Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!

wykady praktycznej fizyki budowli przez internet


NR 1 Budynki energooszczędne i o prawie zerowym zużyciu energii - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godzin

Od 01 stycznia 2014 r. obowiązują nowe rozporządzenia w budownictwie i nowe wymagania techniczne WT2014 - jako konsekwencja nowelizacji Dyrektywy EPBD. Muszą być drastycznie zmniejszone zapotrzebowania energii pierwotnej przez budynki. Dbając o inwestora i użytkownika, powinno się projektować budynki o jak najmniejszych kosztach eksploatacji i jak najmniejszych kosztach inwestycji. Koniec z projektowaniem "pożeraczy energii" z jedynym kryterium górnych wartości współczynn...NR 2 Ocieplenia ścian murowanych - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

Kiedy przyglądamy się bliżej murowanym budynkom ocieplanym kilka lat temu i wcześniej, często trafiamy na niezadowolonych użytkowników i inwestorów. Budynki tracą zbyt dużo ciepła zimą, a koszty ich eksploatacji nie są wcale niskie. Pomiary wilgotności w przegrodach zewnętrznych takich budynków, wykazują zwykle zwiększoną wilgotność, co świadczy o zachodzącej w nich kondensacji pary wodnej. Spotykamy także domy budowane dawniej, ale docieplone zupełnie niedaw...NR 3 Ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 3 godz.

Wymagania Techniczne WT2017 wymuszają nowe podejście do projektowania i wykonawstwa. Zagadnienia ocieplania fundamentów i podłóg na gruncie, są nadal niedostatecznie rozpoznane. Jedni, na podłogi stosują ocieplenia tej samej grubości, co na ściany - inni, cieńsze - kierując się wyczuciem. Jedni ocieplają fundamenty od zewnątrz, inni od środka lub z obu stron. Rozterki występują też podczas ocieplania fundamentów budynków podpiwniczonych i bez podpiwniczenia. Zupełn...NR 4 Ocieplenia ścian i podłóg domów szkieletowych - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 3 godz.

Ocieplanie ścian i podłóg domów szkieletowych drewnianych i stalowych jest specyficzne. Łatwo zakłócić stan równowagi cieplno-wilgotnościowej i doprowadzić do powstania kondensacji pary wodnej wewnątrz tych przegród, co jest niezwykle niebezpieczne, gdyż prowadzi do procesów gnilnych oraz korozji biologicznej drewna i płyt drewnopochodnych. Zagrzybienie potrafi w błyskawicznym tempie zniszczyć każdy dom i z każdego drewna - także impregnowanego ciśnieniowo. Dlateg...NR 5 Ocieplenia ścian domów z bali - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

Domy z bali budowane są głównie z uwagi na swój klimat i niezaprzeczalny urok. Dopóki ceny energii oraz opału były relatywnie niskie, nic nie zakłócało wyglądu takich domów. Jednakże, coraz wyższe koszty utrzymania, nakazują ściany domów z bali ocieplać, bowiem charakterystyki energetyczne tych domów są dalece niekorzystne. Chcąc zmniejszyć zużycie energii, trzeba kompromisu wyglądu elewacji z ekonomią. Dokonane obserwacje ocieplonych domów na "wyczucie", zw...NR 6 Tarasy nadziemne w budynkach murowanych - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 3 godz.

Jak wskazuje praktyka, najwięcej problemów podczas eksploatacji, sprawiają tarasy przykrywające pomieszczenia ogrzewane. Tarasy takie oprócz cech widokowych i czysto estetycznych, spełniają niezwykle ważną rolę: są zadaszeniem pomieszczeń izolując je od warunków atmosferycznych. Tarasy te z powodu różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym, zmiany temperatur na powierzchni, szoków termicznych, obciążenia ruchem, występowania balustrad, ryni...NR 7 Balkony w budynkach murowanych - projektowanie i wykonawstwo
cena 200 z + 23% VAT
czas: ok. 2 godz.

Balkony, właściwie spełniają cechy czysto estetyczne łamiąc monotonię elewacji budynków. Często także pozwalają być swoistym przyczółkiem widokowym mieszkańcom do kontaktu z otoczeniem. Balkony jednakże, podlegają specyficznym obciążeniom, gdyż w każdej porze roku przyjmują w całej swojej grubości temperaturę otoczenia - latem dodatnią, a zimą ujemną. Dodatkowo, na powierzchni balkonu pojawiają się szoki termiczne, obciążenie ruchem i naprężenia zewn...NR 8 Tarasy i balkony w domach szkieletowych - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 3 godz.

