porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

prawdy i mity - czyli co mówi fizyka budowli

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 708
temat nr 018

Kto wykonuje charakterystyki energetyczne i analizy c-w?


Na ten temat w kraju krąży mnóstwo niedomówień, "szeptanych tajemnic", a także błędnych opinii. Występują trzy rodzaje działań w kierunku charakterystyk i analiz energetycznych każdego rodzaju budynku. Trzeba odróżnić charakterystykę energetyczną od świadectwa charakterystyki energetycznej oraz analiz cieplno-wilgotnościowych (c-w) i optymalizacyjnych.


  • Charakterystykę energetyczną oraz analizy optymalizacyjne sporządza się w fazie tworzenia projektu budowlanego nowego domu lub poddawanego remontowi albo rozbudowie czy termorenowacji. Używa się do tego albo algorytmu ekonomii w oparciu o wskaźnik NPV, albo normy. Sporządza je projektant lub osoba z nim współpracująca - wg metodologii i obowiązkowo załącza się ją do projektu - zgodnie z rozporządzeniem. Dzięki temu, jeszcze w fazie projektu inwestor może dowiedzieć się jakie będą roczne koszty eksploatacji jego budynku. Charakterystykę taką sporządzić może każdy, kto ukończył studia wyższe o specjalności ogrzewania i wentylacji.
  • Analizy cieplno-wilgotnościowe sporządza się w fazie tworzenia projektu budowlanego nowego domu lub poddawanego remontowi albo rozbudowie. Sporządza się je w oparciu o normę oraz normę, a także normę. Nie ma obowiązku dołączać do projektu samej analizy c-w, ale jest obowiązek załączenia i uwzględnienia w rozwiązaniach jej wyników. Analizy c-w sporządzić może każdy, kto ukończył studia wyższe o specjalności ogrzewania i wentylacji.
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się dopiero po zakończeniu budowy budynku, a przed oddaniem go do użytkowania. Sporządza się je także wg metodologii. Sporządzając świadectwo charakterystyki energetycznej, uwzględnia się parametry techniczne wykonanej konstrukcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne zastosowanego źródła ciepła zasilającego budynek lub część budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyk energetycznych budynków z całej Polski. Wszystkie świadectwa podlegają kontroli jakości ich wykonania. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzić może każdy, kto ukończył studia wyższe o specjalności instalacji sanitarnych lub posiada uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz jest wpisany na listę osób upoważnionych prowadzoną przez Ministerstwo.

Koszt wykonania w/w zakresów zależy od rodzaju i wielkości budynku, jego przeznaczenia, wyposażenia oraz skomplikowalności wyposażenia w systemy grzewczo-wentylacyjne.

> Koszt analizy c-w dla jednej przegrody tracącej ciepło (ściana, fundament+podłoga na gruncie, dach, stropodach, strop nad piwnicą, podłoga podniesiona, taras, balkon) wynosi 400-500 zł netto.

> Koszt charakterystyki energetycznej średniej wielkości domu jednorodzinnego wynosi 800-1000 zł netto.

> Koszt analiz optymalizujących koszty inwestycyjne i eksploatacyjne średniej wielkości domu jednorodzinnego wynosi 2000-3000 zł netto.

> Koszt kompletu w/w analiz dla średniej wielkości domu jednorodzinnego wynosi 5000-6000 zł netto.

> Koszt świadectwa charakterystyki energetycznej dla średniej wielkości domu jednorodzinnego wynosi 1000-1500 zł (jeśli ten sam autor sporządzał charakterystykę energetyczną) lub 1500-2500 zł (w pozostałych przypadkach).


Ceny te wynikają z mojego rozpoznania, a nie wg jakiegokolwiek cennika, bo takowego nie ma.

patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe analizy optymalizacyjne audyty energetyczne projekty budowlane projektowanie porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom
GG

