porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej otrzymania.
pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
  
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 1
T.T.

dział 308
temat nr 181

Stary budynek szkoły - renowacja tynku zewnętrznego


Ściana szkoły wykonana jako mur mieszany (cegła ceramiczna pełna+piaskowiec), brak hydroizolacji pionowej i poziomej fundamentu. Budynek niepodpiwniczony.
1. Czy widoczne na ścianach ciemniejsze plamy powstały w wyniku podciągania kapilarnego i/lub wody rozbryzgowej?
Zaproponowano, iż do poziomu stropu nad parterem zostaną wykonane tynki renowacyjne, zaś powyżej zwykłe tynki cementowo-wapienne. Całość zostanie pomalowana farbą silikonową. Ze względu na nie wysoki budżet inwestora, wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji nie wchodzi w grę - również i pionowej hydroizolacji.

2. Czy połączenie obu rodzajów tynku wymaga zastosowania dylatacji poziomej? Czy współczynnik rozszerzalności termicznej obu rodzajów tynku jest zbliżony? Czy wskazane jest zastosowanie tynków mineralnych fabrycznie przygotowanych zamiast stosowania zwykłych tynków cementowo-wapiennych?
3. Czy pomalowane takie tynki farbą silikonową będą dawać różny odcień? Czy przed pomalowaniem należy całość pokryć gładzią szpachlową wchodzącą w skład systemu tynków renowacyjnych?
Wokół budynku wykonano oddzielenie kanałem od warstwy gruntu, które miało stanowić panaceum na zawilgocone już wcześniej mury.
4. W jaki sposób zakończyć warstwę tynku renowacyjnego tuż przy poziomie terenu? Czy tynk może stykać się z poziomem terenu (opaska żwirowa, płyta betonowa)? Czy tynk renowacyjny wykazuje podciąganie kapilarne?
5. Czy wskazana jest rozbiórka wykonanego kanału i wykonania opaski żwirowej?
6. Czy przy zastosowanym tynku renowacyjnym pomalowanym farbą silikonową, w strefie cokołu nie będzie dochodzić do zabrudzeń wskutek odbijających się kropel deszczu od płyty betonowej? W jaki sposób powinna być wyprofilowana ta płyta betonowa?
Od wewnątrz w pomieszczeniach brak jakichkolwiek śladów wskazujących na zawilgocenie.


nr 1 Widok szkoły.
autor: T.T.
nr 2 Zbliżenie na ściany parteru.
autor: T.T.
Odpowiedź płatna
patrz także: renowacje fundamenty cokoły elewacje tynki zewnętrzne fizyka budowli ochrona elewacji osuszanie bydynków porady architektom porady wykonawcom porady inżynierom

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej otrzymania.
2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.