porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom
błędy i usterki - znaleziono 2

temat nr 45 sfatygowane żelbetowe trybuny kortów
... ten temat opisałem w książce w rozdziałach 2.6.3. oraz 2.7.3.wykonane na konstrukcji schodów pomiary głębokości karbonatyzacj betonu wykazały jej głębokość 6 do 10 cm. przy grubości płyty wynoszącej 12 do 18 cm, skazuje tę konstrukcję na rozbiórkę. nie jest opłacalna...

temat nr 55 skutki wadliwej otuliny w żelbecie
... a zimą lód dopełnił dzieła zniszczenia (patrz: destrukcja materiałów przez lód).wykonane pomiary głębokości karbonatyzacji betonu wykazały, iż sięgała całego przekroju płyty. stopień skorodowania stali zbrojeniowej wyniósł 20 do 30 % grubości, a miejscami sięgał 50%....

porady budowlane - znaleziono 29

temat nr 126 Jak obliczać mostki cieplne?
pytanie dotyczące ustalania warunków brzegowych w programie do obliczania przepływu ciepła, a dokładnie:1) w warunkach brzegowych dla powierzchni zew.(nr 1) i wew.(nr 2) należy wpisać temperaturę oraz współczynnik przejmowania ciepła. wiem, że w normie mamy podane rsi (chyba...

temat nr 200 Obliczenia cieplne, a ogrzewanie podłogowe
można uwzględnić ogrzewanie podłogowe w obliczaniu temperatury w pachwinie na styku podłogi ze ścianą? jeżeli tak, to w jaki sposób? wszystko zależy od celu obliczeń. 1). jeśli obliczamy mostek cieplny w strefie styku podłogi ze ścianą, aby sprawdzić poprawność...

temat nr 284 Czym mierzyć wilgotność materiałów budowlanych
jaki sposób w warunkach budowy zmierzyć wilgotność materiałów wbudowanych? wiadomo, że można pobrać próbkę i zrobić badanie laboratoryjne, ale czy metody nieniszczące wiarygodne? na rynku są urządzenia w najróżniejszym zakresie cenowym, z wstępnie zdefiniowanymi przez...

temat nr 585 Woda w piwnicy jeszcze podczas budowy
... je powiększam). całkiem możliwe, że uznam za konieczne odwiedzenie tej budowy, by wykonać pomiary - ustalę to po zapoznaniu się z w/w dokumentami. oczywiście, będzie to porada płatna, jednak teraz nie podam ceny, lecz po rozpoznaniu tematu. jeśli to pani odpowiada, proszę na...

temat nr 616 Prosty pomiar wilgotności podłoża
tego typu miernik wilgotności za ok 50 zł będzie dobry (wystarczająco dokładny) by mierzyć wilgotność ścian, tynków, podłogi przed wykonywaniem kolejnych etapów budowy domu? załączam link do instrukcji z danymi urządzenia.czy jednak konieczne jest zaopatrzenie się w...

temat nr 723 Opłacalność odzysku ciepła z kanalizacji
... wykresy sprawności temperaturowej dotyczą przepływu zaledwie 0,18 l/s. gdyby wykonać takie pomiary przy podczas natrysku, gdzie zużywa się 3-4 razy większego strumienia, to sprawność odzysku spadnie 2 razy. także do pomiarów używano temperatury wody z górnego zakresu...

temat nr 774 Błędny remont posadzki, błędna diagnoza i błędny projekt naprawy
... w ciągu 2 miesięcy przy ogrzewanym pomieszczeniu do 20 st. c? 10. czy możliwe jest, aby pomiary wilgotności masowej wykonane wilgotnościomierzem pojemnościowym pokrywały się z wynikami z laboratorium? czy wilgotnościomierz pojemnościowy nie będzie zawyżał wyniku poprzez...

