porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom
ABC fizyki budowli - znaleziono 1

dyfuzja pary wodnej
pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.zjawisko...

cechy fizyczne - znaleziono 2

opór dyfuzji wobec pary wodnej
pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często...

paroprzepuszczalność
pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. paroprzepuszczalność...

porady budowlane - znaleziono 12

temat nr 18 Czy ściany oddychają?
... i wydychających powietrze.  owszem, przez przegrody budowlane odbywa się nieustanna dyfuzja pary wodnej, w dodatku w obie strony. jednakże, nie ma ten fakt nic wspólnego z oddychaniem. wymiana ciepła przez przegrodę odbywa się na drodze przewodzenia, promieniowania i...

temat nr 38 Wysychanie ściany jednowarstwowej murowanej
... występuje wysychanie z wilgoci, ale często dochodzi wzrostu wilgotności z powodu kondensacji pary wodnej (patrz: kondensacja pary wodnej w przegrodach oraz rozdział 2.5.9. w książce), co podnosi wilgotność tych warstw ściany (patrz: wilgotne materiały budowlane) oraz prowadzi do...

temat nr 250 Paroizolacja na poddaszu potrzebna, czy nie?
... czy potrzebna jest paroizolacja w przegrodach oraz jaki ma być jej wymagany opór dyfuzji wobec pary wodnej (patrz: dyfuzja pary wodnej), decyduje wyłącznie analiza cieplno-wilgotnościowa dla danej przegrody. tylko analiza może wykazać, że paroizolacja jest zbędna. zwykle jednak jest...

temat nr 432 Podłogi w przechowalniach, mroźniach i chłodniach
... kierunek przepływu ciepła, tj. od zewnątrz do wewnątrz. taki sam też kierunek wykazuje dyfuzja pary wodnej i innych gazów. odwrotny jest także cel takich pomieszczeń, bo w mieszkaniach dążymy do utrzymania wyższej temperatury niż na zewnątrz zimą, zaś w chłodniach...

temat nr 451 Gładkie szalunki stropowe, by uniknąć tynkowania
... tynku cem-wapiennego grubości 1,5 cm, zatem można zamieniać., gdyż nie będzie zakłócona dyfuzja pary wodnej. ...

temat nr 615 Analizy c-w przegróód w miejscach niejednorodnych
... stojącymi, podpierającymi, elementami betonowymi, betonowymi opaskami gdzie nie ma przenikania pary wodnej (chyba że jest a mi się źle wydaje)? jak wówczas wyliczyć elewacje na takich elementach aby nie powstało na nich życie? czy stosuje się na nich taką samą wyprawę jak dla...

temat nr 797 Ściany szkieletowe bez analiz c-w
... i jest duża szansa że w połączeniu ze szczeliną wentylacyjną doprowadzi do kondensacji pary wodnej na wewnętrznej stronie płyty osb. mam pytanie czy istnieje coś takiego jak wentylacja dyfuzyjna, czy jest to zjawisko które może mieć wpływ na klimat w pomieszczeniach, czy...

temat nr 1188 Radon w domach i jak się przed nim chronić jeszcze podczas budowy?
... domu przed radonem. ponieważ radon jest gazem, to jego przemieszczanie się jest identyczne jak pary wodnej, tj. przez dyfuzję (patrz: dyfuzja pary wodnej). identyczny jest też sposób na ograniczenie tej dyfuzji. im dany materiał stawia większy opór dyfuzji wobec pary wodnej, tym...

temat nr 1290 Styropian grafitowy a inne styropiany
... do budynku (piece, kocioł, pompa ciepła, pv itd.).b). konieczność przeanalizowania dyfuzji pary wodnej przez każdą przegrodę tracącą ciepło (ściany, stropy, podłogi na gruncie, dachy, stropodachy, tarasy itd.), by wykluczyć kumulację wilgoci z tytułu kondensacji w nich pary...

temat nr 1864 Termin "materiał otwarty dyfuzyjnie" - jak czytać?
... o niczym nie mówi, a ściślej mówi, że dany materiał nie blokuje całkowicie przepływu pary wodnej. tyle, że to nie stanowi żadnej informacji technicznej, lecz wyłącznie marketingową dla "typowego" klienta-dyletanta. w inżynierii jedynym parametrem mówiącym o...

temat nr 1880 Warstwy tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym
... tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym! taras nad takim pomieszczeniem uczestniczy w dyfuzji pary wodnej przemieszczającej się z wnętrza na zewnątrz do otoczenia. o ile latem taka dyfuzja nie czyni nic złego, to w okresie sezonu grzewczego łatwo może dojść do kondensacji pary...

temat nr 1912 Wymagany opór dyfuzji Sd dla paroizolacji
... też nie jest dobra, a jeśli tak, to z jakiego powodu. z góry dziękuję. podczas dyfuzji pary wodnej w warunkach stacjonarnych przez przegrodę jednorodną w całym jej przekroju ciśnienie cząstkowe pary na ogół zmienia się w sposób jednakowo zmienny i wtedy nigdzie nie...

z życia wzięte- znaleziono 1

temat nr 8 Fatalne ocieplenie ścian parteru plebanii - studium przypadku
... całej wysokości parteru widać było wyraźne ślady po wypływającym ze ścian kondensacie pary wodnej - w kolorze szarym i zielonym. wszystko to nie tylko poważnie szpeciło elewację, ale dostarczało problemów w eksploatacji. we wszystkich pomieszczeniach bowiem zimą...

