porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

referencje


Ważniejsze tematy z doradztwem technicznym w budownictwie, które zrealizował mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski (chronologicznie):

 
 
20
   ...  
16
 
15
 
14
 
13
 
12
   ...  
1
 
 

kamienica śródmiejska 2004 r. Bydgoszcz

Renowacje murów zasolonych. Odgrzybianie. Opracowanie dla ZACHEM Bydgoszcz technologii renowacji, odgrzybiania i osuszania zasolonych ścian klatki schodowej w kamienicy. Zastosowano technologię firmy Torggler i Remmers.

hala przemysłowa KOMBUD 2004 r. Radom

Hydroizolacje wewnętrzne. Posadzki przemysłowe. Opracowanie czterech wariantów wykonania wzmocnienia istniejącej posadzki betonowej oraz jej zabezpieczenia chemoodpornego. Zastosowano technologię firmy Torggler.

dom jednorodzinny 2004 r. Wałbrzych

Hydroizolacje zewnętrzne. Fundamenty. Opracowanie technologii wykonania izolacji przeciwwilgociowej zawilgoconych ścian fundamentowych zbudowanych z bloczków betonowych. Zastosowano technologię firmy Torggler.

Hala Magazynowa Produktów Spożywczych 2004 r. Chojnice

Posadzki betonowe. Hydroizolacje wewnętrzne. Opracowanie dla KAPARIS Chojnice technologii wykonania posadzki betonowej w hali magazynowej produktów spożywczych obsługiwanej przy pomocy wózków magazynowych, widłowych i paletowych. Zastosowano technologię zacierania i wzmacniania proszkowego oraz uszczelniania dylatacji firmy Torggler.

Salon Sprzedaży OPEL 2004 r. Siedlce

Posadzki betonowe. Hydroizolacje wewnętrzne. Opracowanie dla INWESTBUD Siedlce technologii wykonania izolacji przeciwwilgociowej posadzek betonowych leżących bezpośrednio na gruncie. Zastosowano technologię firmy Torggler.

Szpital Matki Polki 2004 r. Łódź

Posadzki betonowe. Posadzki pomieszczeń mokrych. Hydroizolacje wewnętrzne. Opracowanie dla INBUD Łódź w dwóch wariantach koncepcji rozwiązania renowacji posadzek opartych na stropach żelbetowych, w których stwierdzono „klawiszowanie” płyt.

dyskusja techniczna na temat ocieplania obiektów zabytkowych

Ocieplenia i docieplenia. Renowacje murów zasolonych. Obiekty zabytkowe. Analiza dla INWESTPROJEKT Wrocław zjawisk cieplno-wilgotnościowych i przemarzania ścian zewnętrznych w obiektach zabytkowych. Opisano kryteria doboru warstw izolacji termicznych i dyfuzji pary wodnej. Opisano zagadnienia izolacji przeciwwilgociowych w strefie podziemnej i cokołowej.

budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Akademicka 2004 r. Białystok

Ocieplenia i docieplenia. Renowacje murów zasolonych. Analiza przyczyn zawilgoceń i przemarzania ścian zewnętrznych, analiza cieplno-wilgotnościowa przegród oraz opracowanie dla Zarządu Mienia Komunalnego Białystok zakresu prac renowacyjnych.

most żelbetowy nad potokiem Szczawnik 2004 r. Wałbrzych

Beton - ochrona. Drenaże. Hydroizolacje. Kotwienia. Obiekty drogowe. Odwodnienia. Powłoki chemoodporne. Projekty wykonawcze. Analiza projektu budowlanego wykonawczego. Opracowanie dla SIR-BUD Wałbrzych technologii wykonania: hydroizolacji mostowej, złącza kompensacyjnego, kotwienia barier i poręczy, kotwienia krawężników, warstwy drenażowej, zabezpieczeń antykarbonatyzacyjnych, zabezpieczenia chodników dla pieszych, uszczelnienia sączków odwadniających. Zastosowano technologie Torggler-Ekor oraz VEDAG.
Most objęty opracowaniem.

