porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

błędy projektowe i wykonawcze

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 046

Schody wejściowe z błędami projektowymi i wykonawczymi


Już po roku od oddania do użytku nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ujawniły się pierwsze istotne i szpecące usterki w obrębie murów okalających schody wejściowe na skarpie. Wyprawa mozaikowa pęka, puchnie i ... odpada.


Ogólny widok schodów i murka z odpadającym tynkiem mozaikowym.
Jerzy Zembrowski

Zbliżenie na destrukcję wyprawy mozaikowej.
Jerzy Zembrowski

Jerzy Bogdan Zembrowski

Jakie popełniono błędy? Projektowe czy wykonawcze?
Po przeanalizowaniu projektu okazało się, że pierwszy błąd popełnił projektant. Potem, niestety, powielił go wykonawca. Mury okalające schody oraz biegi schodowe wykonano z betonu posadowionego bezpośrednio w gruncie. Niestety, nie przewidziano i nie wykonano hydroizolacji murków od strony gruntu. Przewidziano natomiast szpachlowanie ze zbrojeniem (jak w metodzie BSO) betonu murków oraz pokrycie mozaikową wyprawą akrylową z grupy tynki mozaikowe.


W rezultacie, wilgoć z gruntu na skutek podciągania kapilarnego wnika w beton (patrz: Kapilarne podciąganie wody) i zimą zamarzając wywołuje znaczne siły odpychające (patrz: Destrukcja materiałów przez lód). Dochodzi do odspajania zarówno warstwy szpachlowej, jak i wyprawy charakteryzujących się znacznym oporem dyfuzyjnym wobec pary wodnej (patrz: Dyfuzja pary wodnej).

Okazało się, że wyprawę mozaikową wykonawca naniósł już po dwóch dniach (zamiast odczekać 7 dni) od wykonania warstwy szpachlowej. Tym sposobem przyczynił się do destrukcji, bowiem po tak krótkim czasie warstwa szpachlowa nie nabrała odpowiedniej wytrzymałości i nie zapewniła wyprawie mozaikowej odpowiedniej przyczepności. Mała przyczepność w stowarzyszeniu z siłami odpychającymi, skutkuje powstawaniem "pęcherzy", odstawania i odpadania wyprawy. Przy okazji stwierdzamy kolejny bubel: brak przykrycia siatki szklanej przez masę szpachlowo-klejową.

patrz także: schody hydroizolacje fizyka budowli fundamenty izolacje przeciwwilgotnościowe błędy projektowe błędy wykonawcze
« powrót
2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©