbetu ręcznie


Beton jest stale narażony na szereg czynników agresywnych:

 • działania atmosferyczne (deszcz, mróz, promieniowanie UV, wiatr),
 • różnice temperatur,
 • chemikalia rozpuszczone w wodzie opadowej, gruntowej i samym betonie,
 • jony gazowe związków kwaśnych (CO2, CO, SO2, Cl).
 • działania biologiczne pochodzące od zwierząt i roślin.

Działania niszczące i osłabiające beton:

 • Dwutlenek węgla (CO2) wywołuje karbonatyzację betonu zmniejszając lub niszcząc alkaliczną ochronną strefę otuliny zbrojenia.
 • Dwutlenek siarki (SO2) łącząc się z wodą tworzy kwas siarkowy i siarkawy - wywołujące odczyny kwaśne niszczące beton i stal.
 • Woda (H2O) potęguje, bo ułatwia wchłanianie w beton związków chemicznie szkodliwych wobec betonu i stali.
 • Woda zamarzając w komórkach betonu zamienia się w lód zwiększający swoją objętość i rozsadzający struktury betonu.
 • Jony chlorkowe (Cl-) łącząc się z wodą tworzą kwas solny tworzący odczyny kwaśne niszczące beton i stal.
 • Tlen (O2) penetrując masę betonu poprzez kanaliki, szczeliny i rysy przyśpiesza tempo korozji stali.
 • Zbyt słabe zagęszczenie mieszanki betonu przy układaniu tworzy liczne kanaliki i pory w betonie - czyniąc gotowe przestrzenie na wnikanie związków szkodliwych wobec cementu.
 • Zbyt mała grubość lub porowata struktura otuliny zbrojenia czyni ją bezużyteczną.

Pory i rysy w betonie są tym większe, im:

   - niższa klasa betonu,

   - słabsze jego zagęszczenie,

   - mniej dokładne szalunki,

   - większy wskaźnik w/c,

   - słabsza pielęgnacja betonu,

   - wyższa temperatura powietrza przy betonowaniu,

   - mniejsza odporność betonu na zamarzanie,

   - większe odstępstwa przy betonowaniu zimą,

   - większe przeciążenia dynamiczne i statyczne,

   - większe zasolenie wody powodujące krystalizację soli,

   - większe różnice temperatur w otoczeniu.


Jony chlorkowe - ze względu na dużą swoją przenikliwość, dużo wcześniej atakują stal, zanim karbonatyzacja pokona strefę ochronną otuliny betonowej. W wyniku karbonatyzacji betonu, wartość pH w otoczeniu stali obniża się razem z upływem lat. Z chwilą spadku pH poniżej 10 kończy się ochronny charakter otuliny betonowej. Poniżej pH równego 9 rozpoczyna się korozyjne atakowanie stali. Produkty korozji stali pęcznieją i rozsadzają otulinę betonową zwiększając powierzchnię bezpośredniego styku czynników szkodliwych ze stalą. Istniejące strefy prądów błądzących dodatkowo uaktywniają tempo korozji.


Z tych wszystkich powodów, naprawa żelbetu czy samego betonu musi być skuteczna i zabezpieczać na przyszłość beton i stal przed destrukcją. Aby tak było, technologia napraw musi spełniać szereg wymagań, zaś prace muszą być realizowane niezwykle starannie.


Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: naprawa żelbetu porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom


7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.