temat nr 884 Zagrożenie kondensacją pary podczas ocieplania stropu drewnianego
... wszystkim, coś nie tak z pana pomiarami. podejrzewam, że przyrządy nie są wycechowane albo pomiary bez instrukcji obsługi przyrządów. beton nie może osiągnąć wilgotności masowej większej niż 13% - podobnie tynk cem-wapienny. skoro od betonowania posadzek minęło ponad 60...

temat nr 921 Przeciekający stropodach niewentylowany
... nie ma plam. jeśli jest możliwe, warto zmierzyć wilgotność masową betonu stropodachu 3-4 pomiary na pomieszczenie.mając te informacje, podam przyczynę i sposób postępowania.papę należy naprawić następująco:w miejscu pęknięcia wcisnąć kit bitumiczny z grupy kleje bitumiczne...

temat nr 1267 Pękająca ściana w budynku jednorodzinnym
... kilku miejscach szczeliny. czas trwania obserwacji: do pierwszego pęknięcia szkiełka.wykonać pomiary wilgotności fundamentu i muru bezpośrednio nad nim.opracować technologię przywrócenia poprawności fundamentowania oraz ew. hydroizolacji i termoizolacji - to zależy od wyników...

temat nr 1324 Wilgoć na ścianie w 7-letnim domu z fundamentem z błędami
... zespoleniu jej z pionowymi. dla średniej wielkości domu, to koszt ok. 60 tys. zł netto.jeśli pomiary wilgotności wykażą zasadność, można spróbować bez odkopywania fundamentów, a jedynie wykonać obustronną ciśnieniową iniekcję przeciwwilgociową w murach nad podłogą. ta...

temat nr 1331 Zamakanie piwnic po deszczach - efekt błędów
... zapisów w dzienniku budowy oraz fotografii z przebiegu budowy. nie wykluczone też będą pomiary wilgotności elementów na budowie, jasne jest, że to wykracza poza porady bezpłatne. jeśli winowajcy nie przyznają się do błędów, konieczne będzie wystąpienie na drogę...

temat nr 1341 Ocieplenie ścian i dachu bez okapów
... ocieplenie styropianem oraz zaciągnąć siatką z klejem przed zimą? czy może potrzebne są pomiary wilgotności? dwie ściany są takie które przy deszczach i odbijających się kroplach od rusztowań zawsze bardziej były narażone na wodę skapującą na nie.2) jastrychy będą przed...

temat nr 1396 Pomiar wilgotności jastrychu betonowego
panie jerzy układał będę na wylewce deskę warstwową o grubości 14 mm wilgotność wylewki na tę chwilę mierzona takim ręcznym marketowym wilgotnościomierzem pokazuje 13% do tych 2% jeszcze daleko, deskę układać chciałbym za około miesiąc. wylewki robione rok temu...

temat nr 1456 Jak sprawdzić jakość domu przed jego zakupem?
proszę o poradę na co zwracać uwagę przy zakupie domu typu „klocek” z lat 80. aby nie kupić przysłowiowego kota w worku. każdy dom przed zakupem - niezależnie od czasu jego istnienia, powinien mieć wykonaną ocenę stanu technicznego - właśnie, by kupujący miał...

temat nr 1501 Pleśń na nowych wiązarach jeszcze w trakcie budowy
... nie prowadzić żadnych teraz zabezpieczeń. to dowód w sprawie. czekać na deklarację, pomiary i do wiosny. ...

temat nr 1585 Ocieplenie i hydroizolacja podłogi w starym domu
... do zastosowania. oględziny ścian i podłóg nie mają żadnego znaczenia, lecz wyłącznie pomiary wilgotności tych miejsc. zwykle oględziny inwestora lub wykonawcy uspokajają, natomiast wyniki pomiarów podnoszą im włosy na głowie, więc oględzinami proszę się nie...

temat nr 1588 Zagęszczanie podłoża pod posadowienie na płycie
... "post factum" podłoża, to lekkiej sondy dynamicznej nie wolno stosować, gdyż jej pomiary sięgają nie głębiej niż 50 cm, najlepiej 30 cm. w takim przypadku należy użyć sondy dynamicznej lekkiej dpl, gdyż nią można bez trudu sprawdzić wskaźnik zagęszczenia do...