prawdy i mity- znaleziono 1

temat nr 19 Skąd się biorą błędy w budynkach?
... nich raportach albo wynikach podawanych w kt. nie ma znaczenia,że w kt stoi slogan typu "dobra dyfuzja pary" - to informacja dla koła gospodyń wiejskich. dla inżynierów ma być konkretna wartość albo współczynnika oporu dyfuzji "mi", albo wartość oporu sd oraz grubość warstwy....

komentarze- znaleziono 14

porady budowlane - komentarz do tematu nr 155
właśnie ma być układ warstw. zagrożenia kondensacją pary w warstwach nie będzie jeśli warstwy nadziemne w strefie cokołowej będą wykonane zgodnie z rysunkiem 1.9.-22. tą strefą właśnie będzie odbywać się dyfuzja pary wodnej z wnętrza na...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 475
... wyższej niż 40 oc muszą mieć zabezpieczenie przed dyfuzją tlenu (identyczne zjawisko jak dyfuzja pary wodnej patrz: dyfuzja pary wodnej oraz rozdział 2.5.9. w książce). zatem, rury w instalacji ogrzewań podłogowych powinny być klasy "4", ale rury instalacji c.w.u. oraz grzejnikowe...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 889
przepływu pary wodnej styk membrany kubełkowej ze styropianem na fundamencie w niczym nie przeszkadza, ponieważ w pierwszej kolejności para zajmie przestrzeń kubełków a potem będzie przepływać przez styk membrany ze styropianem oraz styk membrany na jej zakładach. w książce piszę,...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 657
dyfuzji pary wodnej przez przegrody budowlane nie jest szkodliwe - dopóki nie wystąpi jej kondensacja w warstwach przegrody. drogą analizy c-w musimy sprawdzić dla danego budynku w danej lokalizacji na terenie kraju oraz w danych projektowanych materiałach przegrody, czy dyfuzja nie...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 657
sd folii paroizolacyjnej dobieramy, by nie doszło do kondensacji pary w warstwach - mimo dyfuzji pary. kondensacja pary skutkuje dwoma efektami:zwiększa wilgotność termoizolacji, co prowadzi do zwiększonych strat ciepła i zwiększonych kosztów za ogrzewanie.grozi korozją biologiczną...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 988
... folię pod wężownicą. chodzi o to, że w ścianach czy dachu mamy do czynienia z dyfuzją pary wodnej do strefy niskich temperatur, co grozi kondensacją pary w tych strefach. w przypadku podłogi, praktycznie dyfuzja pary nie istnieje, a jeśli występuje w różnych okresach roku, to...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 951
strefie cokołowej dyfuzja pary wodnej jest kilkanaście razy mniejsza niż przez ściany zewnętrzne, więc mniejsze też są wymagania co do oporu dyfuzji wobec pary wodnej. w tej strefie chodzi bardziej o skuteczność hydrofobizacji, bo mamy tu do czynienia z roztworami soli używanej do...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1290
... upakowania komórek. jednakże, mała sorpcja wcale nie zmniejsza zdolności do kondensacji pary w tych komórkach, gdy zachodzi dyfuzja pary wodnej przez warstwę xps. współczynnik oporu dyfuzji mi wynosi od 80 do 220 w zależności od gęstości....

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1304
... okresem dla przegród jest czas, gdy występuje największa różnica ciśnień cząstkowych pary wodnej wewnątrz w stosunku do ciśnienia pary na zewnątrz - jest to okres od jesieni do wiosny. dlatego, latem nie ma znaczenia wilgotność we wnętrzach, bo dyfuzja przez przegrody jest...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1412
stosunku do pary wodnej, by powstrzymać jej dyfuzję, należy użyć materiału niezwykle zwartego o dużej gęstości i najlepiej bez porów (patrz: dyfuzja pary wodnej). proszę spojrzeć na ostatnie wiersze tutaj - drewno sosnowe doskonale przepuszcza parę wodną. powłoka z lakieru czy...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 733
... wykonać zarówno z termoizolacją ze styropianu, jak też i z wełny mineralnej. kondensacji pary da się uniknąć stosując odpowiedniej grubości szczelinę oraz jej wysokość. problem leży w niemożliwości uzyskania szczelnego przylegania płyt styropianu do siebie. niewiele pomaga...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1842
... modne).co dalej? odpowiadam.ad. 1faktycznie, zimą powietrze ma większą zdolność do asymilacji pary wodnej, ale tylko wewnątrz mieszkania czyli tam, gdzie panuje wyższa temperatura niż na zewnątrz. z murem jest gorzej, bo im głębiej, tym wolniejsza dyfuzja pary do wnętrz, gdyż coraz...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 2295
pary wodnej zachodzi wyłącznie wtedy, gdy występuje różnica jej ciśnień cząstkowych po obu stronach przegrody. jeśli pod stropem i na kondygnacji wyższej panuje ta sama temperatura i wilgotność powietrza, to dyfuzji nie ma. jeśli jest ta sama temperatura, ale różna...

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 41
... tablic ani przeliczników między tymi relacjami, bowiem opór dyfuzji materiału względem pary wodnej zależy od temperatury w jakiej odbywa się dyfuzja pary przez dany materiał. jednakże można samemu prosto przeliczyć te zależności.opór dyfuzji to iloraz grubości d materiału...

baner_DMD_2021.webp
baner_ceresit_2021.webp
baner_BORNIT_2021.webp
baner_TERRAIN_2021.webp
baner_STO_2021.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
2007-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.