Coraz więcej domów powstaje w konstrukcjach szkieletowych, zarówno drewnianych, jak i stalowych. Daje się też zauważyć pewną bojaźń przed stosowaniem tarasów i balkonów w takich budynkach. Dotyczy to nie tylko projektantów, ale też wykonawców. Jak i wykonać tarasy i balkony? Jak obsadzać balustrady? Jaka hydroizolacja? Czym wykańczać tarasy i balkony?O tym na wykładzie NR 8. Zakres wykładu NR 8:1. Wymagania projektow...NR 9 Tarasy naziemne i ogrodowe - projektowanie i wykonawstwo
cena 200 z + 23% VAT
czas: ok. 2 godz.

Coraz częściej tarasy naziemne pojawiają się w naszym otoczeniu, bowiem doceniana jest niepowtarzalna okazja przebywania blisko otaczającej zieleni ogrodu. Zauważone liczne już usterki takich tarasów, świadczą jednak o po­trzebie przybliżenia istoty ich projektowania i wykonywania. Skąd się biorą problemy z tarasami? Czy stosować hydroizolację?O tym na wykładzie NR 9. Zakres wykładu NR 9:1. Wymagania projektowe i wykonaw...NR 10 Płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych - projektowanie i wykonawstwo
cena 200 z + 23% VAT
czas: ok. 2 godz.

Pomieszczeniami “mokrymi” nazywamy te, w których podczas eksploatacji czasowo występuje woda na posadzce lub ścianach. Do takich pomieszczeń zaliczamy: pralnie, sanitariaty, łazienki, łaźnie, natryski, kabiny, kuchnie domowe i przemysłowe, przebieralnie, hale wokół niecek basenowych, zmywalnie, pomieszczenia inwentarskie, laboratoria, gabinety zabiegowe itp. Występujące na co dzień problemy z eksploatacją pomieszczeń “mokrych”, a także analiza rozwiązań projekto...NR 11 Ocieplenia poddaszy użytkowych - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 3 godz.

Poddasza użytkowe są oddzielone od otoczenia stropem kondygnacji niższej, dachem oraz ściankami kolankowymi i szczytowymi. Pomieszczenia te pracują w specyficznych warunkach i w specyficzny sposób powinny być ocieplane. Rozwiązania projektowe nie zawsze są poprawne - także wykonawstwo. Niby wykonanie ociepleń jest proste, a jednak praktyka mówi co innego. Skąd się biorą problemy z poddaszem? Jak i czym ocieplać? Jak obsadzać okna połaciowe? Jak mocować wiatroizolac...NR 12 Ocieplenia dachów i poddaszy nieużytkowych - projektowanie i wykonawstwo
cena 200 z + 23% VAT
czas: ok. 2 godz.

Poddasza nieużytkowe są stosowane coraz częściej i dotyczą nie tylko domów parterowych typu "bungalow", ale też domów, w których inwestor odkłada użytkowanie poddasza na czas odległy, np. za kilka lat i wiecej. Czym ocieplanie takich poddaszy różni się od poddaszy użytkowych? Co zastosować? Co z wiatroizolacją? O tym na wykładzie NR 12. Zakres wykładu NR 12:1. Nowe wymagania WT2014.2. Fizyka budowli w pigułce: >...NR 13 Ocieplenia stropodachów wentylowanych i niewentylowanych
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

Stropodachy wentylowane i niewentylowane są stosowane od lat. Stropodachy niewentylowane występują w układzie klasycznym i tzw. odwróconym. Wszystkie rodzaje stropodachów muszą być izolowane termicznie i w tym właśnie zakresie popełnia się sporo błędów - zarówno w projekcie, jak i podczas robót. Jakie ocieplenie? Jak ocieplać attyki? Co z ociepleniem kominów? Jaka paroizolacja? Jak uniknąć kondensacji pary wodnej i mostków cieplnych? Co z wentylacją? Co z o...NR 14 Schody wejściowe - projektowanie i wykonawstwo
cena 200 z + 23% VAT
czas: ok. 2 godz.