temat nr 1674 Termomodernizacja 30-letniego domu
... stan faktyczny materiałowo-geometryczny - w oparciu o projekt budowlany jeśli jest.wykonać pomiary wilgotności oraz jej rozkładu w przegrodach tracących ciepło.ustalić zakres oraz wpływ błędów z zakresu fizyki budowli.opracować technologię robót usuwających ujawnione...

temat nr 1734 Ocieplenie willi drewnianej z XIX wieku
... by przeanalizować ten budynek w zakresie fizyki budowli. będzie konieczna inwentaryzacja i pomiary wilgotności drewna, fundamentu i dachu oraz szereg analiz c-w tych przegród. będą one przekonywujące dla konserwatora zabytków, by zastosować rozwiązania z nich wynikające....

temat nr 1897 Jastrychy anhydrytowe i cementowe zalane wodą po awarii wodomierza
... co tydzień i zapisywać wyniki. po jakimś czasie zmierzona wilgotność przez trzy kolejne pomiary (w obrębie 2 tygodni) będzie taka sama jak z pomiarów poprzednich. od tego czasu można uznać, że jastrychy wyschły. ...

temat nr 1921 Bliskość drogi krajowej i linii wysokiego napięcia od domu
... przestrzennego i warunkami zabudowy wydawanymi przez lokalny urząd. jeśli po wybudowaniu domu pomiary wykażą przekroczenie norm hałasu dopuszczalnego wokół domu, gmina jest zobowiązana do postawienia ekranów akustycznych. w praktyce, mimo nie przekroczenia norm hałasu, zwykle jest...

temat nr 2017 Pokrycia dachowe włókno-cementowe
... masową. badać więc trzeba co 3 doby wilgotność łat na dachu - jeśli trzy kolejne pomiary wykażą tę samą wilgotność łat, wtedy należy przystąpić do pokrywania dachu. jednakże, nie może spaść deszcz zanim nie zakończy się pokrywania. przygotowuje się więc ekipę...

temat nr 2051 Osiadanie podłogi i spękania ścian - czy to po deszczach?
... mamy robić w tej sytuacji? skąd takie objawy i jak zaradzić?pozdrawiam, wykonane pomiary georadarowe wskazały istnienie miejsc rozluźnionych w gruncie pod podłogami leżącymi pod łazienką i w pomieszczeniach z nią graniczących czyli w tym kwartale fundamentów, gdzie...

temat nr 2099 Trwałość budynków z wielkiej płyty
... tej pory, co wynika ze słabej znajomości fizyki budowli. mianowicie, moje badania, analizy i pomiary wykazały, że jeśli wykona się docieplenie czyli termorenowację ścian budynku z wielkiej płyty bez poprzedzających analiz c-w, to łatwo można wpakować się na minę w postaci...

temat nr 2183 Walka z deweloperem o usunięcie wad mieszkania
... analiz y cieplno-wilgotnościowe poszczególnych ważnych miejsc budynku. trzeba też wykonać pomiary "inteligentnego" ogrzewania i klimatyzacji. muszę je zbadać i wówczas powiem, na ile są"inteligentne". mam nadzieję, że co nieco pani naświetliłem. gdybym miał się zająć...

temat nr 2256 Osiadanie podłogi parteru i pękanie ścian po zamieszkaniu
... ma na co czekać. czekanie spowoduje, że straci pan prawo do reklamacji i roszczeń. jeśli pomiary wykażą zbyt słabe zagęszczenie zasypki, rozsądnym rozwiązaniem będzie demontaż podłóg parteru, usunięcie gruntu aż do warstwy nośnej (czyli posadowienia ław) i...

