porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

o co pytali inni?       porady budowlane

© All rights reserved. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami.

Wpisz nieodmienialną część szukanej frazy, np. "ław",
a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany:
ław, ławą, ławami, ławy, ława, ławie itd.
  

znalezionych tematów: 221
 
 
23
 
22
 
21
   ...  
1
 
 
mkoz

dział 308
temat nr 797

Ściany szkieletowe bez analiz c-w


Dzień dobry
Podesłano mi następujący link nt. wentylacji dyfuzyjnej i struktury ścian szkieletowych w budynkach wznoszonych przez firmę z załączonego linku
http://www.dworekpolski.pl/tech-i-eko/energia/wentylacja
Widzę ze struktury ściany że treść odbiega od zaproponowanej przegrody bo jedną z warstw zewnętrznych stanowi płyta osb, która ma wysoki opór dyfuzyjny i jest duża szansa że w połączeniu ze szczeliną wentylacyjną doprowadzi do kondensacji pary wodnej na wewnętrznej stronie płyty osb.
Mam pytanie czy istnieje coś takiego jak wentylacja dyfuzyjna, czy jest to zjawisko które może mieć wpływ na klimat w pomieszczeniach, czy też jest z uwagi na skalę zupełnie pomijalne?
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe budowa domu jednorodzinnego błędy projektowe domy szkieletowe drewniane porady inwestorom

Paweł

dział 308
temat nr 795

Hydroizolacja i odwodnienie muru oporowego


Witam. Poniżej mam kilka pytań na temat ścian oporowych.

1) W jaki sposób wg Pana należy poprawnie zabezpieczyć monolityczną żelbetową ścianę oporową wylewaną na mokro przed korozją stali zbrojeniowej, destrukcją betonu i pojawianiem się na powierzchni wykwitów solnych?
Uprzejmie proszę o przedstawienie detali poprawnego rozwiązania tego typu konstrukcji dla mojego przypadku.
Pragnę podkreślić, że konstrukcja ma na celu utrzymanie nasypu drogowego i jest projektowana w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego ronda. Mur oporowy będzie zatem narażony zwłaszcza na
destrukcyjne działanie soli sypanej na drodze, czyli będzie pracować w środowisku o dużej agresywności wód gruntowych. Z uwagi na linie rozgraniczającą inwestycje projektant był zmuszony zrezygnować z odsadzki lewej i wydłużyć znacznie podstawę fundamentu od strony nasypu z prawej strony, aby spełnić warunek m.in. na obrót oraz przesuw.
Z geologii (patrz odwiert nr 20) wynika, że poziom projektowanej płyty fundamentowej ściany oporowej będzie znajdować się poniżej stwierdzonego poziomu wody gruntowej
(z uwagi na nasyp drogowy projektowany teren będzie powyżej istniejącej rzędnej terenu).
Fundament konstrukcji posadowiony będzie na nawodnionych glinach piaszczystych. W celu spełnienia warunku na poślizg konieczne było zaprojektowanie płyty w nachyleniu wraz z ostrogą.
Projektant dodatkowo zaleca odwodnienie tej ściany w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji konstrukcji - chodzi tu prawdopodobnie o to, aby zapewnić w miarę możliwości jak największy współczynnik tarcia pomiędzy podłożem a podstawą ściany.
Wydaje mi się, że ze względu na wysoki poziom wody gruntowej konieczne będzie trwałe obniżenie zwierciadła wody gruntowej i zastosowanie drenażu w poziomie podstawy lub nieco powyżej.
Mam kilka pomysłów odnośnie właściwego wykonania hydroizolacji ściany i odprowadzenia nadmiaru wody opadowej jednakże chciałbym zasięgnąć informacji jak Pana zdaniem dla tej sytuacji powinno wyglądać poprawne zabezpieczenie tego typu konstrukcji, aby nie ulegała ona w przyszłości awariom. Istnieje możliwość wpięcia się drenażem do studzienki projektowanej kanalizacji deszczowej na potrzeby planowanej inwestycji drogowej.

