porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

instruktaże i technologie robót budowlanych

© All rights reserved. Zawartość działu chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. 

Wpisz nieodmienialną część szukanej frazy, np. "ław",
a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany:
ław, ławą, ławami, ławy, ława, ławie itd.
 

ilość tematów: 1
Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 901
temat nr 001

Naprawa żelbetu ręcznie


Beton jest stale narażony na szereg czynników agresywnych:

 • działania atmosferyczne (deszcz, mróz, promieniowanie UV, wiatr),
 • różnice temperatur,
 • chemikalia rozpuszczone w wodzie opadowej, gruntowej i samym betonie,
 • jony gazowe związków kwaśnych (CO2, CO, SO2, Cl).
 • działania biologiczne pochodzące od zwierząt i roślin.

Działania niszczące i osłabiające beton:

 • Dwutlenek węgla (CO2) wywołuje karbonatyzację betonu zmniejszając lub niszcząc alkaliczną ochronną strefę otuliny zbrojenia.
 • Dwutlenek siarki (SO2) łącząc się z wodą tworzy kwas siarkowy i siarkawy - wywołujące odczyny kwaśne niszczące beton i stal.
 • Woda (H2O) potęguje, bo ułatwia wchłanianie w beton związków chemicznie szkodliwych wobec betonu i stali.
 • Woda zamarzając w komórkach betonu zamienia się w lód zwiększający swoją objętość i rozsadzający struktury betonu.
 • Jony chlorkowe (Cl-) łącząc się z wodą tworzą kwas solny tworzący odczyny kwaśne niszczące beton i stal.
 • Tlen (O2) penetrując masę betonu poprzez kanaliki, szczeliny i rysy przyśpiesza tempo korozji stali.
 • Zbyt słabe zagęszczenie mieszanki betonu przy układaniu tworzy liczne kanaliki i pory w betonie - czyniąc gotowe przestrzenie na wnikanie związków szkodliwych wobec cementu.
 • Zbyt mała grubość lub porowata struktura otuliny zbrojenia czyni ją bezużyteczną.

Pory i rysy w betonie są tym większe, im:

   - niższa klasa betonu,

   - słabsze jego zagęszczenie,

   - mniej dokładne szalunki,

   - większy wskaźnik w/c,

   - słabsza pielęgnacja betonu,

   - wyższa temperatura powietrza przy betonowaniu,

   - mniejsza odporność betonu na zamarzanie,

   - większe odstępstwa przy betonowaniu zimą,

   - większe przeciążenia dynamiczne i statyczne,

   - większe zasolenie wody powodujące krystalizację soli,

   - większe różnice temperatur w otoczeniu.


Jony chlorkowe - ze względu na dużą swoją przenikliwość, dużo wcześniej atakują stal, zanim karbonatyzacja pokona strefę ochronną otuliny betonowej. W wyniku karbonatyzacji betonu, wartość pH w otoczeniu stali obniża się razem z upływem lat. Z chwilą spadku pH poniżej 10 kończy się ochronny charakter otuliny betonowej. Poniżej pH równego 9 rozpoczyna się korozyjne atakowanie stali. Produkty korozji stali pęcznieją i rozsadzają otulinę betonową zwiększając powierzchnię bezpośredniego styku czynników szkodliwych ze stalą. Istniejące strefy prądów błądzących dodatkowo uaktywniają tempo korozji.


Z tych wszystkich powodów, naprawa żelbetu czy samego betonu musi być skuteczna i zabezpieczać na przyszłość beton i stal przed destrukcją. Aby tak było, technologia napraw musi spełniać szereg wymagań, zaś prace muszą być realizowane niezwykle starannie.


Żelbetowa płyta balkonu niezabezpieczona i zaniedbana przez ponad 20 lat. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Podciąg pod halą produkcji spirytusu - tak zaniedbano ochrony żelbetu, że po 17 latach odpadła otulina i dolne fragmenty betonu między prętami. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Słup balustrady przy przyczółku wiaduktu kolejowego z zaniedbaną ochroną żelbetu - po 30 latach. Wykonano naprawy, ale niezgodnie z zasadami - skutkiem kolejna naprawa po 5 latach.
Jerzy B. Zembrowski
Żelbetowe nadproże w magazynie chloru w stacji uzdatniania wody wodociągowej. Zaniedbania 10-letnie. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Balkon wspornikowy - zaniedbania w ochronie żelbetu trwające ponad 30 lat. W wyniku ekspertyzy balkon został zdemontowany.
Jerzy B. Zembrowski
Przykościelny mur oporowy - zaniedbania w ochronie trwające 40 lat. Wykonano naprawę, ale niezgodnie z zasadami - w efekcie, czeka kolejna naprawa.
Jerzy B. Zembrowski
Słup żelbetowy podpierający biurowiec 5-kondygnacyjny wybudowany w roku 1966. Otulina tylko z nazwy. W wyniku ekspertyzy budynek rozebrano.
Jerzy B. Zembrowski
Balkon po 20-letnich zaniedbaniach w ochronie żelbetu. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Schody żelbetowe bez zabezpieczeń - zaledwie po 7 latach użytkowania. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Trybuny żelbetowe na kortach - bez zabezpieczeń. Efekt po 25 latach. W wyniku ekspertyzy trybuny rozebrano.
Jerzy B. Zembrowski
Żelbetowa płyta balkonowa - po 50 latach zaniedbań. W wyniku ekspertyzy płytę zdemontowano.
Jerzy B. Zembrowski
Hala produkcyjna - zaniedbania w ochronie trwające 40 lat. W wyniku ekspertyzy wstrzymano produkcję, a halę zdemontowano.
Jerzy B. Zembrowski
Zawartość płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się


2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.