Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!
ABC fizyki budowli - znaleziono 1

dyfuzja pary wodnej
pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.zjawisko...

cechy fizyczne - znaleziono 2

opór dyfuzji wobec pary wodnej
pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często...

paroprzepuszczalność
pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. paroprzepuszczalność...

porady budowlane - znaleziono 3

temat nr 18
... i wydychających powietrze.  owszem, przez przegrody budowlane odbywa się nieustanna dyfuzja pary wodnej, w dodatku w obie strony. jednakże, nie ma ten fakt nic wspólnego z oddychaniem. wymiana ciepła przez przegrodę odbywa się na drodze przewodzenia, promieniowania i...

temat nr 38
... występuje wysychanie z wilgoci, ale często dochodzi wzrostu wilgotności z powodu kondensacji pary wodnej (patrz: kondensacja pary wodnej w przegrodach oraz rozdział 2.5.9. w książce), co podnosi wilgotność tych warstw ściany (patrz: wilgotne materiały budowlane) oraz prowadzi do...

temat nr 250
... czy potrzebna jest paroizolacja w przegrodach oraz jaki ma być jej wymagany opór dyfuzji wobec pary wodnej (patrz: dyfuzja pary wodnej), decyduje wyłącznie analiza cieplno-wilgotnościowa dla danej przegrody. tylko analiza może wykazać, że paroizolacja jest zbędna. zwykle jednak jest...

Z życia wzięte- znaleziono 1

Temat nr 8
... całej wysokości parteru widać było wyraźne ślady po wypływającym ze ścian kondensacie pary wodnej - w kolorze szarym i zielonym. wszystko to nie tylko poważnie szpeciło elewację, ale dostarczało problemów. we wszystkich pomieszczeniach piętra (część mieszkalna) zimą...

2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©