porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!
produkty i technologie- znaleziono 9

steinodur® psn hd
... samochodów osobowych i ciężarowych> progi drzwi balkonowych i wejściowych> stropodachy nie wentylowane > stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym> dachy użytkowe > dachy zielone> drogi pożarowe> posadowienia na płytach. ...

steinodur® psn ld
... na gruncie> tarasy nadziemne i naziemne> progi drzwi balkonowych i wejściowych> stropodachy niewentylowane > stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym> dachy użytkowe dla pieszych> dachy zielone> szalunki tracone do betonu w części nadziemnej i podziemnej. ...

steinodur® psn shd
... samochodów osobowych i ciężarowych> progi drzwi balkonowych i wejściowych> stropodachy nie wentylowane > stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym> dachy użytkowe > dachy zielone> drogi pożarowe> posadowienia na płytach. ...

steinodur® ukd hd
... mm. grubość 5 - 22 cm.stosuje się jako izolacja cieplna elementów takich jak:> stropodachy nie wentylowane > stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym> dachy użytkowe dla pieszych> dachy zielone> podłogi budynków mieszkalnych - także na gruncie> tarasy...

steinodur® ukd ld
... mm. grubość 5 - 22 cm.stosuje się jako izolacja cieplna elementów takich jak:> stropodachy nie wentylowane > stropodachy w układzie klasycznym i odwróconym> dachy użytkowe dla pieszych> dachy zielone> podłogi budynków mieszkalnych - także na gruncie> tarasy...

steinothan® 104 mv
... stosowana jest w budynkach mieszkalnych, halach sportowych, magazynowych oraz produkcyjnych(stropodachy, stropy, podłogi). nie zawiera freonu. boki płyty płaskie. materiał termoizolacyjny dyfuzyjny dla pary wodnej. klasa ogniowa e. dobra przyczepność polimerowo-cementowych...

steinothan® 107
... halach sportowych, magazynowych, produkcyjnych oraz chłodniach i suszarniach (stropodachy, stropy, komory kriogeniczne, kanały wentylacyjne, podłogi oraz ogrzewanie podłogowe). można ją stosować w pomieszczeniach magazynowania środków spożywczych. nie zawiera freonu i...

steinothan® fd
... halach sportowych, magazynowych, produkcyjnych oraz chłodniach i suszarniach (stropodachy, stropy, komory kriogeniczne, kanały wentylacyjne, podłogi oraz ogrzewanie podłogowe). można ją stosować w pomieszczeniach magazynowania środków spożywczych. nie zawiera freonu i...

steinothan® keil
... wysoka odporność na korozję biologiczną. długość 2 m.zakres stosowania:> stropodachy nie wentylowane > dachy użytkowe w układzie klasycznym> dachy zielone w układzie klasycznym. ...

materiałoznawstwo- znaleziono 1

papy bitumiczne
bitumiczne należą do grupy hydroizolacji i stosowane są w takich obszarach jak: dachy płaskie i stropodachy, dachy strome, dachy użytkowe, dachy zielone, paroizolacje, mosty drogowe i kolejowe. generalnie, papy bitumiczne dzielą się na: nawierzchniowe (z grubą...

porady budowlane - znaleziono 7

temat nr 64 Kiedy powierzchnia biologicznie czynna?
... czy szwecji. pragnę zauważyć, że pod pojęciem dachów zielonych rozumiem nie tylko dachy, ale także tarasy i balkony odpowiednio przygotowane i wyposażone. z doświadczenia wiem, że wcale nie jest proste ani łatwe zaprojektowanie i wykonanie dachów zielonych tak,...

temat nr 150 Paroizolacja na dachu zielonym
... od zwykłej folii pe 0,2 mm. należy wykonać analizę cieplno-wilgotnościową tego dachu zielonego i ustalić ile ma wynosi opór dyfuzji paroizolacji. jeżeli jednak, omawiany dach zielony przykrywa garaże nieogrzewane, a na stropie nie ma termoizolacji, to paroizolacja nie...

temat nr 231 Membrana EPDM na balkonach, tarasach i dachach zielonych bez spadku
zastosowanie membrany epdm jako hydroizolacji na balkonach/tarasach lub dachach zielonych na powierzchniach bez spadków jest poprawne? każdy typ i rodzaj hydroizolacji musi być zawsze układany z odpowiednim spadkiem dla spływania wody opadowej. spadek jest uzależniony od wielkości...

temat nr 242 Warstwa spadkowa z keramzytobetonu na dachu zielonym
dobra pogoda, to rozpoczęliśmy roboty. wykonawca zrobił kilka prób z warstwą spadkową z keramzytu (poz. 2) na moim dachu zielonym nad salonem - wg rysunku na stronie 238 pana książki. przesyłam zdjęcia z warstwy wykonanej w proporcji 3:1. proszę o uwagi gdyż ekipa budowlana...

temat nr 328 Warstwa spadkowa z keramzytobetonu pod dach zielony
o podanie receptury na wykonanie warstwy spadkowej z keramzytobetonu na moim stropodachu żelbetowym nad garażem gdzie chcę wykonać dach zielony zgodnie z rysunkami na stronach 238-240 pana książki. do wykonania lekkiej warstwy spadkowej na stropie żelbetowym należy...

temat nr 365 Niespotykane partactwo dekarzy na stropodachu
zdjęcia paroizolacji wykonanej z papy termozgrzewalnej z wkładką aluminiową - na moim stropodachu. białe plamy widoczne na papie powstały po wycięciu w attykach otworów na przelewy awaryjne. wycinali wiertnicą fi 130 mocowaną do attyki. zgrzewy papy i narożniki...

temat nr 369 Kiedy układać drugą warstwę pap po podkładowej?
... wykonawca chce zostawić wykonanie wierzchniej na później, a teraz robić dolne dachy. temperatura papy na tym dachu jest już wysoka (sprawdzałam przez dotyk) a nie ma cienia przez cały dzień. papę ostatniej warstwy należy zgrzewać przy temperaturze...

2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©