porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

Joanna KK

dział 308
temat nr 743

Zastosowanie współczynnika fRsi do sprawdzenia przegrody


Szanowny Panie, 
mam pytanie dotyczące sprawdzania poprawności rozwiązania przegrody na podstawie Normy PN-EN ISO 13788 pod względem wykraplania się pary na wewnętrznej warstwie z zastosowaniem współczynnika fRsi. W książce Pan pisze że jest to zbyt uproszczona metoda - dlaczego tak jest?

Jerzy Bogdan Zembrowski
Współczynnik fRsi jest tylko wskaźnikiem dającym bardzo przybliżone pojęcie o stanie cieplno-wilgotnościowym danej przegrody. Przed laty wprowadzono go w normie dla ułatwienia wówczas życia projektantom, ale z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach należy kierować się nie nim, lecz obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi z uwzględnieniem warunków rzeczywistych. Oczywiście, projektanci powszechnie lekceważą ten zapis - przez domniemanie uważając, że nie ma uzasadnionych przypadków.

W swojej praktyce, często i gęsto trafiam na przegrody spełniające warunek fRsi wg tej normy oraz wykazujące, że przegroda latem zdoła odparować wilgoć kondensującą w zimie. Jednakże obliczenia w warunkach rzeczywistych często deklasują rozwiązanie takiej przegrody, bowiem zachodzi kondensacja pary w jej wnętrzu i kumulacja wilgoci - co jest przecież niedopuszczalne.
 
W obliczeniach fRsi i metodzie przybliżonej, zakłada się stałą temperaturę średnią w miesiącu na zewnątrz i wewnątrz, stałą średnią wilgotność powietrza na zewnątrz i wewnątrz, niezmienną wartość współczynnika przewodzenia ciepła lambda poszczególnych materiałów przegrody, co jest nieprawdą, gdyż przewodnictwo cieplne materiałów zmienia się wraz z wilgotnością materiału, a ta zmienia się wraz z jego temperaturą. Podobnie, w metodzie przybliżonej zakłada się stałość oporu dyfuzji Sd wobec pary wodnej dla danego materiału, co jest także nieprawdą, gdyż opór dyfuzji zmienia się wraz z wilgotnością materiału.

Jeśli weźmiemy przekrój przegrody, nawet gdy jest ona jednorodna, to w warunkach rzeczywistych w jej przekroju wilgotność materiałów nigdzie nie jest jednakowa (nawet przez chwilę) a zmienna w czasie - w zależności od wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz, prędkości i kierunku wiatru, intensywności świecenia słońca, opadów atmosferycznych i nasiąkliwości materiałów. Dlatego, miarodajnymi są obliczenia dokładne odzwierciedlające rzeczywiste stany, a nie przybliżone. Różnice w wynikach często przekraczają nawet 80% i więcej.
 
Ponadto, obliczeniami należy objąć nie tylko wybrany fragment przegrody, a całą jej geometrię w pomieszczeniu. Może się okazać, że w jednym fragmencie jest spełniony warunek dla fRsi, a w innym sąsiadującym nie jest spełniony. Dzieje się tak w narożach pomiędzy przegrodami czy po obwodzie stolarki.
patrz także:analizy cieplno-wilgotnościowe fizyka budowli projektowanie procesy cieplne i wilgotnościowe projekty budowlane porady architektom porady inżynierom
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.