porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!
ABC fizyki budowli - znaleziono 1

dyfuzja pary wodnej
pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.zjawisko...

cechy fizyczne - znaleziono 2

opór dyfuzji wobec pary wodnej
pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często...

paroprzepuszczalność
pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. paroprzepuszczalność...

porady budowlane - znaleziono 6

temat nr 18 oddychanie ścian
... i wydychających powietrze.  owszem, przez przegrody budowlane odbywa się nieustanna dyfuzja pary wodnej, w dodatku w obie strony. jednakże, nie ma ten fakt nic wspólnego z oddychaniem. wymiana ciepła przez przegrodę odbywa się na drodze przewodzenia, promieniowania i...

temat nr 38 wysychanie ściany jednowarstwowej
... występuje wysychanie z wilgoci, ale często dochodzi wzrostu wilgotności z powodu kondensacji pary wodnej (patrz: kondensacja pary wodnej w przegrodach oraz rozdział 2.5.9. w książce), co podnosi wilgotność tych warstw ściany (patrz: wilgotne materiały budowlane) oraz prowadzi do...

temat nr 250 Paroizolacja na poddaszu potrzebna, czy nie?
... czy potrzebna jest paroizolacja w przegrodach oraz jaki ma być jej wymagany opór dyfuzji wobec pary wodnej (patrz: dyfuzja pary wodnej), decyduje wyłącznie analiza cieplno-wilgotnościowa dla danej przegrody. tylko analiza może wykazać, że paroizolacja jest zbędna. zwykle jednak jest...

temat nr 432 Podłogi w przechowalniach, mroźniach i chłodniach
... kierunek przepływu ciepła, tj. od zewnątrz do wewnątrz. taki sam też kierunek wykazuje dyfuzja pary wodnej i innych gazów. odwrotny jest także cel takich pomieszczeń, bo w mieszkaniach dążymy do utrzymania wyższej temperatury niż na zewnątrz zimą, zaś w chłodniach...

temat nr 451 Gładkie szalunki stropowe, by uniknąć tynkowania
... tynku cem-wapiennego grubości 1,5 cm, zatem można zamieniać., gdyż nie będzie zakłócona dyfuzja pary wodnej. ...

temat nr 615 Analizy c-w przegróód w miejscach niejednorodnych
... stojącymi, podpierającymi, elementami betonowymi, betonowymi opaskami gdzie nie ma przenikania pary wodnej (chyba że jest a mi się źle wydaje)? jak wówczas wyliczyć elewacje na takich elementach aby nie powstało na nich życie? czy stosuje się na nich taką samą wyprawę jak dla...

z życia wzięte- znaleziono 1

temat nr 8 Fatalne ocieplenie ścian parteru plebanii
... całej wysokości parteru widać było wyraźne ślady po wypływającym ze ścian kondensacie pary wodnej - w kolorze szarym i zielonym. wszystko to nie tylko poważnie szpeciło elewację, ale dostarczało problemów. we wszystkich pomieszczeniach piętra (część mieszkalna) zimą...

prawdy i mity- znaleziono 1

temat nr 19 Skąd się biorą błędy w budynkach?
... nich raportach albo wynikach podawanych w kt. nie ma znaczenia,że w kt stoi slogan typu "dobra dyfuzja pary" - to informacja dla koła gospodyń wiejskich. dla inżynierów ma być konkretna wartość albo współczynnika oporu dyfuzji "mi", albo wartość oporu sd oraz grubość warstwy....

komentarze- znaleziono 2

porady budowlane - komentarz do tematu nr 155
właśnie ma być układ warstw. zagrożenia kondensacją pary w warstwach nie będzie jeśli warstwy nadziemne w strefie cokołowej będą wykonane zgodnie z rysunkiem 1.9.-22. tą strefą właśnie będzie odbywać się dyfuzja pary wodnej z wnętrza na...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 475
... wyższej niż 40 c muszą mieć zabezpieczenie przed dyfuzją tlenu (identyczne zjawisko jak dyfuzja pary wodnej patrz: dyfuzja pary wodnej oraz rozdział 2.5.9. w książce). zatem, rury w instalacji ogrzewań podłogowych powinny być klasy "4", ale rury instalacji c.w.u. oraz grzejnikowe...

2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©