Rzeźnia - rozbudowa i modernizacja 2004 r. Rzepniki k/Białegostoku

Odwodnienia. Posadzki antypoślizgowe. Posadzki betonowe. Posadzki pomieszczeń mokrych. Opracowanie koncepcji rozwiązania posadzek w rzeźni w aspekcie wymagań Unii Europejskiej. Opracowanie dla TARBOJ-TARASIUK Zabłudów technologii wykonania posadzek antypoślizgowych, chłodni, mroźni, w pomieszczeniach mokrych oraz dylatacji. Zastosowano technologię firmy Torggler-Ekor.

budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Obrońców Warszawy 2004 r. Ożarów Mazowiecki

Hałasy i tłumienie. Analiza przyczyn występowania nadmiernych hałasów w mieszkaniach wszystkich kondygnacji budynku. Opracowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej Ożarów Mazowiecki technologii eliminacji źródeł hałasów oraz zabezpieczeń. Nadzór nad pracami.

budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Poniatowskiego 2004 r. Ożarów Mazowiecki

Hałasy i tłumienie. Analiza przyczyn występowania nadmiernych hałasów w mieszkaniach parteru. Opracowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej Ożarów Mazowiecki technologii eliminacji źródeł hałasów oraz zabezpieczeń. Nadzór nad pracami.

Seminarium Duchowne 2004 r. Łódź

Elewacje. Fundamenty. Hydroizolacje. Obiekty zabytkowe. Ocieplenia i docieplenia. Renowacje murów zasolonych. Opracowanie dla IMABUD Łódź specyfikacji warunków wykonania i odbioru robót związanych z renowacją, osuszaniem i hydroizolacją murów piwnic budynku w dwóch wariantach: dla małego i dużego zawilgocenia i zasolenia murów. Wykonano analizę cieplno-wilgotnościową przegród piwnicznych. Zastosowano technologię firmy Torggler-Ekor.
Budynek objęty opracowaniem.

przejście podziemne dla pieszych pod ulicą 2004 r. Dzierżoniów

Beton - ochrona. Obiekty drogowe. Powłoki chemoodporne. Żelbet - naprawy. Opracowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich Wrocław technologii wykonania zabezpieczenia przejścia podziemnego przed karbonatyzacją oraz graffiti w dwóch wariantach. Zastosowano technologie firm: Torggler-Ekor oraz Remmers.

dom mieszkalny 2004 r. Gdynia

Beton - ochrona. Powłoki chemoodporne. Żelbet - naprawy. Opracowanie dla POLKAT Gdynia technologii renowacji wykonania betonowej wanny awaryjnego zbierania oleju opałowego w kotłowni olejowej. Zastosowano technologię firmy Torggler-Ekor.

dom dwurodzinny 2004 r. Radzymin

Ocieplenia i docieplenia. Pokrycia dachowe. Opracowanie technologii renowacji i ocieplenia stropodachu w dwóch wariantach: renowacji istniejącego pokrycia papą bitumiczną oraz generalnego remontu. Zastosowano technologie firm: Vedag, Torggler-Ekor, Essmann.

kompleks mieszkalno-usługowo-garażowy 2004 r. Kraków

Hydroizolacje. Odwodnienia. Tarasy i balkony. Żelbet - naprawy. Garaże. Ustalenie przyczyn przecieków tarasów do garażu, odpadania płytek z tarasu i schodów oraz nadmiernej śliskości płytek. Opracowanie technologii renowacji tarasów i schodów. Zastosowano technologię firm: Torggler-Ekor i Murexin.
Element objęty opracowaniem.
Element objęty opracowaniem.

dom jednorodzinny 2004 r. Warszawa

Hydroizolacje. Beton - ochrona. Sadzawki i oczka wodne. Opracowanie dla Pracownia Architektury Krajobrazu Sulejówek projektu wykonawczego w zakresie technologii wykonania hydroizolacji i zabezpieczeń kaskady ogrodowej. Zastosowano technologie firmy Torggler-Ekor.

dom jednorodzinny 2004 r. Warszawa-Łomianki

Domy jednorodzinne. Hydroizolacje. Ocieplenia i docieplenia. Odwodnienia. Tarasy i balkony. Zbadanie przyczyn przeciekania tarasów oraz opracowanie technologii ich remontu. Zastosowano technologię firmy Torggler-Ekor.

os. mieszkaniowe DERBY V 2004 r. Warszawa

Elewacje. Fundamenty. Hydroizolacje. Ocieplenia i docieplenia. Pokrycia dachowe. Tarasy i balkony. Projekty wykonawcze. Opracowanie dla INWESTPROJEKT Białystok technologii do projektu wykonawczego w zakresie: wykończenia i izolacji balkonów i tarasów, hydroizolacji poziomych i pionowych posadowienia, izolacji parochronnych, gzymsów stropodachu oraz elewacji w budynkach A, B, C, D, E, F, G oraz pawilonie usługowym. Zastosowano technologie firmy Torggler-Ekor.


 
 
20
   ...  
16
 
15
 
14
 
13
 
12
   ...  
1
 
 
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.