porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!
ABC fizyki budowli - znaleziono 1

dyfuzja pary wodnej
pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.zjawisko...

cechy fizyczne - znaleziono 2

opór dyfuzji wobec pary wodnej
pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często...

paroprzepuszczalność
pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. paroprzepuszczalność...

porady budowlane - znaleziono 7

temat nr 18 oddychanie ścian
... i wydychających powietrze.  owszem, przez przegrody budowlane odbywa się nieustanna dyfuzja pary wodnej, w dodatku w obie strony. jednakże, nie ma ten fakt nic wspólnego z oddychaniem. wymiana ciepła przez przegrodę odbywa się na drodze przewodzenia, promieniowania i...

temat nr 38 wysychanie ściany jednowarstwowej
... występuje wysychanie z wilgoci, ale często dochodzi wzrostu wilgotności z powodu kondensacji pary wodnej (patrz: kondensacja pary wodnej w przegrodach oraz rozdział 2.5.9. w książce), co podnosi wilgotność tych warstw ściany (patrz: wilgotne materiały budowlane) oraz prowadzi do...

temat nr 250 Paroizolacja na poddaszu potrzebna, czy nie?
... czy potrzebna jest paroizolacja w przegrodach oraz jaki ma być jej wymagany opór dyfuzji wobec pary wodnej (patrz: dyfuzja pary wodnej), decyduje wyłącznie analiza cieplno-wilgotnościowa dla danej przegrody. tylko analiza może wykazać, że paroizolacja jest zbędna. zwykle jednak jest...

temat nr 432 Podłogi w przechowalniach, mroźniach i chłodniach
... kierunek przepływu ciepła, tj. od zewnątrz do wewnątrz. taki sam też kierunek wykazuje dyfuzja pary wodnej i innych gazów. odwrotny jest także cel takich pomieszczeń, bo w mieszkaniach dążymy do utrzymania wyższej temperatury niż na zewnątrz zimą, zaś w chłodniach...

temat nr 451 Gładkie szalunki stropowe, by uniknąć tynkowania
... tynku cem-wapiennego grubości 1,5 cm, zatem można zamieniać., gdyż nie będzie zakłócona dyfuzja pary wodnej. ...

temat nr 615 Analizy c-w przegróód w miejscach niejednorodnych
... stojącymi, podpierającymi, elementami betonowymi, betonowymi opaskami gdzie nie ma przenikania pary wodnej (chyba że jest a mi się źle wydaje)? jak wówczas wyliczyć elewacje na takich elementach aby nie powstało na nich życie? czy stosuje się na nich taką samą wyprawę jak dla...

temat nr 797 Ściany szkieletowe bez analiz c-w
... i jest duża szansa że w połączeniu ze szczeliną wentylacyjną doprowadzi do kondensacji pary wodnej na wewnętrznej stronie płyty osb. mam pytanie czy istnieje coś takiego jak wentylacja dyfuzyjna, czy jest to zjawisko które może mieć wpływ na klimat w pomieszczeniach, czy...

z życia wzięte- znaleziono 1

temat nr 8 Fatalne ocieplenie ścian parteru plebanii
... całej wysokości parteru widać było wyraźne ślady po wypływającym ze ścian kondensacie pary wodnej - w kolorze szarym i zielonym. wszystko to nie tylko poważnie szpeciło elewację, ale dostarczało problemów. we wszystkich pomieszczeniach piętra (część mieszkalna) zimą...

prawdy i mity- znaleziono 1

temat nr 19 Skąd się biorą błędy w budynkach?
... nich raportach albo wynikach podawanych w kt. nie ma znaczenia,że w kt stoi slogan typu "dobra dyfuzja pary" - to informacja dla koła gospodyń wiejskich. dla inżynierów ma być konkretna wartość albo współczynnika oporu dyfuzji "mi", albo wartość oporu sd oraz grubość warstwy....

komentarze- znaleziono 2

porady budowlane - komentarz do tematu nr 155
właśnie ma być układ warstw. zagrożenia kondensacją pary w warstwach nie będzie jeśli warstwy nadziemne w strefie cokołowej będą wykonane zgodnie z rysunkiem 1.9.-22. tą strefą właśnie będzie odbywać się dyfuzja pary wodnej z wnętrza na...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 475
... wyższej niż 40 c muszą mieć zabezpieczenie przed dyfuzją tlenu (identyczne zjawisko jak dyfuzja pary wodnej patrz: dyfuzja pary wodnej oraz rozdział 2.5.9. w książce). zatem, rury w instalacji ogrzewań podłogowych powinny być klasy "4", ale rury instalacji c.w.u. oraz grzejnikowe...

2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©