temat nr 2281 Renowacja elewacji - świadoma, czy ryzykowna?
mieszkalny jednorodzinny został zrealizowany około 10 lat temu bez analiz cieplno-wilgotnościowych. inwestor nie posiada dokumentacji powykonawczej o której mowa w art. 3 pkt 14 pr. bud. (aby można było zweryfikować zastosowane do budowy materiały), a obecnie planuje zmianę...

temat nr 2352 Wykwity na elewacji
... jest przeprowadzenie analiz c-w nie tylko ścian, ale także stropodachu. warto też wykonać pomiary wilgotności warstw poszczególnych przegród w tym domu. bez analiz, to gdybanie bez wartości. jeśli, pan zamierza kupić ten dom, to nie radzę nie tylko bez w/w analiz, ale też bez...

prawdy i mity- znaleziono 2

temat nr 36 Czym wykańczać podłogi ogrzewane?
... silnie zniekształcony wpływem strefy cokołu oraz fundamentu budynku. jak wykazują badania i pomiary strefa ta w polsce obejmuje pas podłogi szerokości 70-90 cm - w zależności od głębokości przemarzania gruntu. w tym przypadku strefa ta ma szerokość 85 cm. strata ciepła z...

temat nr 42 Problemy z okładzinami ceramicznymi
... wezwano więc przedstawiciela producenta kleju, ale ten nie znalazł przyczyny. wykonano nawet pomiary przyczepności kleju z rozpoczętego podczas budowy a pozostałego worka kleju. wynik był dobry i zgodny z kt. wezwany projektant też nie znalazł przyczyny. temat trafił do mnie....

komentarze- znaleziono 33

porady budowlane - komentarz do tematu nr 400
... lepiej stosować kuchnię indukcyjną czy też ceramiczną?? bo przy kuchni indukcyjnej widziałem pomiary na ile miarodajne to już trudno powiedzieć, ale im bliżej kuchenki to pole podczas gotowania duże, nie wiem natomiast jak by było przy ceramicznej, tam też pole się wytwarza tyle, że...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 644
pomiary są w miarę poprawne. widać, że we wszystkich ścianach nośnych nie ma hydroizolacji pionowej i poziomej albo jest, ale uległa destrukcji. wszystkie podciągają kapilarnie wilgoć z gruntu (patrz: kapilarne podciąganie wody). nie ma większego znaczenia, że na...

prawdy i mity - komentarz do tematu nr 23
... to też chętnie spędzą kilka godzin w tygodniu + weekendy na budowie robiąc drobne prace np.: pomiary, sprawdzenia stanu istniejącego z projektem, wyliczenia ilości potrzebnego betonu, stali itp. mogą przygotowywać szkice poszczególnych elementów do wykonania. tak weryfikując mogą...

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 2
... się jaka jest rezystywność betonu napowietrzonego? proszę tylko dać o tym znać jak będą pomiary....

porady budowlane - komentarz do tematu nr 564
analizowanym tekście pomiary mogą być właściwe, ale wnioski, jaki uraczył anonimowy autor, to szczyty niedorzeczności! tam zbadano okno z nawiewnikiem i różnymi prędkościami wiatru. tak się nie bada, ponieważ oprócz okna są pomieszczenia i kanały wentylacyjne z kratkami w nich...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 957
... zagęszczarką mechaniczną spalinową 200kg warstwami od 30-50cm. niestety nie były robione pomiary stopnia zagęszczenia. zagęszczanie było wykonywane późną jesienią (koniec listopada), oraz powtórzone na wiosnę (marzec) tuż przed wylaniem betonu podkładowego (c16/20). grubość...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 957
... można wykonać kilka otworów kontrolnych w podłodze na gruncie (podbetonie) i wykonać pomiary zagęszczenia sondą...

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 2
były już robione pomiary...