2) Jaki rodzaj zasypki gruntowej będzie tutaj najbardziej wskazany?
Grunty spoiste np. gliny są najcięższe i często się je stosuje, aby zapewnić warunek na obrót i przesuw, a tym samym obniżenie i tak znacznych gabarytów podstawy muru. Warto tutaj zwrócić jeszcze uwagę na potrzebę zastosowania właściwej podbudowy pod nawierzchnię, która wg branży drogowej będzie wynosić ok 80-100cm.

Pragnę jeszcze dodać, że wymiary ściany oporowej wyszły znaczne z uwagi na konieczność montażu na gzymsie ekranów akustycznych o wysokości 5,0m. Siły parcia od wiatru są tu zatem znaczne.
Konstrukcję ekranów stanowić będą słupy stalowe typu HEB w rozstawie co 4,0m. Ściana pionowa muru usztywniona dodatkowo pilastrami o wymiarach w przekroju 0,6x0,6m. Na nich mocowane
słupy stalowe na blasze i kotwach.
Mam do tych zagadnień kolejne pytania:

3) W jaki sposób należy zabezpieczyć te elementy stalowe przed korozją?

4) W jaki sposób poprawnie wykonać detal gzymsu ściany oporowej?
Zasadne wydaje się tutaj m.in. zastosowanie kapinosa, czyli zabezpieczenie ściany pionowej przed spływaniem wody opadowej po jej licu.

5) W jaki sposób poprawnie wykonać dylatację takiej ściany oporowej i zabezpieczenie jej przed klawiszowaniem?
Ściana oporowa będzie mieć łączną długość ok 25mb. Z uwagi na nasłonecznienie, a co za tym idzie obciążenia termiczne konieczne jest zastosowanie takiej dylatacji. Stara polska norma mówi o stosowaniu dylatacji co 15m w przypadku ścian nasłonecznionych.

Załączam przekrój typowy i rzut z góry na ścianę oporową oraz przekrój geotechniczny wraz z parametrami gruntu z opracowania geologicznego.

Będę wdzięczny jeśli Pan w przyszłości poruszy na tej stronie temat zabezpieczeń ścian oporowych również w szerszym zakresie z uwagi na różne warunki gruntowe i innego typu stosowane konstrukcje ścian oporowych. Z góry dziękuję za odpowiedź na pytania i pozdrawiam.
nr 1 Typowy przekrój przez ścianę oporową
nr 2 Schematyczny widok z góry na ścianę oporową
nr 3 Przekrój geotechniczny w lokalizacji ściany oporowej
nr 4 Parametry geotechniczne warstw podłoża dla odwiertu nr 20.
komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: mury oporowe hydroizolacje odwodnienia porady inwestorom porady wykonawcom

Jakub K

dział 308
temat nr 789

Warstwa termiczna z betonu komórkowego


W poradniku na stronie 71 podane jest rozwiązanie ograniczenia strumienia ciepła przepływającego wzdłuż muru fundamentu do ziemi poprzez zmianę 2 warstw bloczków fundamentowych na bloczki z gazobetonu. Większość producentów nie poleca gazobetonu do budowy ścian fundamentowych ze względu na ryzyko zawilgocenia. Pyt. Jak właściwie wykonać hydroizolację pionową i poziomą dla takiego rozwiązania?
komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego fundamenty mury porady inwestorom

