porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

porady budowlane

Joanna KK

dział 308
temat nr 743

Zastosowanie współczynnika fRsi do sprawdzenia przegrody


Szanowny Panie, 
mam pytanie dotyczące sprawdzania poprawności rozwiązania przegrody na podstawie Normy PN-EN ISO 13788 pod względem wykraplania się pary na wewnętrznej warstwie z zastosowaniem współczynnika fRsi. W książce Pan pisze że jest to zbyt uproszczona metoda - dlaczego tak jest?

Jerzy Bogdan Zembrowski
Współczynnik fRsi jest tylko wskaźnikiem dającym bardzo przybliżone pojęcie o stanie cieplno-wilgotnościowym danej przegrody. Przed laty wprowadzono go w normie dla ułatwienia wówczas życia projektantom, ale z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach należy kierować się nie nim, lecz obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi z uwzględnieniem warunków rzeczywistych. Oczywiście, projektanci powszechnie lekceważą ten zapis - przez domniemanie uważając, że nie ma uzasadnionych przypadków.

W swojej praktyce, często i gęsto trafiam na przegrody spełniające warunek fRsi wg tej normy oraz wykazujące, że przegroda latem zdoła odparować wilgoć kondensującą w zimie. Jednakże obliczenia w warunkach rzeczywistych często deklasują rozwiązanie takiej przegrody, bowiem zachodzi kondensacja pary w jej wnętrzu i kumulacja wilgoci - co jest przecież niedopuszczalne.
 
W obliczeniach fRsi i metodzie przybliżonej, zakłada się stałą temperaturę średnią w miesiącu na zewnątrz i wewnątrz, stałą średnią wilgotność powietrza na zewnątrz i wewnątrz, niezmienną wartość współczynnika przewodzenia ciepła lambda poszczególnych materiałów przegrody, co jest nieprawdą, gdyż przewodnictwo cieplne materiałów zmienia się wraz z wilgotnością materiału, a ta zmienia się wraz z jego temperaturą. Podobnie, w metodzie przybliżonej zakłada się stałość oporu dyfuzji Sd wobec pary wodnej dla danego materiału, co jest także nieprawdą, gdyż opór dyfuzji zmienia się wraz z wilgotnością materiału.

Jeśli weźmiemy przekrój przegrody, nawet gdy jest ona jednorodna, to w warunkach rzeczywistych w jej przekroju wilgotność materiałów nigdzie nie jest jednakowa (nawet przez chwilę) a zmienna w czasie - w zależności od wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz, prędkości i kierunku wiatru, intensywności świecenia słońca, opadów atmosferycznych i nasiąkliwości materiałów. Dlatego, miarodajnymi są obliczenia dokładne odzwierciedlające rzeczywiste stany, a nie przybliżone. Różnice w wynikach często przekraczają nawet 80% i więcej.
 
Ponadto, obliczeniami należy objąć nie tylko wybrany fragment przegrody, a całą jej geometrię w pomieszczeniu. Może się okazać, że w jednym fragmencie jest spełniony warunek dla fRsi, a w innym sąsiadującym nie jest spełniony. Dzieje się tak w narożach pomiędzy przegrodami czy po obwodzie stolarki.
patrz także:analizy cieplno-wilgotnościowe fizyka budowli projektowanie procesy cieplne i wilgotnościowe projekty budowlane porady architektom porady inżynierom
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©