porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

referencje


Ważniejsze tematy z doradztwem technicznym w budownictwie, które zrealizował mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski (chronologicznie):

 
 
20
   ...  
7
 
6
 
5
 
4
 
3
   ...  
1
 
 

Zakłady Graficzne ul. Tamka 1997 r. Warszawa

Fundamenty. Opracowanie technologii wykonania błyskawicznego fundamentowania pod 12-tonowe maszyny drukarskie z wykorzystaniem betonu z żywic epoksydowych. Zastosowano technologię firmy Remmers.

Poczta Polska ul. Warszawska 1997 r. Białystok

Posadzki betonowe. Opracowanie technologii renowacji posadzki na stropie i podkładzie drewnianym z wykorzystaniem jastrychu zbrojonego lekkiego oraz wyłożenia płytkami ceramicznymi. Zastosowano technologię firm: Uzin oraz Kerakoll.
widok gmachu Poczty Polskiej.

budynek mieszkalny „bliźniak” ul. Mickiewicza 1997 r. Białystok

Hydroizolacje. Drenaże. Ustalenie przyczyn zawilgoceń piwnic oraz opracowanie technologii hydroizolacji pionowych, poziomych oraz drenażu opaskowego z wykorzystaniem systemu polimerowo-bitumicznego. Zastosowano technologie firm: Remmers i Aco.
Obiekt objęty opracowaniem.

zabytkowa z roku 1923 wodociągowa wieża ciśnień 1997 r. Białystok

Obiekty zabytkowe. Beton - ochrona. Żelbet - naprawy. Hydroizolacje. Pokrycia dachowe. Opracowanie dla PKZ Warszawa Oddział Białystok technologii kompleksowej renowacji zabytkowej żelbetowej wieży ciśnień w zakresie: iniekcji spękań, renowacji i zabezpieczeń betonu, renowacji pokrycia dachowego oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Zastosowano technologię firmy Remmers oraz zamiennie firmy Schomburg.
Widok zabytkowej wieży ciśnień.

Zakłady Graficzne ul. Tamka 1997 r. Warszawa

Obiekty zabytkowe. Elewacje. Opracowanie dla PKZ Warszawa Oddział Białystok technologii kompleksowej renowacji elewacji budynku zabytkowego z uwzględnieniem zasolenia. Zastosowano technologię firmy Remmers.

Ośrodek Zarybieniowy 1997 r. Ruciane Nida

Zbiorniki wody pitnej. Hydroizolacje. Kotwienia. Opracowanie dla ZIB Suwałki technologii kotwienia, przepustów rurociągów oraz hydroizolacji wewnętrznych zbiorników betonowych z wykorzystaniem betonu żywicowego, krzemionkowania oraz uszczelniających mas wodoodpornych. Zastosowano technologię firmy Remmers.

Budynek biurowy EKOINSBUD 1997 r. Bielsk Podlaski

Pokrycia dachowe. Opracowanie technologii renowacji pokrycia dachu z papy bitumicznej z wykorzystaniem kitów, mas i emulsji polimerowo-bitumicznych odpornych na UV. Zastosowano technologię firmy Remmers.

Stacja Uzdatniania Wody Szpitala Wojewódzkiego 1997 r. Ostrołęka

Projekty wykonawcze. Zbiorniki wody pitnej. Dachy zielone. Hydroizolacje. Drenaże. Konsultacja dla BETON-STAL Ostrołęka projektu wykonawczego w zakresie: fundamentowania, betonowania zbiorników wody pitnej, dylatacji oraz zielonego dachu. Opracowanie technologii wykonania zbiorników oraz hydroizolacji zewnętrznych i wewnętrznych zbiorników z wykorzystaniem domieszek upłynniająco-uszczelniających beton, mas uszczelniających polimerowo-cementowych, polimerowo-bitumicznych oraz systemu drenarsko-zabezpieczającego. Zastosowano technologie firm: Remmers i Aco.

Urząd Skarbowy 1997 r. Łomża

Pokrycia dachowe. Pomieszczenia mokre. Hydroizolacje. Opracowanie dla Łomżyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego technologii renowacji dachu krytego papą bitumiczną z wykorzystaniem mas polimerowo-bitumicznych oraz technologii wyłożenia ceramiką łazienek z wykorzystaniem płynnej folii oraz kleju i fug typu flex. Zastosowano technologie firm: Remmers, Kerakoll i Murexin.

