Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!

o co pytali inni?       porady budowlane

Andrzej R. architekt

dział 308
temat nr 018

oddychanie ścian


... Swego czasu w jakimś artykule zawarł Pan ciekawą wypowiedź na temat nadużywania słowa ‘oddychanie ścian’ oraz konsekwencji odstępstw od projektu budowlanego. W naszej pracowni architektonicznej właśnie te tematy dyskutujemy przy okazji doboru materiałów ściennych. Chciałem ten artykuł odnaleźć, ale nie mogę znaleźć. - Czy byłby Pan uprzejmy wyjaśnić ten problem jeszcze raz?Jerzy Bogdan Zembrowski

Pojęcie "oddychanie ścian" jest rzeczywiście powszechnie w Polsce nadużywane - od wielu już lat. Zostało ono swego czasu wprowadzone do obiegu przez kolorowe pisma pseudo budowlane i handlowców walczących o klienta, aby skuteczniej oddziaływać na wyobraźnię inwestorów, bo do nich głównie skierowane są reklamy wg zasady: kupuj i stosuj, bo budowanie jest proste! Profesjonalistów nie trzeba do niczego przekonywać, a żaden z nich nie używa tego terminu.

 

Oddychanie - jak nazwa wskazuje - mówi o pobieraniu i oddawaniu powietrza i dotyczy istot żywych. Czy zatem, przegroda budynku oddycha? Odpowiedź jest prozaiczna: nie ma w przegrodzie ruchomego organu czyli "płuc" wdychających i wydychających powietrze.

 

Owszem, przez przegrody budowlane odbywa się nieustanna dyfuzja pary wodnej, w dodatku w obie strony. Jednakże, nie ma ten fakt nic wspólnego z oddychaniem. Wymiana ciepła przez przegrodę odbywa się na drodze przewodzenia, promieniowania i konwekcji - zawsze od temperatury wyższej do niższej (patrz: Przejmowanie ciepła, Przenikanie ciepła, Promieniowanie cieplne). Dyfuzja pary wodnej zaś, odbywa się zawsze od ciśnienia cząstkowego pary wodnej wyższego do niższego (patrz: Dyfuzja pary wodnej). Oprócz tego, występuje także infiltracja lub eksfiltracja powietrza przez nieszczelności zależnie od ciśnień powietrza po obu stronach przegrody - także od ciśnienia wyższego do niższego (patrz rozdział 2.10.2. książki).  Kierunek dyfuzji pary wodnej zmienia się tysiące razy w ciągu roku, chociaż zimą generalnie odbywa się na zewnątrz. Ciśnienia cząstkowe pary wodnej zależą od temperatury powietrza (patrz: Powietrze wilgotne).

 

Mamy do czynienia ze ściśle ze sobą powiązanym ruchem ciepła i pary wodnej. Dlatego mówimy o skojarzonym ruchu ciepła i wilgoci. Dopóki para wodna w przegrodzie znajduje się w stanie gazowym, dopóty nic złego się w niej nie dzieje. Jeśli ciśnienie cząstkowe pary wodnej lokalnie osiągnie lub przekroczy ciśnienie nasycenia albo na powierzchni materiału wystąpi temperatura niższa niż temperatura punktu rosy, to para wodna ulegnie skropleniu (patrz: Kondensacja pary wodnej w przegrodach). Wtedy mogą, choć nie muszą, zajść procesy szkodliwe: zamarzanie i szkody z rozsadzania przez lód (patrz: Destrukcja materiałów przez lód) oraz procesy biologiczne: gnicie, pleśnienie, zagrzybienia (patrz: Korozja biologiczna materiałów). Istotą projektowania i wykonawstwa budynków jest - opierając się na fizyce budowli - tak projektować i tak budować poszczególne elementy budynku, aby w żadnym miejscu nie dochodziło do tych procesów szkodliwych.

 

Nie ma więc mowy o oddychaniu przegród, bo ściany mamy nieruchome, zaś jedynym ruchomym zjawiskiem jest przemieszczanie się ciepła i pary wodnej - w jedną czy drugą stronę. Mamy do czynienia z fizyką przegród, a nie ich oddychaniem. Jeżeli ktoś chce podkreślić walory swego produktu, to powinien akcentować jego niski opór dyfuzyjny - jeśli to ma być zaleta. Są przecież potrzebne także produkty o dużym oporze dyfuzyjnym - np. paroizolacje czy powłoki antydyfuzyjne.

patrz także:ruch wilgoci projektowanie
« powrót
2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©