Schody wejściowe jakie są? Każdy widzi. Spękane lub odspojone płytki szpecą i są utrapieniem dla użytkowników i inwestorów. Skąd się biorą problemy ze schodami? Czy stosować hydroizolację? Czym wykańczać schody?O tym na wykładzie NR 14. Zakres wykładu NR 14:1. Wymagania projektowe i wykonawcze schodów wejściowych.2. Fizyka budowli w pigułce: > skąd wilgoć w gruncie? > rozszerzalność termiczna materi...NR 15 Ocieplenia obiektów zabytkowych - projektowanie i wykonawstwo
cena 500 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

Ocieplenia obiektów zabytkowych są trudnym tematem, bowiem nie może zajść ingerencja w zabytkową strukturę obiektu. Trudno jest godzić poprawę charakterystyki energetycznej obiektu z nienaruszonym stanem elewacji czy wnętrza - choć możliwe. Jak pogodzić wymagania fizyki budowli z wymaganiami konserwatora? Gdzie i jaka termoizolacja?O tym na wykładzie NR 15. Zakres wykładu NR 15:1. Wymagania projektowe i wykonawcze ociepleń ob...NR 16 Ocieplenia budynków wysokich - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

Ocieplenia budynków wysokich podlegają znacznie większym rodzajom obciążeń niż budynków niskich. Silne siły parcia i ssania wiatru, ruchy termiczne warstw ocieplenia oraz wypraw elewacyjnych i trudność w naprawach - wymuszają sporządzenia projektu technicznego ocieplenia. Jak spełnić wymagania fizyki budowli? Jakie ocieplenie? Jak dobrać materiały, by uniknąć kondensacji pary wodnej w ścianach?O tym na wykładzie NR 16. ...NR 17 Hydroizolacje domów jednorodzinnych - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

Hydroizolacja, to jeden z najważniejszych elementów budynku. Zawilgocenia czy zalewania piwnic wodą, destrukcja posadowienia - zawsze są spowodowane błędami, jak nie projektowymi, to wykonawczymi. Hydroizolacja musi być dopasowana do rodzaju podłoża, warunków gruntowo-wodnych, rodzaju termoizolacji oraz rozszerzalności termicznej i wymaganych oporów dyfuzyjnych wobec pary wodnej. Zakres wykładu NR 17:1. Wymagania projektowe i wykonawc...NR 18 Hydroizolacje budynków wysokich - projektowanie i wykonawstwo
cena 400 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

Budynki wysokie są posadawiane na ławach i stopach słupów lub na płytach. Hydroizolacje takich budynków muszą spełniać dużo większe wymagania techniczne i eksploatacyjne niż w domach jednorodzinnych. Głębsze posadowienia, wyższy napór wód gruntowych, większa agresywność wód, przerwy technologiczne, podszybia, odwodnienia punktowe i liniowe, dylatacje konstrukcyjne - to specyficzne uwarunkowania. Jaka hydroizolacja pozioma a jaka pionowa? Jak uszczelniać przejśc...NR 19 Hydroizolacje budynków typu plomba - projektowanie i wykonawstwo
cena 200 z + 23% VAT
czas: ok. 3 godz.

„Plomba” - potocznie określa zabudowę lokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego. Jednym z trudniejszych zagadnień do rozwiązania w takim obiekcie jest podziemna hydroizolacja pionowa i pozioma ścian do siebie przylegających. Jaka i z czego hydroizolacja pozioma i pionowa? Różne typy posadowień.O tym na wykładzie NR 19. Zakres wykładu NR 19:1. Wymagania projektowe i wykonawcze hydroizolacji ...NR 20 Hydroizolacje i posadzki garaży podziemnych - projektowanie i wykonawstwo
cena 400 z + 23% VAT
czas: ok. 4 hodz.

Hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców wyjątkowego podejścia. Jaka hydroizolacja pionowa i pozioma? Jak obsadzać odpływy, wpusty i odwodnienia liniowe? Jakie nawierzchnie posadzek? Jak dylatować?O tym na wykładzie NR 20. Zakres wykładu NR 20:1. Wymagania projektowe i wykonawcze posadzek garaży.2. Fizyka budowli w pigułce: > skąd wilgoć w grun...NR 21 Posadzki przemysłowe pomieszczeń suchych i mokrych - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

W krajach zachodnich od wielu lat obowiązuje zasada, że wszystkie posadzki przemysłowe muszą być poprzedzone projektem technicznym. Posadzki przemysłowe muszą sprostać wielu i to poważnym wymaganiom. Jakie są wymagania stawiane posadzkom? Jak dobierać poszczególne warstwy posadzek? Jakie nawierzchnie?O tym na wykładzie NR 21. Zakres wykładu NR 21:1. Wymagania projektowe i wykonawcze posadzek przemysłowych.2. Fizyka budowli w...NR 22 Posadzki z ogrzewaniem podłogowym - projektowanie i wykonawstwo
cena 200 z + 23% VAT
czas: ok. 2 godz.