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 2
nie. po skończeniu stanu 0 wykonam takie pomiary i przedstawię je...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1144
... - a dokładnie - jej braku, niewiele zaszkodziło.proszę niechaj ktoś z głową na karku wykona pomiary wilgotności masowej widocznych bloczków betonowych oraz muru na całej wysokości kondygnacji - tuż nad papą i potem w pionie coraz wyżej co 20-30 cm. zapisać te wartości. proszę...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 672
typu problemów nigdy nie rozwiązuje się na odległość! zawsze wszelkie pomiary wykonuje się na obiekcie - najczęściej samemu, bo trudno komuś zawierzyć. kilka razy, w sytuacjach niecierpiących zwłoki, pomiary dla mnie wykonywał mój syn, ale on się na tym zna i nigdy nie...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 578
... byłoby zrobić grubszy beton podkładowy i w nim umieścić bednarkę (o ile wcześniejsze pomiary wykażą, że będzie to wystarczające)....

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 25
... cm humusu. następnie 30 cm piasku gliniastego. podczas prac koparki prowadziliśmy regularne pomiary kontrolne za pomocą niwelatora....

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1331
... i w tych miejscach zmierzyć wilgotność masową ściany - wyniki zapisać razem z datą. potem, pomiary wykonywac co 2 doby - stale o tej samej godzinie. po wynikach uzyskanych przez 2-3 tygodnie poznam co się dzieje w ścianach....

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1350
... wezwie biegłego do zabezpieczenia dowodów w sprawie (wizja lokalna na obiekcie, zdjęcia, pomiary, próbki). biegły sporządza protokół i przekazuje sądowi. od tej chwili można dokonywać napraw we własnym zakresie lub zlecać komukolwiek - spisać umowę, brać fakturę za...

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 18
... sam położyć ponieważ tylko wtedy będę miał pewność, że jest dobrze a elwktrykom zlecić pomiary i odbiory/wpisy do dziennika budowy itd. z zawodu nie jestem elektrykiem ale doświadczenie uważam, że mam wystarczające do położenia kabli, podłączenia gniazdek i kontaktów oraz...

prawdy i mity - komentarz do tematu nr 23
... pracowałem, później nadzory na inwestycjach, doradztwo, przeróbki źle wykonanych instalacji, pomiary, oceny związane z moją pracą.więc doświadczenie jako takie posiadam.już na studiach zauważyłem że program nauczania to głęboka miniona epoka. na moje uwagi ciągle słyszałem że...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1482
... zainfekowane elementy więźby. na moją prośbę zostały również wykonane wybiórcze pomiary wilgotności tych i kilku innych, niezainfekowanych belek. odczyty wilgotności potwierdziły pana ocenę. uzyskano pomiary wilgotności belek, pomiar w poprzek włókien, od 15,4% do 30%....

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1482
za informację.kilka dni temu (22.01) wykonaliśmy z przedstawicielem wykonawcy pomiary całej konstrukcji wieźby dachowej. pomiar wykonano czujnikiem hit-1 zgodnie z instrukcją obsługi instrumentu. wyniki pokazały, że 98% pomiarów (po ~4 na belkę) to pomiary powyżej >20% (po...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1482
... protokołu odbioru, dowodów na transport, magazynowanie i przebieg montażu. jeśli kb wykonywał pomiary wilgotności, to należy od niego zażądać protokołu pomiarów albo chociaż oświadczenia na piśmie o wynikach pomiarów. dla adwokata należy znaleźć eksperta fizyki budowli, by ten...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1513
... mieszanki przed podaniem do węża. jeśli nierówności nie przeszkadzają, to warto wykonać pomiary przyczepności oraz wytrzymałości na odrywanie dla tego jastrychu, by uniknąć kolejnych problemów i kosztów, gdy płytki zaczną od jastrychu odpadać....

