porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

referencje


Ważniejsze tematy z doradztwem technicznym w budownictwie, które zrealizował mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski (chronologicznie):

 
 
20
   ...  
4
 
3
 
2
 
1
 
 
 

Komenda Straży Pożarnej 1993 r. Białystok

Powłoki chemoodporne. Hydroizolacje. Opracowanie dla SP technologii wykonania laminatów chemoodpornych na zbiornikach stalowych na wodę pożarową z wykorzystaniem mas epoksydowo-bitumicznych i włókniny szklanej. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.

Zakłady Mięsne SPOŁEM. 1993 r. Białystok

Żelbet - naprawy. Pomieszczenia mokre. Hydroizolacje. Beton - ochrona. Opracowanie dla ZM SPOŁEM technologii renowacji konstrukcji żelbetowej stropów oraz posadzki przemysłowej w hali produkcji mokrej podczas normalnej eksploatacji z wykorzystaniem systemu PCC oraz mas polimerowo-cementowych i powłok epoksydowych. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Przedmiot opracowania.

Oczyszczalnia Miejska Ścieków. 1993 r. Suwałki

Oczyszczalnia ścieków. Opracowanie technologii betonowania osadników Imhoffa w warunkach zimowych z wykorzystaniem domieszek przyśpieszających wiązanie, uszczelniających i upłynniających beton. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Widok oczyszczalni z lotu ptaka.

Zakłady Mleczarskie WOLA. 1993 r. Warszawa

Pomieszczenia mokre. Posadzki chemoodporne. Hydroizolacje. Opracowanie dla ZM WOLA technologii naprawy posadzki chemoodpornej wyłożonej płytkami ceramicznymi w hali produkcji mokrej podczas normalnej eksploatacji z wykorzystaniem klejów i mas fugowych epoksydowo-bitumicznych. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Zakłady WOLA.

Fabryka POLLENA URODA. 1993 r. Warszawa

Tarasy i balkony. Hydroizolacje. Opracowanie dla TOMBUD Warszawa technologii renowacji istniejącego tarasu widokowego z wykorzystaniem hydroizolacji polimerowo-cementowych, klejenia i fugowania typu flex. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Remontowane budynki fabryki.

HERBAPOL 1993 r. Pruszków

Posadzki betonowe. Opracowanie dla HERBAPOL technologii wzmocnienia i spajania betonowej posadzki przemysłowej z wykorzystaniem żywic epoksydowych. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.

zespół budynków szeregowych ul. Dworska 1993 r. Białystok

Ustalenie przyczyn kompleksowego zaciekania dachów. Analiza cieplno-wilgotnościowa dachów. Opracowanie technologii prac naprawczych.
Obiekt objęty opracowaniem.

Budynek mieszkalny wielorodzinny. 1993 r. Białystok

Fundamenty żelbetowe. Opracowanie dla FADBET Białystok technologii wzmocnienia fundamentów betonowych z wykorzystaniem iniekcji epoksydowej. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.

Zakład Mleczarski. 1993 r. Augustów

Pomieszczenia mokre. Opracowanie dla MPPB Augustów technologii naprawy posadzki w hali produkcji mokrej z wykorzystaniem klejenia i fugowania epoksydowego. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Posadzka ceramiczna w hali produkcyjnej.

Fabryka POLLENA URODA. 1993 r. Warszawa

Posadzki betonowe. Posadzki chemoutwardzalne. Posadzki antypoślizgowe. Opracowanie technologii naprawy i spajania pęknięć posadzek lastrico oraz antypoślizgowego podjazdu do magazynu z wykorzystaniem betonu żywicznego oraz iniekcji epoksydowej. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Budynki fabryki.

Zakład Galwanizerii BIAWAR. 1992 r. Białystok

Opracowanie technologii wykonania powłoki antykorozyjnej o właściwościach chemoodpornych na istniejących instalacjach rurowych i zbiornikach stalowych z wykorzystaniem żywic epoksydowych. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Obiekt z halą objetą opracowaniem.

Ośrodek Wypoczynkowy CPN. 1992 r. Waliły k/Białegostoku

Opracowanie technologii renowacji żelbetowej niecki odkrytego basenu kąpielowego z wykorzystaniem mas typu PCC oraz malarskiej powłoki basenowej. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Przedmiotowy basen.

Zabytkowy dom drewniany z roku 1912. Inwestor prywatny. 1992 r. Ełk

Opracowanie dla firmy SOLAR BIT technologii renowacji ścian, więźby dachowej, pokrycia dachowego, stolarki okienno-drzwiowej i cokołu. Zastosowano technologie firm: Furtenbach i Alfa Bond. Nadzór nad pracami.

Pawilon handlowy POLMOZBYT. 1992 r. Białystok

Opracowanie technologii wykonania posadzki chemoutwardzalnej wraz z podkładem betonowym z wykorzystaniem żywic epoksydowych. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Obiekt handlowy POLMOZBYT.
Wykonana posadzka epoksydowa firmy Furtenbach.

Ośrodek Wypoczynkowy BGŻ. 1992 r. Rajgród

Opracowanie technologii renowacji istniejących posadzek w kuchni i stołówce ośrodka z wykorzystaniem podkładów szybkowiążących oraz hydroizolacji polimerowo-bitumicznych i wyłożenia płytkami ceramicznymi. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Pawilon główny.

Hala produkcyjna. Zakłady Mleczarskie 1992 r. Wysokie Mazowieckie

Opracowanie technologii zamiany zniszczonej nawierzchni z płytek bazaltowych na posadzkę epoksydową na hali produkcji mokrej. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Hala produkcyjna.

Ośrodek Wypoczynkowy CPN. 1992 r. Waliły k/Białegostoku

Opracowanie technologii renowacji ścian i więźby dachowej istniejących drewnianych domów wypoczynkowych. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Przedmiotowe budynki.

Basen rehabilitacyjny w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. 1991 r. Białystok

Opracowanie technologii hydroizolacji basenowej niecki żelbetowej z wykorzystaniem materiałów mineralnych oraz wyłożenia płytkami basenowymi. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Widok szpitala z basenem objetym opracowaniem.

Spółdzielnia Mieszkaniowa RODZINA KOLEJOWA os. Sady Antoniukowskie 1989 r. Białystok

Określenie przyczyn niedogrzewania oraz zaprojektowanie regulacji eksploatacyjnej instalacji c.o. budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej RODZINA KOLEJOWA na os. Sady Antoniukowskie. Nadzór nad pracami.
Obiekty objęte opracowaniem.
Obiekty objęte opracowaniem.

Spółdzielnia Mieszkaniowa RODZINA KOLEJOWA os. "Wysoki Stoczek" 1988 r. Białystok

Określenie przyczyn niedogrzewania oraz zaprojektowanie regulacji eksploatacyjnej instalacji c.o. budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej RODZINA KOLEJOWA na os. "WYSOKI STOCZEK". Nadzór nad pracami.
Budynki objęte opracowaniem.

 
 
20
   ...  
4
 
3
 
2
 
1
 
 
 
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.