Posadzki z ogrzewaniem podłogowym wymagają specyficznego podejścia - zarówno ze strony projektanta, jak i wykonawcy. Problemy z eksploatacją posadzek z ogrzewaniem podłogowym, a także błędy projektowe i wykonawcze, wskazują na potrzebę omówienia zasad projektowania i budowy takich posadzek. Dlaczego odpadają lub pękają nawierzchnie? Jakie podłoże? Jakie kleje i masy fugowe? Jak, gdzie dylatacje?O tym na wykładzie NR 22. ...NR 23 Okładziny kamienne - projektowanie i wykonawstwo
cena 200 z + 23% VAT
czas: ok. 2 godz.

Okładziny z kamienia naturalnego lub sztucznego należą do najbardziej efektownych wykończeń zarówno elewacji, jak i powierzchni użytkowych jak: posadzki zwykłe i ogrzewane, schody wewnętrzne i zewnętrzne, elewacje klejone i wentylowane, parapety itp. Inne są zasady przygotowania podłoża i mocowania okładzin kamiennych niż np. płytek ceramicznych. Inne są zasady ich projektowania. Dlaczego pojawiają się problemy? Jaka hydroizolacja? Dlaczego okładziny pękają? Cz...NR 24 Baseny i pływalnie wykładane płytkami ceramicznymi - projektowanie i wykonawstwo
cena 500 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

Coraz ciekawsze i coraz nowocześniejsze baseny i pływalnie, wymagają dużej wiedzy projektowej i wykonawczej, by obiekt nie sprawiał problemów podczas eksploatacji. Sąkd problemy? Jaka hydroizolacja? Jak obsadzać wpusty ścienne, podłogowe i oświetlenie podwodne? Czym i jak przyklejać płytki? Jakie dylatacje?O tym na wykładzie NR 24. Zakres wykładu NR 24:1. Wymagania projektowe i wykonawcze basenów i pływalni.2. Fizyka b...NR 25 Zbiorniki wody pitnej, pożarowej i technologicznej - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 3 godz.

Zbiorniki wody pitnej (zwykle podziemne), pożarowej w budynkach wysokich oraz wody technologicznej, podlegają specyficznym obciążeniom fizycznym. Wodoszczelność, a w przypadku wody pitnej neutralność wobec wody, to trudne wyzwania. Jak spełnić wymagania fizyki budowli? Jaka hydroizolacja? Jak obsadzać wpusty ścienne, podłogowe, pomosty i drabinki? Jakie dylatacje? Jak zabezpieczyć się przed wodą gruntową?O tym na wykładzie NR 25. ...NR 26 Zbiorniki oczyszczalni ścieków oraz techniczne - projektowanie i wykonawstwo
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 3 godz.

Zbiorniki w oczyszczalniach ścieków oraz chemikaliów podlegają specyficznym obciążeniom fizycznym i chemicznycm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Podczas ich ekplostacji muszą być spełnione liczne wymagania techniczne i technologiczne. Jakie hydroizolacje? Jak obsadzać wpusty, odpływy, pomosty i drabinki? Jakie dylatacje? Jak zabezpieczyć się przed wodą gruntową?O tym na wykładzie NR 26. Zakres wyk...NR 27 Dachy zielone i użytkowe - projektowanie i wykonawstwo
cena 500 z + 23% VAT
czas: ok. 4 godz.

Dachy zielone mają w założeniach tworzyć powierzchnię biologicznie czynną oraz zwiększać powierzchnię użytkową - przy okazji chroniąc przed opadami atmosferycznymi i otoczeniem. Łączą one rolę stropodachów, ochrony cieplnej i ... ogrodów. Z połączenia tak wielu cech, wynika fakt, iż muszą one spełniać wcale nie małą ilość wymagań technicznych i użytkowych. Obserwacje dachów zielonych wskazują, że w wielu przypadkach projekty niestety zawierają błędy,...NR 28 Nowelizacja Dyrektywy EPBD - nowe wymagania WT2017
cena 300 z + 23% VAT
czas: ok. 3 godzin

Nowelizacja Dyrektywy EPBD 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r., została wprowadzona w postaci pakietu wykonawczych trzech rozporządzeń ministerialnych i ustawy o energooszczędności - obowiązujących od 01.01.2014 r. Wprowadzono silne zaostrzenie charakterystyk energetycznych budynków. Ustanowiono niezależną kontrolę świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz kontrolę obowiązkowych okresowych przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach. Wprowadzono ...2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©