2018-08-05 08:38:23

Kiedyś gdzieś Pan wspominał o ważnej kwestii dotyczącej korzystania z norm do w/w analiz. Czy mógłby Pan przypomnieć z z jakich norm należy korzystać w poszczególnych etapach sporządzania czy: charakterystyk, analiz c-w czy świadectw. Bardzo ważną kwestią jest dla mnie norma z której korzystać przy uwzględnianiu właściwości materiałów (wspominał Pan kiedyś, że do obliczeń nie wolno przyjmować parametrów podawanych na stronach producentów, bo oni podają parametry w warunkach laboratoryjnych, a w rzeczywistości one nigdy nie występują (np.: lambda dla styropianu czy wełny). Czy są przypadki kiedy można wykorzystywać ich dane, czy to tylko marketing. Jeśli tak to po co onie je podają skoro w obliczeniach nigdy ich nie użyjemy.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-08-05 22:50:56

Wyżej wskazałem normy dotyczące charakterystyk i analiz cieplno-wilgotnościowych - to są aktywne linki. Wystarczy na nie najechać i pokażą się ich pełne numery i tytuły norm.

Odnośnie współczynników przewodzenia ciepła, mam w planie to opisać szerzej w tej zakładce. Na razie proszę skorzystać z rozdziału 1.4.2. w książce, gdzie opisuję to zagadnienie.
Piotrek

2018-08-15 22:48:20

Rozumiem że zlecając wykonanie projektu indywidualnego mam prawo żądać ww kompletu analiz bez dodatkowych opłat?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-08-15 23:53:28

Zlecając sporządzenie projektu budowlanego radzę uczynić to na piśmie i nie korzystać ze wzoru umowy podsuwanej, lecz samemu na kartce papieru napisać tylko jedno zdanie:

"Zlecam sporządzenie projektu budowlanego domu jednorodzinnego  zgodnie z rozporządzeniem
na działce nr ... Kwota ...... będzie zapłacona po zaakceptowaniu projektu przez zlecającego w ciągu .... dni od odebrania projektu".

Akceptacja ma polegać na tym, że Pan sprawdzi czy projekt zawiera analizy c-w, ekonomiczne, charakterystykę energetyczną oraz rysunki detali. Jeśli czegoś brak, nie płacić, aż będzie projekt kompletny.

Nie bardzo rozumiem pojęcia "dodatkowych opłat". Projekt jest jeden i jedna za niego ma być cena. Jeśli półprodukt, jakich jest zatrzęsienie na rynku kosztować ma np. 12 tys. zł netto, to analizy powinny podnieść koszt o 4-5 tys. zł netto (czyli o koszt analiz). Jednakże, to przykład, bo może być tak, że projektant poda koszt kompletnego projektu wraz z analizami. Na wszelki wypadek, warto najpierw zapoznać się ze wskazanym rozporządzeniem, by wiedzieć co ma zawierać projekt albo na wszelki wypadek przy uzgadnianiu ceny się upewnić, czy projekt będzie kompletny i zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Chyba opiszę ten problem oddzielnie pod zakładką "prawdy i mity", bo nadal większość architektów posługuje się już nieaktualnym terminem "projekt do uzyskania pozwolenia na budowę". 
Tomek B.

2019-01-15 11:55:06

Odnośnie obliczeń c-w pisze Pan:
"Nie ma obowiązku dołączać do projektu samej analizy c-w, ale jest obowiązek załączenia i uwzględnienia w rozwiązaniach jej wyników."

Co ma Pan na myśli "obowiązek załączenia"? W jakiej formie ma to być przedstawione w projekcie? Oraz jak można wymusić na projektancie wykonanie ich?( wystarczy jak poproszę o podanie oporów dyfuzji każdej warstwy przegród?)
Jerzy Bogdan Zembrowski

2019-01-15 22:29:22

Dzięki analizie c-w uzyskujemy konkretne wartości oporu dyfuzji Sd każdej warstwy oraz wartości współczynników oporu dyfuzji wobec pary wodnej mi. Wartości te projektant zobowiązany podać w projekcie, tj. przede wszystkim w części rysunkowej w oznaczeniu do przekrojów przegród. Dzięki temu, podczas budowy będą zastosowane materiały spełniające to co analizy wykazały, co zapewni wykluczenie kumulacji kondensacji pary wodnej w przegrodach, a w przegrodach z drewnem (dach, ściany szkieletowe, stropy) wyeliminuje kondensację pary.

Jak wymusić? Projektant sam powinien przestrzegać przepisy prawne, ale jeśli zaniedbał, to należy zwrócić się na piśmie, by je spełnił i zacytować numer z przepisu z rozporządzenia
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.