porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

instruktaże i technologie robót budowlanych

© All rights reserved. Zawartość działu chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. 

Wpisz nieodmienialną część szukanej frazy, np. "ław",
a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany:
ław, ławą, ławami, ławy, ława, ławie itd.
 

ilość tematów: 5
Jerzy B. Zembrowski

dział 901
temat nr 005

Awaryjne tamowanie wycieków wody przez beton


W praktyce czasami mamy do czynienia z koniecznością błyskawicznego zatamowania wycieku wody przez podłoże betonowe, np. ze zbiornika, studni, szamba, ściany, stropu czy podłogi. Niezależnie od tego, czy budynek się buduje, remontuje czy eksploatuje - musimy poradzić z wyciekiem. Czasami jest to działanie tymczasowe, by zatrzymać awarię, ale czasami zachodzi konieczność trwałego zatamowania wycieku ... i to podczas jego trwania!

Przedstawiam prosty i pewny sposób, bo sprawdzony na dziesiątkach budynków. Niektóre zatamowania miały być tymczasowe, a jak się okazuje nadal są trwałe mimo upływu już ponad 30 lat.

Przykład wycieku wody z pękniętego zbiornika chłodni w EC.
Jerzy Zembrowski
Przykład wycieku wody gruntowej przez podłogę w piwnicy w miejscu błędnie wykonanego przechodzenia rury wodociągowej.
Jerzy Zembrowski
Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 901
temat nr 004

Połączenie papy pod ścianą z hydroizolacją bitumiczną na betonie podkładowym - po podcięciu ściany


Jeśli po podcięciu ściany w poszukiwaniu poziomej pod nią hydroizolacji, ukaże się papa bitumiczna podkładowa lub nawierzchniowa, powstaje ważny problem sposobu zespolenia z nią hydroizolacji poziomej pod sąsiadującą podłogą, bowiem podstawą skuteczności każdej hydroizolacji jest ciągłość na całej powierzchni.

Przykład podcięcia ściany fundamentu.
Jerzy B. Zembrowski
Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 901
temat nr 003

Połączenie membrany z tworzywa pod ścianą z hydroizolacją na betonie podkładowym - po podcięciu ściany


Jeśli po podcięciu ściany w poszukiwaniu poziomej pod nią hydroizolacji, ukaże się membrana (gruba folia) z tworzywa sztucznego (zwykle HDPE) gładka lub karbowana, powstaje poważny problem sposobu zespolenia z nią hydroizolacji poziomej pod podłogą. Problem wynika z faktu, iż do tworzywa sztucznego nie przyklejają się trwale ani hydroizolacje polimerowo-cementowe, ani jakiekolwiek bitumiczne. Podstawą zaś skuteczności każdej hydroizolacji jest jej ciągłość na całej powierzchni.

Przykład ściany fundamentowej po podcięciu.
Jerzy B. Zembrowski
Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 901
temat nr 002

Podcięcie muru dla dostępu do hydroizolacji


W praktyce, w ramach usuwania błędów zachodzi potrzeba zespolenia hydroizolacji poziomej, która ma być nanoszona np. na beton podkładowy podłogi na gruncie, z poziomą hydroizolacją (z papy lub membrany z tworzywa) leżącą na wieńcu czy fundamencie. Nie ma z tym problemu, gdy hydroizolacja wystaje spod ściany przynajmniej 5 cm (najlepiej 10 cm). Co jednak uczynić jeśli hydroizolacja ta nie jest widoczna - nie wystaje spod ściany lub wystaje, ale zbyt mało? Konieczne wówczas staje się przeprowadzenie prac zapewniających dostęp do tej hydroizolacji.

Przypadek, gdy w ramach napraw konieczne jest dostanie się do hydroizolacji pod murem.
Jerzy B. Zembrowski
Hydroizolacja pozioma nie wystaje spod ściany nośnej.
Jerzy B. Zembrowski
Aby dostać się do hydroizolacji pod ścianą, zaszła konieczność demontażu posadzki w piwnicy.
Jerzy B. Zembrowski
Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 901
temat nr 001

Naprawa żelbetu ręcznie


Beton jest stale narażony na szereg czynników agresywnych:

 • działania atmosferyczne (deszcz, mróz, promieniowanie UV, wiatr),
 • różnice temperatur,
 • chemikalia rozpuszczone w wodzie opadowej, gruntowej i samym betonie,
 • jony gazowe związków kwaśnych (CO2, CO, SO2, Cl).
 • działania biologiczne pochodzące od zwierząt i roślin.