magda710

dział 308
temat nr 759

Wykonanie przepony hydroizolacyjnej w słupach metodą iniekcji


Pytanie 1
Proszę o informacje, czy można np. poprzez iniekcje uratować słupy monolityczne zewnętrzne, które niestety nie mają izolacji pozimowej. Między ławą a ścianą oraz między ścianą a pustakami ceramicznymi mam izolację poziomą jako papę, niestety w domu są 4 słupy monolityczne idące od ławy, które nie zostały zaizolowane poziomo (kierownik, wykonawcy twierdzili, że tak się nie robi, a Pana książkę kupiłam dopiero teraz). Zastanawiam się, czy można uratować sprawę i np. na wysokości chudziaka wykonać od zewnątrz dwa nawierty w tych słupach i wstrzyknąć jakiś preparat, który powstrzymałby podciąganie kapilarne wody. Proszę o poradę. Niestety mój kierownik nadal twierdzi, że nie ma takiej potrzeby.
Pytanie 2
Co Pan myśli o stosowaniu turbowentów na kominach wentylacyjnych w celu wspomagania ciągu? Dziękuj.
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze błędy projektowe budowa domu jednorodzinnego fundamenty hydroizolacje iniekcje przeciw wilgoci porady inwestorom

Grzegorz

dział 308
temat nr 757

Woda dostała się na hydroizolację pod folię ochronną


Witam,
zacznę od aktualnego stanu budowy:
- Wykop pod piwnicę na piaskach gliniastych
- Beton podkładowy płyty fundament B20 gr. 10 cm
- Warstwa masy polimerowo-cementowej flex
- Dwie warstwy masy polimerowo-bitumicznej z zatopioną siatką w pierwszą warstwę
- Folia budowlana 0.5 mm na suchy zakład 10 cm
- Betonowe podkładki dystansowe zbrojenia dolnego (powierzchnia styku 4 cm x 15 cm)
- Dolne zbrojenie płyty fundamentowej

Między folię a hydroizolację dostała się woda, nie jestem już w stanie tego wysuszyć czy to duży błąd czy się tym nie przejmować?
komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego posadowienia na płycie hydroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom

TomekL

dział 308
temat nr 754

Połączenie hydroizolacji poziomej na fundamencie z hydroizolacją podłogi


Witam,
Jestem na etapie izolacji poziomej podłogi i zastanawiam się nad sposobem izolacji połączenia ściany nośnej z chudziakiem. W książce na stronie 202 zalecana jest taśma kauczukowa. W moim przypadku górna krawędź ściany fundamentowej jest na poziomie chudziaka i izolacja pozioma ściany fundamentowej nachodzi na chudziak i jest z nim zgrzana. Czy w tym przypadku należy także zastosować tą taśmę i przykleić ja nad papą?
Drugie pytanie dotyczy papy wystającej na zewnątrz i nachodzącej na styrodur. Czy docelowo może ona tak zostać czy może trzeba ja jakoś zagiąć i przykleić lub może odciąć?


nr 1
komentarze: 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego błędy wykonawcze hydroizolacje podłogi porady inwestorom

Piotr Ko

dział 308
temat nr 751

Zamakające ściany piwnicy nowego domu


Witam. Budynek którego dotyczy problem to dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, w połowie podpiwniczony. Usytuowany jest na terenie z lekkim spadkiem w stronę budynku, wokół znajdują się pola uprawne i droga gminna utwardzona z rowem melioracyjnym, którego dno znajduje się 2,5 m poniżej poziomu działki. Grunt jest mało nasiąkliwy (zapiaszczone gliny i iły). Piwnica zbudowana jest na ławie żelbetowej na której 2xpapa na lepiku, ściany z bloczków betonowych. Fundament został ocieplony 8 cm styropianem zaszpachlowanym i pomalowanym lepikiem na zimno. Następnie wykonany został drenaż opaskowy (5 cm warstwa drobnego kamienia, rura peszla ø100 poniżej poziomu izolacji poziomej ławy). Na całości ścian piwnicy ułożona folia kubełkowa z wywinięciem na ławę, następnie piwnica została obsypana ok 0,5m warstwą drobnego kamienia do poziomu działki. Wszystko to wykonano zanim kupiłem Pana książkę i dzisiaj wiem jak strasznie mam skopane roboty.