Fabryka COCA-COLA 1997 r. Mińsk (Białoruś)

Pokrycia dachowe. Opracowanie dla UNIBUD S.A. Bielsk Podlaski technologii renowacji pokrycia dachowego nad halą produkcyjną z pap termozgrzewalnych z wykorzystaniem emulsji polimerowo-bitumicznej odpornej na UV. Zastosowano technologię firmy Remmers.

YTONG 1997 r. Ostrołęka

Posadzki betonowe. Opracowanie dla BETON-STAL Ostrołęka technologii naprawy spękanej posadzki betonowej wraz z renowacją dylatacji w hali produkcyjnej z wykorzystaniem żywicy konstrukcyjnej epoksydowej oraz wypełniaczy systemowych. Zastosowano technologię firmy Remmers.

POLMOS 1997 r. Białystok

Pomieszczenia mokre. Hydroizolacje. Posadzki chemoodporne. Opracowanie technologii wzmocnienia podłoża betonowego i wykonania hydroizolacji posadzki chemoodpornej w hali produkcji mokrej z wykorzystaniem systemu typu PCC, krzemionkowania oraz mas polimerowo-bitumicznych. Zastosowano technologie firm: Remmers, Kerakoll i Murexin.
Obiekt objęty opracowaniem.

Szkoła Podstawowa 1997 r. Narewka

Elewacje. Opracowanie dla BPPB Bielsk Podlaski technologii wykonania cokołu budynku szkoły wraz z impregnacją oraz murowania cegłą licową z wykorzystaniem krzemionkowania, preparatów siloksanowych oraz domieszek napowietrzających beton. Zastosowano technologię firmy Remmers.

Zespół Opieki Zdrowotnej 1997 r. Dąbrowa Białostocka

Beton - ochrona. Opracowanie technologii impregnacji betonowej kostki brukowej i płyt chodnikowych z wykorzystaniem mineralizacji wgłębnej. Zastosowano technologię firmy Remmers.

Kotłownia przemysłowa 1997 r. Ostrołęka

Pokrycia dachowe. Opracowanie dla Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu BETON-STAL Ostrołęka technologii renowacji istniejącego pokrycia z papy bitumicznej z wykorzystaniem systemu polimerowo-bitumicznego odpornego na UV. Zastosowano technologię firmy Remmers.

HERBAPOL ul. Składowa 1997 r. Białystok

Posadzki betonowe. Opracowanie dla HERBAPOL technologii wzmocnienia i renowacji betonowej posadzki przemysłowej z wykorzystaniem żywic epoksydowych. Zastosowano technologię firmy Furtenbach.
Obiekt objęty opracowaniem.

Fabryczna Oczyszczalnia Ścieków 1997 r. Mińsk (Białoruś)

Oczyszczalnia ścieków. Powłoki chemoodporne. Opracowanie dla EKOINSBUD Bielsk Podlaski technologii betonowania zbiorników osadnika ścieków z wykorzystaniem domieszek upłynniających i uszczelniających oraz zabezpieczeń chemoodpornych przed ściekami. Zastosowano technologię firmy Remmers.

Parafia Rzymskokatolicka 1997 r. Dobrzyniewo Kościelne

Pokrycia dachowe. Powłoki chemoodporne. Opracowanie technologii malowania renowacyjnego pokrycia dachu kościoła z blachy stalowej ocynkowanej z wykorzystaniem podkładu epoksydowego oraz farby akrylowej. Zastosowano technologię firmy Remmers.

Zakład Produkcji Spożywczej BETEX 1997 r. Knyszyn

Posadzki betonowe. Beton - ochrona. Opracowanie renowacji dylatacji w istniejących posadzkach lastrico wraz z naprawami miejscowymi z wykorzystaniem mas typu PCC oraz epoksydowej impregnacji posadzki lastrico w hali produkcji mokrej. Zastosowano technologię firmy Remmers.

PRONAR NAREW 1997 r. Narew k/Białegostoku

Żelbet - naprawy. Beton - ochrona. Opracowanie technologii renowacji stropów i słupów żelbetowych z wykorzystaniem mineralnego systemu typu PCC oraz powłoki akrylowej. Zastosowano technologię firmy Remmers.


 
 
20
   ...  
7
 
6
 
5
 
4
 
3
   ...  
1
 
 
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.