Działania niszczące i osłabiające beton:

 • Dwutlenek węgla (CO2) wywołuje karbonatyzację betonu zmniejszając lub niszcząc alkaliczną ochronną strefę otuliny zbrojenia.
 • Dwutlenek siarki (SO2) łącząc się z wodą tworzy kwas siarkowy i siarkawy - wywołujące odczyny kwaśne niszczące beton i stal.
 • Woda (H2O) potęguje, bo ułatwia wchłanianie w beton związków chemicznie szkodliwych wobec betonu i stali.
 • Woda zamarzając w komórkach betonu zamienia się w lód zwiększający swoją objętość i rozsadzający struktury betonu.
 • Jony chlorkowe (Cl-) łącząc się z wodą tworzą kwas solny tworzący odczyny kwaśne niszczące beton i stal.
 • Tlen (O2) penetrując masę betonu poprzez kanaliki, szczeliny i rysy przyśpiesza tempo korozji stali.
 • Zbyt słabe zagęszczenie mieszanki betonu przy układaniu tworzy liczne kanaliki i pory w betonie - czyniąc gotowe przestrzenie na wnikanie związków szkodliwych wobec cementu.
 • Zbyt mała grubość lub porowata struktura otuliny zbrojenia czyni ją bezużyteczną.

Pory i rysy w betonie są tym większe, im:

   - niższa klasa betonu,

   - słabsze jego zagęszczenie,

   - mniej dokładne szalunki,

   - większy wskaźnik w/c,

   - słabsza pielęgnacja betonu,

   - wyższa temperatura powietrza przy betonowaniu,

   - mniejsza odporność betonu na zamarzanie,

   - większe odstępstwa przy betonowaniu zimą,

   - większe przeciążenia dynamiczne i statyczne,

   - większe zasolenie wody powodujące krystalizację soli,

   - większe różnice temperatur w otoczeniu.


Jony chlorkowe - ze względu na dużą swoją przenikliwość, dużo wcześniej atakują stal, zanim karbonatyzacja pokona strefę ochronną otuliny betonowej. W wyniku karbonatyzacji betonu, wartość pH w otoczeniu stali obniża się razem z upływem lat. Z chwilą spadku pH poniżej 10 kończy się ochronny charakter otuliny betonowej. Poniżej pH równego 9 rozpoczyna się korozyjne atakowanie stali. Produkty korozji stali pęcznieją i rozsadzają otulinę betonową zwiększając powierzchnię bezpośredniego styku czynników szkodliwych ze stalą. Istniejące strefy prądów błądzących dodatkowo uaktywniają tempo korozji.


Z tych wszystkich powodów, naprawa żelbetu czy samego betonu musi być skuteczna i zabezpieczać na przyszłość beton i stal przed destrukcją. Aby tak było, technologia napraw musi spełniać szereg wymagań, zaś prace muszą być realizowane niezwykle starannie.


Żelbetowa płyta balkonu niezabezpieczona i zaniedbana przez ponad 20 lat. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Podciąg pod halą produkcji spirytusu - tak zaniedbano ochrony żelbetu, że po 17 latach odpadła otulina i dolne fragmenty betonu między prętami. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Słup balustrady przy przyczółku wiaduktu kolejowego z zaniedbaną ochroną żelbetu - po 30 latach. Wykonano naprawy, ale niezgodnie z zasadami - skutkiem kolejna naprawa po 5 latach.
Jerzy B. Zembrowski
Żelbetowe nadproże w magazynie chloru w stacji uzdatniania wody wodociągowej. Zaniedbania 10-letnie. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Balkon wspornikowy - zaniedbania w ochronie żelbetu trwające ponad 30 lat. W wyniku ekspertyzy balkon został zdemontowany.
Jerzy B. Zembrowski
Przykościelny mur oporowy - zaniedbania w ochronie trwające 40 lat. Wykonano naprawę, ale niezgodnie z zasadami - w efekcie, czeka kolejna naprawa.
Jerzy B. Zembrowski
Słup żelbetowy podpierający biurowiec 5-kondygnacyjny wybudowany w roku 1966. Otulina tylko z nazwy. W wyniku ekspertyzy budynek rozebrano.
Jerzy B. Zembrowski
Balkon po 20-letnich zaniedbaniach w ochronie żelbetu. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Schody żelbetowe bez zabezpieczeń - zaledwie po 7 latach użytkowania. Udało się naprawić i uratować.
Jerzy B. Zembrowski
Trybuny żelbetowe na kortach - bez zabezpieczeń. Efekt po 25 latach. W wyniku ekspertyzy trybuny rozebrano.
Jerzy B. Zembrowski
Żelbetowa płyta balkonowa - po 50 latach zaniedbań. W wyniku ekspertyzy płytę zdemontowano.
Jerzy B. Zembrowski
Hala produkcyjna - zaniedbania w ochronie trwające 40 lat. W wyniku ekspertyzy wstrzymano produkcję, a halę zdemontowano.
Jerzy B. Zembrowski
Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się


2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.