porady budowlane - komentarz do tematu nr 290
... regulacji hydraulicznej - chyba, że monter nie trzyma się projektu, a na koniec i tak będą pomiary i ręczne doregulowanie instalacji, to można.ad. 4rolą skrzynek rozprężnych jest wyrównanie ciśnień i wytłumienie szumu powstającego przy przepływie powietrza. jeśli projekt jest...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1501
... z wnioskami. ten dokument będzie dla pana dowodem rzeczowym w ew. procesie sądowym, a nie pomiary wykonane przez sprzedawcę. zachowanie wiązarów wskazuje na błędy producenta: albo impregnowano zbyt mokre drewno, albo użyto zbyt dużego rozcieńczenia impregnatu, albo zastosowano go...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 284
bardzo chętnie zlecę pomiary wilgotności specjaliście fizyki budowli. czy mógłby pan kogoś polecić, czy mam napisać do pana maila ?dom znajduje się w woj....

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 18
jeszcze jeden temat. umówiłem się na jutro rano na pomiary stolarki okiennej i drzwiowej. poczytalem str 217 ale nadal mam dylemat. posadzka w domu na gotowo wzrośnie o 18cm(10cm xps+ jastrych z ogrzewaniem podlogowym 7cm i około 1cm kafle z klejem) drzwi balkonowe otwierane a nie przesuwne...

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 3
... się na zewnątrz. po ukończeniu budowy przeprowadza się długoterminowe (3-4 miesiące) pomiary poziomu radonu w domu. w przypadku przekroczenia norm, na końcu rury drenażowej instaluje się wentylator wyciągowy, który pracując non stop na małych obrotach wytwarza pod płytą...

prawdy i mity - komentarz do tematu nr 37
... do 1000 m2 to raczej trudno znaleźć miejsce na taką piwnicę. jak wykazały niedawne pomiary w kraju, to na terenach miejskich stężenie co2 sięga nawet ponad 1000 j ppm, ale na wiejskich waha się w przedziale 290-330 j ppm, dlatego wskazałem taką wartość. w niczym to nie...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1720
co do "betoniarni" odbyła się wizja lokalna z 2 przedstawicielami. zrobiono pomiary i obliczenia i na końcu panowie zastanawiali się jak to się stało, że 4,7m3 szalunków nie dało się zalać z 1 zamówienia 5,1m3 (jeżeli doliczę jeszcze stal i rurki miałem 0,55-0,6m3...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 1881
... w stronę odkutego tynku. czy będzie potrzeba tak długiego czekania na wysychanie, to wskażą pomiary wilgotności murów oraz zasolenia. zależnie od woli inwestora, jeśli będzie zależeć na szybkości robót, można opracować technologię pozwalającą pracować na mokrych murach bez...

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 44
... gruntu od skraju ław to nie byłem tego pewny, więc nie wspominałem o tym. zrobię w weekend pomiary i uzupełnię ziemią brakujące miejsca - a takie na pewno są. ad. 3jesli chodzi o owe spawanie zbrojenia to nie był to mój pomysł. po prostu sąsiad mi tak powiedział, że u niego...

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 43
... bo z izolacją nakrokwiową, a to wymaga krokwi o wilgotności 16-18% i nie niższej. skoro pomiary wykazują tak różne wilgotności (nie można określać wartością średnią), to należy ze sztapli wyjąć te które mają wilgotność większą niż 18% i je składować w miejscu...

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 37
... samych wybranych kilku punktach i o tej samej godzinie) oraz zapisywać wyniki. jeśli dwa kolejne pomiary nie wykażą spadku wilgotności, można uznać że uzyskaliśmy stan powietrzno-suchy....

kroniki budowy domów - komentarz do tematu nr 12
jerzy, miałem dziś wizytę osoby wykonującej pomiary ościeży przed zamówieniem drzwi wewnętrznych. niestety osoba ta wskazała uchybienia w kilku otworach. po pierwsze, otwory są wykonane na 212 cm, a tymczasem wybrany model drzwi (jak i wiele innych) wymaga otworu ok. 207 cm....

baner_ceresit_2021.webp
baner_DMD_2021.webp
baner_STO_2021.webp
baner_TERRAIN_2021.webp
baner_BORNIT_2021.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
2007-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.