Problem polega na pojawieniu się wilgoci na ścianach piwnicy w okresie opadów lub roztopów. Wygląda na to że drenaż pracuje bo woda leje się z rury odpływowej, pomimo to ściany ciągle nasiąkają po czym po kilku dniach po ustaniu opadów/roztopów trochę wysychają.

Co z tym teraz można zrobić najtaniej i najprościej?

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego fundamenty hydroizolacje porady inwestorom

Jaroccy

dział 308
temat nr 748

Piwniczka na zewnątrz


Witam
Chcę zbudować piwniczkę zewnętrzną jak najtańszym kosztem, ale zarazem solidnie. Na ściany chcę użyć bloczków fundamentowych, ale zastawiam się czy nie mógł bym je obrócić na sztorc, tak żeby ścianka miała 12 cm grubości. Tylko nie wiem czy one by to wytrzymały, ponieważ piwniczka będzie wkopana metr w ziemie a strop przykryty około 20 cm ziemi. Dzięki za wszelkie info.
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego piwnice hydroizolacje izolacje cieplne dachy zielone porady inwestorom

Wojciech Gliński

dział 308
temat nr 737

Hydroizolacja fundamentu komina


Panie Jerzy!
Fundament pod komin. Jak od stanu, widocznego na zdjęciach (prawie w płaszczyźnie pospółki) do wysokości chudziaka poprawnie przeprowadzić prace? W rzucie od góry na fundamencie komina jest tylko masa kmb, po jego bokach też, pod spodem papa. Jak rozwiązać dylatację od przyszłego chudziaka, a jak od widocznej ściany fundamentowej z wieńcem, pokrytej 2 x 1,5 kg kmb. Czy raczej fundament takiego komina ma stanowić całość z betonem wylanym w przyszłości. W projekcie brak rozwiązania tego detalu, nie było również wieńca fundamentu. Na widoczną na zdjęciu pospółkę, pójdzie geowłóknina, kruszywo, folia PE i beton.
Dziękuję za pomoc.

nr 1 autor: Wojciech Gliński
nr 2 autor: Wojciech Gliński
komentarze: 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego kominy podłogi porady inwestorom porady wykonawcom dylatacje

AndrzejTurczynowicz

dział 308
temat nr 734

Zamiana belki podwalinowej na ławę


Panie Jerzy
W projekcie budowlanym mam dwa poziomy podłogi.
1. poziom domu
2. poziom garażu 30cm poniżej poziomu domu
Wykonawcy w porozumieniu z KB i bez mojej zgody ani wiedzy zmienili wjazd do garażu łącząc/zamykając ławę numer 5 w części wjazdu do garażu oraz łącząc/zamykając wieniec na ścianie fundamentowej. Zrezygnowali z belki podwalinowej. Tłumaczyli się wytrzymałością całej konstrukcji. Dowiedziałem się o tym już po fakcie. Wjazd do garażu z racji tego będzie stanowczo wyżej.
Czy te działania faktycznie miały na celu wzmocnienie całej konstrukcji, czy ułatwiły po prostu pracę wykonawcy? Ponad to, boję się o ocieplenie ściany fundamentowej pod wjazdem do garażu.
Bardzo dziękuję za odpowiedz, Pozdrawiam Andrzej Turczynowicz

nr 1 przekrój budynku
autor: projekt budowlany
nr 2 rzut ław fundamentowych - przerwanie ławy fundamentowej na wysokości wjazdu do garażu
autor: projekt budowlany
nr 3 rzut wieńca na ścianie fundamentowej na wysokości wjazdu do garażu
autor: projekt budowlany
nr 4 przekroje fundamentów wraz z belką podwalinową i jej ociepleniem
autor: projekt budowlany
komentarze: 3
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy projektowe budowa domu jednorodzinnego hydroizolacje fundamenty porady inwestorom


 
 
23
 
22
 
21
   ...  
1
 
 
2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©